• Luận văn thạc sĩ kinh tế: Tác động của toàn cầu hoá kinh tế với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

  Luận văn thạc sĩ kinh tế: Tác động của toàn cầu hoá kinh tế với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

  Đề tài Tác động của toàn cầu hoá kinh tế với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam phân tích tác động của tiến trình toàn cầu hoá với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các khía cạnh tác động tới năng lực cạnh tranh, chiến lược kinh doanh, môi trường kinh doanh... Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp vừa và nhỏ...

   103 p hce 26/12/2014 493 35

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế - NXB Giáo Dục

  Giáo trình Kinh tế quốc tế - NXB Giáo Dục

  Giáo trình Kinh tế quốc tế được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở các trường đại học, cao đẳng, các lớp chuyên ngành thuộc khối Kinh tế. Nội dung giáo trình như sau: Giới thiệu những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, về quan hệ thương mại quốc tế, một số vấn đề liên quan đến đầu tư quốc...

   282 p hce 24/10/2014 822 24

 • Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Cuốn sách giới thiệu những nội dung cơ bản nhất, hệ thống hóa, khái quát hóa toàn bộ kiến thức trừu tượng, khó hiểu của môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin thành những vấn đề đơn giản, dễ hiểu. Từ những vấn đề về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến những quan điểm mới nhất về kinh tế được Đại...

   160 p hce 06/03/2014 1683 15

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế nêu những vấn đề cơ bản về rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, thực trạng và giải pháp.

   123 p hce 26/12/2014 467 11

 • Giáo trình Quản lý xã hội - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Quản lý xã hội - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Quản lý xã hội gồm 6 chương, nội dung trình bày tổng quan về xã hội và quản lý xã hội, chủ thể quản lý xã hội, các thiết chế cơ bản và các vấn đề nhà nước cần quan tâm trong quản lý xã hội, biến đổi xã hội, các nguyên tắc, phương pháp và hình thức quản lý xã hội của nhà nước, các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu trong...

   426 p hce 24/10/2014 1536 10

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế: Phần 2 trình bày nội dung chương 3 đến chương 6. Nội dung phần này gồm có: Phương pháp nghiên cứu khoa học, chứng minh, giả thiết. Cuối mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập. Giáo trình sẽ giúp cho sinh viên các ngành Kinh tế làm tốt đề tài nghiên cứu khoa học.

   74 p hce 22/12/2015 389 10

 • Ebook Kinh tế vĩ mô II (bài giảng và thực hành): Phần 1

  Ebook Kinh tế vĩ mô II (bài giảng và thực hành): Phần 1

  cuốn sách "Kinh tế vĩ mô II (bài giảng và thực hành)" do PGS.TS. Nguyễn Văn Công biên soạn giới thiệu tới người đọc một cách có hệ thống các lý thuyết và mô hình kinh tế vĩ mô. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Giới thiệu về kinh tế vĩ mô, lý thuyết cổ điển - Nền kinh tế trong dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p hce 14/01/2016 982 9

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế: Phần 1 trình bày nội dung chương 1, chương 2. Nội dung 2 chương này trình bày các vấn đề cơ bản của khoa học và nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, hình thành và luận giải vấn đề nghiên cứu.

   39 p hce 22/12/2015 394 9

 • Luận văn thạc sĩ kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thông qua hoạt động quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  Luận văn thạc sĩ kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thông qua hoạt động quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thông qua hoạt động quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tổng hợp hệ thống cơ sở lý luận chung của công tác quản trị quan hệ khách hàng; đánh giá tầm quan trọng của hoạt động này trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh...

   143 p hce 26/12/2014 375 9

 • Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực xây lắp thiết kế tại Tổng công ty Công trình giao thông 5 - Cicenco 5

  Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực xây lắp thiết kế tại Tổng công ty Công trình giao thông 5 - Cicenco 5

  Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực xây lắp thiết kế tại Tổng công ty Công trình giao thông 5 - Cicenco 5 có kết cấu gồm 3 phần trình bày về luận chung hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp; thực trạng Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty Công trình giao thông 5 - Cicenco 5 nói chung và trong lĩnh...

   119 p hce 24/04/2015 481 8

 • Luận văn thạc sĩ kinh tế: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế xuất nhập khẩu hàng may mặc tại công ty may 10

  Luận văn thạc sĩ kinh tế: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế xuất nhập khẩu hàng may mặc tại công ty may 10

  Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế xuất nhập khẩu hàng may mặc tại công ty may 10 phân tích hiệu quả xuất nhập khẩu hàng hóa và hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Nêu các nhân tố ảnh hưởng và chỉ tiêu đánh giá, cách tính hiệu quả xuất khẩu. Phần chính đi sâu đánh giá thực trạng sản xuất, xuất khẩu và...

   98 p hce 26/12/2014 347 8

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Tham khảo giáo trình để tìm hiểu đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mac Lênin. Sau khi học xong tài liệu, các bạn hiểu được kinh tế chính trị là khoa học nghiên cứu quan hệ sản xuất nhằm tìm hiểu bản chất của các hiện thượng và quá trình kinh tế, phát hiện ra các phạm trù, quy luật kinh tế ở các giai đoạn phát triển nhất định của...

   198 p hce 06/03/2014 1108 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số