• Bài giảng Tiền và Ngân hàng - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Tiền và Ngân hàng - Trương Quang Hùng

  Bài giảng giúp người học hiểu về "Tiền và Ngân hàng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: tiền là gì, chức năng của tiền, đo lường tiền, các tác nhân chính trong quá trình cung tiền, ngân hàng thương mại, bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại,...

   50 p hce 31/07/2020 7 0

 • Bài giảng Chu kỳ kinh tế - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Chu kỳ kinh tế - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Chu kỳ kinh tế trình bày các nội dung sau: Chu kỳ kinh tế là gì, lý thuyết về chu kỳ, lý thuyết phái cổ điển, cân bằng tổng quát cổ điển, lý thuyết của keynes, pha thu hẹp của phái cổ điển mới, chu kỳ kinh doanh thực,...

   54 p hce 31/07/2020 4 0

 • Bài giảng Chương 1: Phân tích các chính sách can thiệp giá cuả chinh phủ trong thị trường cạnh tranh

  Bài giảng Chương 1: Phân tích các chính sách can thiệp giá cuả chinh phủ trong thị trường cạnh tranh

  Chương 1 trình bày về "Phân tích các chính sách can thiệp giá cuả chinh phủ trong thị trường cạnh tranh". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hiệu quả của thị trường cạnh tranh, chính sách kiểm soát giá: giá tối đa, giá tối thiểu, trợ giá và hạn ngạch sản xuất, thuế và trợ cấp, hạn ngạch và thuế nhập khẩu, hạn ngạch và thuế xuất khẩu.

   30 p hce 31/07/2020 4 0

 • Bài giảng Chương 2: Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

  Bài giảng Chương 2: Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

  Chương 2 giúp người học hiểu về "Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tác động thay thế và tác động thu nhập, đường cầu thông thường và đường cầu đền bù, phân tích các chương trình trợ cấp, phân tích mô hình lao động – nghỉ ngơi để giải thích bản chất đường cung về lao động, mô...

   36 p hce 31/07/2020 5 0

 • Bài giảng Chương 3: Lựa chọn trong điều kiện rủi ro

  Bài giảng Chương 3: Lựa chọn trong điều kiện rủi ro

  Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Lựa chọn trong điều kiện rủi ro", cụ thể như: Mô tả rủi ro, sở thích về mức độ rủi ro, giảm nhẹ rủi ro, cầu về tài sản có rủi ro,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p hce 31/07/2020 7 0

 • Bài giảng Tiết kiệm và chi tiêu đầu tư, hệ thống tài chính - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Tiết kiệm và chi tiêu đầu tư, hệ thống tài chính - Trương Quang Hùng

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Mối quan hệ giữa tiết kiệm và chi tiêu đầu tư, vai trò của hệ thống tài chính trong chuyển quỹ tiết kiệm sang chi tiêu đầu tư, hệ thống tài chính và khủng hoảng tài chính, vấn đề chính sách đối với khủng hoảng.

   42 p hce 31/07/2020 3 0

 • Phân tích các yếu tố tác động đến sự tham gia lực lượng lao động của nữ giới tại Việt Nam

  Phân tích các yếu tố tác động đến sự tham gia lực lượng lao động của nữ giới tại Việt Nam

  Nghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động đến sự tham gia lực lượng lao động (LLLĐ) của nữ giới tại Việt Nam, sử dụng đến số liệu được thu thập từ bộ điều tra lao động việc làm và điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình trên 63 tỉnh thành của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2011-2014. Bài nghiên cứu đã dựa trên việc...

   14 p hce 31/07/2020 6 0

 • Doanh nghiệp vận tải biển Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

  Doanh nghiệp vận tải biển Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

  Qua phân tích về thực trạng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này từ phạm vi hoạt động, quy mô cho đến đội tàu vận chuyển, bài báo sẽ đề xuất một số giải pháp để phát triển hoạt động kinh doanh vận tải biển của doanh nghiệp Hải Phòng nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn...

   12 p hce 31/07/2020 4 0

 • Khả năng áp dụng các mô hình đánh giá chất lượng báo cáo tài chính thông qua các đặc điểm chất lượng cơ bản của thông tin tài chính tại Việt Nam

  Khả năng áp dụng các mô hình đánh giá chất lượng báo cáo tài chính thông qua các đặc điểm chất lượng cơ bản của thông tin tài chính tại Việt Nam

  Bài viết này giới thiệu các mô hình nghiên cứu định lượng được sử dụng phổ biến trên thế giới nhằm cung cấp các công cụ trực quan hơn trong việc đánh giá chất lượng BCTC, tập trung vào đánh giá tính phù hợp và mức độ trình bày trung thực của thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hce 31/07/2020 7 0

 • Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp

  Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp

  Bài viết hệ thống hóa và phân tích các mô hình và hình thức hợp tác toàn diện giữa các trường đại học và doanh nghiệp, chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới sự thành công của mối quan hệ hợp tác đó. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả gợi ý một số yếu tố đảm bảo hợp tác thành công, và đề xuất một số hướng đi để các bên tham khảo nhằm...

   17 p hce 31/07/2020 8 0

 • Ebook Ngành dịch vụ Việt Nam - Đánh giá cạnh tranh

  Ebook Ngành dịch vụ Việt Nam - Đánh giá cạnh tranh

  Nhằm mục đích đánh giá mức độ và môi trường cạnh tranh của các lĩnh vực dưới góc độ chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam, Cục Quản lý Cạnh tranh xây dựng và hoàn thiện tài liệu Ngành dịch vụ Việt Nam - Đánh giá cạnh tranh dưới đây. Để tìm hiểu thêm về những tiêu chí đánh giá cho ngành dịch vụ, mời các bạn cùng tham khảo tài...

   188 p hce 14/02/2020 105 0

 • Ebook Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường: Phần 1

  Ebook Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường sẽ giới thiệu đến bạn một số nội dung về: Tổng quan thị trường hội đồng hợp tác vùng vịnh, hội nhập nội khối và chính sách kinh tế thương mại, các quốc gia thành viên và hoạt động kinh tế thương mại, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và các nước thành...

   140 p hce 14/02/2020 109 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số