• Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế

  Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế

  Nội dung của bài giảng trình bày phân tích cơ bản về thuế quan; tác động của thuế quan; các rào cản phi thuế quan nhằm hạn chế nhập khẩu; hạn ngạch nhập khẩu (QUOTA); hạn ngạch nhập khẩu so sánh với thuế quan nhập khẩu; các rào cản hành chính, kỹ thuật...

   20 p hce 26/10/2020 38 0

 • 50 câu trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

  50 câu trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

  Tài liệu thông tin đến các bạn 50 câu trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô; đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu.

   10 p hce 26/10/2020 50 1

 • Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô - Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp

  Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô - Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết 23 câu trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô, chương 8 lạm phát và thất nghiệp. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Kinh tế, phục vụ công tác học tập và nghiên cứu.

   10 p hce 26/10/2020 31 0

 • Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô - Chương 6: Hỗn hợp chính sách tài khóa và tiền tệ

  Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô - Chương 6: Hỗn hợp chính sách tài khóa và tiền tệ

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết 45 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô – Chương 6: Hỗn hợp chính sách tài khóa và tiền tệ.

   22 p hce 26/10/2020 36 0

 • Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô – Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ

  Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô – Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ

  Tài liệu thông tin đến các bạn với 39 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô với nội dung thuộc chương 5 tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ.

   19 p hce 26/10/2020 58 0

 • Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô – Chương 4: Chính sách tài khóa và ngoại thương

  Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô – Chương 4: Chính sách tài khóa và ngoại thương

  Tài liệu thông tin đến các bạn 48 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô thuộc chương 4 chính sách tài khóa và ngoại thương. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung các câu hỏi.

   21 p hce 26/10/2020 34 0

 • Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô – Chương 3: Lý thuyết xác định sản lượng

  Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô – Chương 3: Lý thuyết xác định sản lượng

  Tài liệu thông tin đến các bạn với 62 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô với nội dung thuộc chương 3: Lý thuyết xác định sản lượng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung các câu hỏi.

   27 p hce 26/10/2020 35 0

 • Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô – Chương 2: Cách tính sản lượng quốc gia

  Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô – Chương 2: Cách tính sản lượng quốc gia

  Tài liệu thông tin đến các bạn 46 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô thuộc chương 2 cách tính sản lượng quốc gia. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu.

   19 p hce 26/10/2020 29 0

 • Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô

  Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô

  Tài liệu thông tin đến các bạn 14 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô thuộc chương 1 Khái quát về kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để củng cố kiến thức, hỗ trợ công tác học tập và nghiên cứu.

   6 p hce 26/10/2020 26 0

 • Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (290 câu hỏi)

  Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (290 câu hỏi)

  Tài liệu thông tin đến các bạn với hơn 250 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu để ôn luyện, củng cố kiến thức, hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu.

   36 p hce 26/10/2020 65 0

 • 40 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô

  40 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô

  Tài liệu thông tin với 40 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô giúp các bạn sinh viên củng cố kiến thức, vượt qua các kì thi với kết quả như mong đợi.

   20 p hce 26/10/2020 44 0

 • Ôn tập môn Kinh tế vĩ mô

  Ôn tập môn Kinh tế vĩ mô

  Tài liệu thông tin đến các bạn với 30 câu hỏi ôn tập môn Kinh tế vĩ mô giúp các bạn cũng cố, hệ thống kiến thức dễ dàng hơn, chuẩn bị chu đáo cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

   16 p hce 26/10/2020 70 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số