• Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 2

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 2

  Phần 2 của Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018 được nối tiếp phần 1 với các nội dung kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ.

   138 p hce 28/12/2020 18 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 1

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 1

  "Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 1" gồm 3 chương với các nội dung định hướng phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; nguồn lực khoa học và công nghệ.

   92 p hce 28/12/2020 21 0

 • Bài giảng Phúc lợi cho con người với việc phát triển kinh tế

  Bài giảng Phúc lợi cho con người với việc phát triển kinh tế

  "Bài giảng Phúc lợi cho con người với việc phát triển kinh tế" được biên soạn nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phúc lợi con người; các hình thức phân phối thu nhập, ưu điểm và nhược điểm của mỗi hình thức này; nguyên nhân và các biện pháp xóa đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển và Việt Nam hiện nay.

   28 p hce 26/12/2020 10 0

 • Bài giảng Ngoại thương với việc phát triển kinh tế

  Bài giảng Ngoại thương với việc phát triển kinh tế

  "Bài giảng Ngoại thương với việc phát triển kinh tế" nhằm cung cấp đến người học lợi thế tuyệt đối và lợi thế tương đối trong hoạt động ngoại thương; chiến lược thay thế sản phẩm nhập khẩu, chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô, chiến lược hướng ra thị trường quốc tế.

   27 p hce 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế

  Bài giảng Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế

  "Bài giảng Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế" cung cấp kiến thức về nắm và hiểu được những vấn đề chung: khái niệm, tính chất, nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế; cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế.

   23 p hce 26/12/2020 6 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 1

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 1

  "Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 1" với các nội dung định hướng phát triển khoa học và công nghệ; hệ thống văn bản pháp luật, hệ thống tổ chức và công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tiềm lực khoa học và công nghệ.

   113 p hce 27/11/2020 48 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 2

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 2

  Được nối tiếp phần 1, phần 2 của Ebook "Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013" trình bày nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ.

   235 p hce 27/11/2020 44 0

 • Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019

  Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019

  "Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019" gồm 3 chương với các nội dung Nghiên cứu và phát triển giới thiệu hiện trạng và quá trình phát triển qua các năm của nguồn lực cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (nhân lực, đầu tư); đổi mới sáng tạo giới thiệu môi trường đổi mới sáng tạo, đặc biệt là hoạt động...

   168 p hce 27/11/2020 58 0

 • Ebook WTO thường thức: Phần 2

  Ebook WTO thường thức: Phần 2

  Phần 2 của cuốn "WTO thường thức" được nối tiếp phần 1 trình bày các nội dung chính sau: WTO - Quy trình kết nạp thành viên, tư cách thành WTO, gia nhập WTO, WTO - Việt Nam trên con đường hội nhập, WTO - những tác động ảnh hưởng đến chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong những năm sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p hce 27/11/2020 52 0

 • Ebook WTO thường thức: Phần 1

  Ebook WTO thường thức: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "WTO thường thức" trình bày các nội dung về: WTO - Lược sử hình thành và phát triển, khung khổ pháp lý, WTO - Những đặc trưng cơ bản, nguyên tắc hoạt động của WTO, cơ cấu hoạt động của WTO, cơ chế vận hành của WTO. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   91 p hce 27/11/2020 69 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 26/2019

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 26/2019

  Tạp chí với các nội dung ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đến sự hài lòng của người bệnh tại trung tâm Y tế thị xã Thuận An; tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công an Thành...

   126 p hce 27/11/2020 47 0

 • Giáo trình Lịch sử kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử kinh tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa, kinh tế nước Mỹ, kinh tế Nhật Bản, kinh tế các nước chủ nghĩa xã hội, kinh tế Liên Xô, kinh tế Trung Quốc, kinh tế các nước ASEAN. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, phục vụ cho học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo giáo...

   249 p hce 27/11/2020 51 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số