• Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 2

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 2

  Phần 2 của Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018 được nối tiếp phần 1 với các nội dung kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ.

   138 p hce 28/12/2020 28 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 1

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 1

  "Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Phần 1" gồm 3 chương với các nội dung định hướng phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; nguồn lực khoa học và công nghệ.

   92 p hce 28/12/2020 27 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 1

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 1

  "Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 1" với các nội dung định hướng phát triển khoa học và công nghệ; hệ thống văn bản pháp luật, hệ thống tổ chức và công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tiềm lực khoa học và công nghệ.

   113 p hce 27/11/2020 52 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 2

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 2

  Được nối tiếp phần 1, phần 2 của Ebook "Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013" trình bày nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ.

   235 p hce 27/11/2020 50 0

 • Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019

  Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019

  "Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019" gồm 3 chương với các nội dung Nghiên cứu và phát triển giới thiệu hiện trạng và quá trình phát triển qua các năm của nguồn lực cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (nhân lực, đầu tư); đổi mới sáng tạo giới thiệu môi trường đổi mới sáng tạo, đặc biệt là hoạt động...

   168 p hce 27/11/2020 66 0

 • Ebook WTO thường thức: Phần 2

  Ebook WTO thường thức: Phần 2

  Phần 2 của cuốn "WTO thường thức" được nối tiếp phần 1 trình bày các nội dung chính sau: WTO - Quy trình kết nạp thành viên, tư cách thành WTO, gia nhập WTO, WTO - Việt Nam trên con đường hội nhập, WTO - những tác động ảnh hưởng đến chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong những năm sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p hce 27/11/2020 57 0

 • Ebook WTO thường thức: Phần 1

  Ebook WTO thường thức: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "WTO thường thức" trình bày các nội dung về: WTO - Lược sử hình thành và phát triển, khung khổ pháp lý, WTO - Những đặc trưng cơ bản, nguyên tắc hoạt động của WTO, cơ cấu hoạt động của WTO, cơ chế vận hành của WTO. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   91 p hce 27/11/2020 76 0

 • Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Những chủ đề kinh tế học hiện đại: Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Lãi suất và giá trị hiện tại, tổng cầu và tổng cung, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   120 p hce 27/10/2020 98 1

 • Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Những chủ đề kinh tế học hiện đại: Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Quỹ tiền tệ quốc tế - Thầy thuốc hay thầy thuốc phù thủy, chi tiêu liên bang, thâm hụt, thặng dư liên ban và nợ quốc gia giá năng lượng; thị trường chứng khoán và sự sụp đổ,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi...

   136 p hce 27/10/2020 68 0

 • Ebook Phát triển ngành nghề ở nông thôn: Phần 2

  Ebook Phát triển ngành nghề ở nông thôn: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định hướng và các giải pháp chủ yếu phát triển ngành nghề nông thôn, kinh nghiệm phát triển nghề thủ công ở một số nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p hce 27/10/2020 39 0

 • Ebook Phát triển ngành nghề ở nông thôn: Phần 1

  Ebook Phát triển ngành nghề ở nông thôn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phát triển ngành nghề ở nông thôn" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của ngành nghề nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; thực trạng ngành nghề nông thôn Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p hce 27/10/2020 48 0

 • Ebook Thị trường mở - Từ lý luận đến thực tiễn: Phần 1

  Ebook Thị trường mở - Từ lý luận đến thực tiễn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thị trường mở - Từ lý luận đến thực tiễn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về thị trường tài chính, thị trường mở và kinh nghiệm thực tiễn của một số nước, những cơ sở pháp lý về nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   297 p hce 29/09/2020 60 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số