• Ebook Xã hội học đại cương: Phần 2

  Ebook Xã hội học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Xã hội học đại cương" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về một số phương pháp nghiên cứu xã hội học, cá nhân xã hội, quá trình xã hội hóa, cơ cấu xã hội, sự phát triển của xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p hce 28/05/2019 23 0

 • Ebook Xã hội học đại cương: Phần 1

  Ebook Xã hội học đại cương: Phần 1

  Ebook Xã hội học đại cương: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học, sự ra đời và phát triển của xã hội học, cơ cấu của xã hội học, một số khái niệm của xã hội học, một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p hce 28/05/2019 22 0

 • Ebook Xã hội học - NXB Thống kê: Phần 1

  Ebook Xã hội học - NXB Thống kê: Phần 1

  Ebook Xã hội học - NXB Thống kê: Phần 1 trình bày các nội dung về viễn tượng xã hội học, nghiên cứu xã hội học, văn hóa, sự xã hội hóa, tương tác xã hội trong đời sống thường nhật, sự lầm lạc, giai cấp xã hội ở Mỹ, phân tầng xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   381 p hce 28/05/2019 19 0

 • Ebook Xã hội học - NXB Thống kê: Phần 2

  Ebook Xã hội học - NXB Thống kê: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Xã hội học" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giống phái và giới tính, lão hóa và người lớn tuổi, gia đình trong viễn tượng giữa các nền văn hóa, phân tích lý thuyết về tôn giáo, chính trị và chính phủ, quản lý kinh tế và việc làm, thay đổi xã hội và tính hiện đại hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   396 p hce 28/05/2019 20 0

 • Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 2 - Vương Bân Thái (Chủ biên)

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 2 - Vương Bân Thái (Chủ biên)

  Phần 2 cuốn sách "Hiện đại hóa giáo dục" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hiện đại hóa giáo dục và đầu tư giáo dục, hiện đại hóa giáo dục với xây dựng đội ngũ giao viên, hiện đại hóa giáo dục với cải cách cơ chế giáo dục, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo nhân tài,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   277 p hce 28/05/2019 19 0

 • Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 1

  Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 1

  Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những cơ sở nghiên cứu xã hội học, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu xã hội học giáo dục, vị trí và vai trò của xã hội học giáo dục, hệ thống xã hội và hệ thống giáo dục, cấu trúc xã hội học và giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   183 p hce 28/05/2019 19 0

 • Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 2

  Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Xã hội học giáo dục" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về phân hóa xã hội và bình đẳng xã hội trong giáo dục, mối quan hệ của thiết chế giáo dục với kinh tế, pháp luật và văn hóa, dân số, gia đình và nhà trường, giáo dục và xã hội hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   159 p hce 28/05/2019 18 0

 • Ebook Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễn: Phần 2

  Ebook Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễn: Phần 2

  Cuốn sách "Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễn" đã phần nào giải quyết và lý giải được những vấn đề thời sự đang đặt ra của đời sống văn hóa - văn nghệ đương đại ở nước ta, nhất là trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đưa ra được những kiến...

   172 p hce 25/04/2019 16 0

 • Ebook Nếp sống gia đình ở khu đô thị mới: Phần 1 - NXB Khoa học Xã hội

  Ebook Nếp sống gia đình ở khu đô thị mới: Phần 1 - NXB Khoa học Xã hội

  Cuốn sách Nếp sống gia đình ở khu đô thị mới (Nghiên cứu trường hợp khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính ra đời trên cơ sở bổ sung và hoàn thiện bản luận án Tiến sĩ cùng tên) với kết cấu nội dung gồm 3 chương, phần 1 sách thể hiện nội dung 2 chương đầu: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn; chương 2 - Đặc trưng các hộ gia đình tại chung cư...

   118 p hce 25/04/2019 14 0

 • Ebook Lịch sử truyền thống và cách mạng thị xã Cao Lãnh (1930-2005): Phần 2

  Ebook Lịch sử truyền thống và cách mạng thị xã Cao Lãnh (1930-2005): Phần 2

  Ebook Lịch sử truyền thống và cách mạng thị xã Cao Lãnh (1930-2005): Phần 2 tiếp tục trình bày diễn biến của thị xã Cao Lãnh thời kỳ năm xây dựng và phát triển (1975-2005), khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc, ổn định đời sống nhân dân, cải tạo xã hội chủ nghĩa (1975-1986), thị xã Cao Lãnh thời kỳ đổi mới (1986-2005), đổi mới tổ...

   196 p hce 25/04/2019 14 0

 • Ebook Hỏi đáp về trang phục truyền thống Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về trang phục truyền thống Việt Nam: Phần 1

  Việt Nam là một đất nước da dân tộc. Mỗi dân tộc mang đậm nét một bản sắc văn hóa độc đáo. Do đó, trang phục nói chung của từng tộc người nói riêng thật phong phú đa dạng và đầy tính năng qua từng thời kỳ của lịch sử Việt Nam từ trước đến ngày nay. Ngay cả trong cộng đồng người Việt thì dấu ấn về trang phục của từng vùng củng có...

   133 p hce 25/04/2019 13 0

 • Ebook Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễn: Phần 1

  Ebook Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễn: Phần 1

  Cuốn sách "Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễn" tập hợp các tiểu luận, chuyên đề, bài viết của tác giả được tuyển chọn từ năm 2012 đến nay, đề cập những vấn đề căn cốt và nêu bật một số nét về thực trạng và công tác nghiên cứu lý luận văn hóa Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   155 p hce 25/04/2019 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số