• Hướng dẫn khắc phục một số lỗi thường gặp trong Office

    Hướng dẫn khắc phục một số lỗi thường gặp trong Office

    Bài viết Hướng dẫn khắc phục một số lỗi thường gặp trong Office giúp người đọc biết cách khắc phục một số lỗi thường gặp trong Office như: khi soạn thảo văn bản dưới các chữ có dấu hoặc dòng zic zắc, viết chữ Tài thì tại sao lại chuyển thành chữ TàI, viết chữ “tôi là” thì nó nhảy ra “toôi laà”, hoặc như khi viết “học tập” thì...

     7 p hce 30/06/2019 75 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số