• Ebook Mẫu ngữ pháp Kaizen master 2kyuu tiếng Việt: Phần 1

    Ebook Mẫu ngữ pháp Kaizen master 2kyuu tiếng Việt: Phần 1

    Cuốn sách Mẫu ngữ pháp Kaizen master 2kyuu tiếng Việt tập hợp 173 mẫu ngữ pháp 2 kyuu (chương trình thi JLPT cũ tương đương với N2 hiện tại) bằng tiếng Việt, bản dịch của Nguyễn Đăng Quý. Sách được trình bày ngắn gọn dễ hiểu, có ví dụ rõ ràng. Dưới đây là phần 1 của cuốn sách, nội dung của phần 1 giới thiệu cho người học mẫu ngữ pháp số...

     38 p hce 28/07/2018 79 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số