• Giáo trình Phương pháp tính và tin học chuyên ngành: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp tính và tin học chuyên ngành: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Phương pháp tính và tin học chuyên ngành" trình bày các nội dung: Mô phỏng Simulink Power System Blockset và Gul, một số ứng dụng của ngôn ngữ lập trình matlab, ngôn ngữ lập trình Fortran 9.0. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   138 p hce 27/05/2023 3 0

 • Giáo trình Phương pháp tính và tin học chuyên ngành: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp tính và tin học chuyên ngành: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Phương pháp tính và tin học chuyên ngành" trình bày các nội dung: Các phương pháp tính và mô phỏng, giới thiệu về Matlab, ngôn ngữ lập trình tính toán trên Matlab, đồ họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p hce 27/05/2023 2 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - Đỗ Thanh Mai

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - Đỗ Thanh Mai

  Giáo trình Tin học đại cương gồm 5 chương được chia thành 2 phần, phần 1 cuốn sách trình bày các kiến thức cơ bản về máy tính, các thành phần cấu thành, nguyên tắc hoạt động của máy tính, cách quản lý dữ liệu trong máy tính; các kiến thức cơ bản về phần mềm soạn thảo văn bản Word, như cách soạn thảo, định dạng, trình bày một văn bản, làm...

   88 p hce 24/04/2023 19 1

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - Đỗ Thanh Mai

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - Đỗ Thanh Mai

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn Giáo trình Tin học đại cương trình bày các kiến thức về phần mềm trình chiếu PowerPoint, các kiến thức Microsoft Excel, các kiến thức Mạng máy tính và Internet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p hce 24/04/2023 15 0

 • Ebook Implementing electronic document and record management systems: Part 1

  Ebook Implementing electronic document and record management systems: Part 1

  Part 1 of ebook "Implementing electronic document and record management systems" presents the following content: basics of electronic document and records management systems; history and background of electronic document and records management systems; components of EDRMS; creating electronic document types; creating the folder structure;...

   151 p hce 27/01/2023 13 0

 • Ebook Implementing electronic document and record management systems: Part 2

  Ebook Implementing electronic document and record management systems: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Implementing electronic document and record management systems" presents the following content: a framework for EDRMS; the business case; the functional requirements; managing the cultural change of EDRMS; EDRMS case studies; EDRMS software vendors;...

   131 p hce 27/01/2023 14 0

 • Giáo trình Office 2013 nâng cao: Phần 1 - Trần Duy Thanh

  Giáo trình Office 2013 nâng cao: Phần 1 - Trần Duy Thanh

  Phần 1 của giáo trình "Office 2013 nâng cao" cung cấp cho học viên những nội dung về: Microsoft Word nâng cao; Microsoft Excel nâng cao; chia sẻ và bảo quản dữ liệu; định dạng dữ liệu; trình diễn dữ liệu; làm việc với macros và forms;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   197 p hce 24/10/2022 34 0

 • Giáo trình Office 2013 nâng cao: Phần 2 - Trần Duy Thanh

  Giáo trình Office 2013 nâng cao: Phần 2 - Trần Duy Thanh

  Phần 2 của giáo trình "Office 2013 nâng cao" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: sử dụng Internet; các dịch vụ thông dụng trên Internet; tìm kiếm thông tin trên Internet; dịch vụ Office Online; dịch vụ Online Calendar; an toàn thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p hce 24/10/2022 30 0

 • Giáo trình Office 2013 cơ bản: Phần 1 - Trần Duy Thanh

  Giáo trình Office 2013 cơ bản: Phần 1 - Trần Duy Thanh

  Phần 1 của giáo trình "Office 2013 cơ bản" cung cấp cho học viên những nội dung về: kỹ năng đánh máy 10 ngón; tổng quan hệ thống máy tính; cơ bản về cấu trúc máy tính; Microsoft Windows; quản lý chương trình, phần mềm thông dụng trên Windows; Microsoft Word;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   152 p hce 24/10/2022 41 0

 • Giáo trình Office 2013 cơ bản: Phần 2 - Trần Duy Thanh

  Giáo trình Office 2013 cơ bản: Phần 2 - Trần Duy Thanh

  Phần 2 của giáo trình "Office 2013 cơ bản" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: Microsoft Excel và các thành phần trong cửa sổ Excel, định dạng và các chế độ xem bảng tính; Microsoft PowerPoint và quản lý cửa sổ PowerPoint; tổng quan về Microsoft Office 365;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p hce 24/10/2022 39 0

 • Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 1

  Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 1

  Cuốn sách cung cấp đến bạn đọc những thông tin cơ bản, cách thức cài đặt các hệ điều hành, phần mềm ứng dụng một cách ngắn gọn và dễ dàng nhất. Đặc biệt là kỹ thuật cài đặt và sử dụng nhiều hệ điều hành trên cùng một máy tính. Sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Chương...

   169 p hce 24/09/2022 89 2

 • Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 2

  Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 2

  Nối tiếp các chương đã được trình bày ở phần 1, phần 2 cuốn sách gồm có các chương sau: Chương 5 cài đặt Windows 95, Windows 98 và Windows ME; chương 6 nâng cấp các hệ điều hành; chương 7 cài đặt Windows XP và Windows NT server 4 0; chương 8 cài đặt Linux với Windows 98. Mời các bạn cùng tham khảo.

   218 p hce 24/09/2022 69 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số