• Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 1

  Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 1

  Cuốn sách cung cấp đến bạn đọc những thông tin cơ bản, cách thức cài đặt các hệ điều hành, phần mềm ứng dụng một cách ngắn gọn và dễ dàng nhất. Đặc biệt là kỹ thuật cài đặt và sử dụng nhiều hệ điều hành trên cùng một máy tính. Sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Chương...

   169 p hce 24/09/2022 24 2

 • Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 2

  Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 2

  Nối tiếp các chương đã được trình bày ở phần 1, phần 2 cuốn sách gồm có các chương sau: Chương 5 cài đặt Windows 95, Windows 98 và Windows ME; chương 6 nâng cấp các hệ điều hành; chương 7 cài đặt Windows XP và Windows NT server 4 0; chương 8 cài đặt Linux với Windows 98. Mời các bạn cùng tham khảo.

   218 p hce 24/09/2022 17 0

 • Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 1

  Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 1

  Tài liệu "Kiến trúc máy tính" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên lý và các khái niệm cơ bản về máy tính; Tổ chức hệ thống máy tính; Mức logic số; Mực vi chương trình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   142 p hce 24/09/2022 21 1

 • Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 2

  Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kiến trúc máy tính" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mức máy thông thường; Mức máy hệ điều hành; Giới thiệu mức ngôn ngữ Assembly; Các thiết bị ngoại vi; Máy vi tính IBM PC. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   137 p hce 24/09/2022 20 0

 • Ebook Lập trình Game với Unity (Learn Unity3D programming with UnityScript): Phần 1

  Ebook Lập trình Game với Unity (Learn Unity3D programming with UnityScript): Phần 1

  Mục đích của cuốn sách "Lập trình Game với Unity (Learn Unity3D programming with UnityScript)" là làm cầu nối thu hẹp khoảng cách – mang đến cho bạn một nền tảng lập trình trong ngữ cảnh sử dụng Unity để tạo một game đơn giản, kết nối những kiến thức bạn đang học với thông tin phù hợp có trong tài liệu hỗ trợ, và thậm chí là hướng dẫn cách sử...

   203 p hce 23/08/2022 42 0

 • Ebook Lập trình Game với Unity (Learn Unity3D programming with UnityScript): Phần 2

  Ebook Lập trình Game với Unity (Learn Unity3D programming with UnityScript): Phần 2

  Mục đích của cuốn sách "Lập trình Game với Unity (Learn Unity3D programming with UnityScript)" là làm cầu nối thu hẹp khoảng cách – mang đến cho bạn một nền tảng lập trình trong ngữ cảnh sử dụng Unity để tạo một game đơn giản, kết nối những kiến thức bạn đang học với thông tin phù hợp có trong tài liệu hỗ trợ, và thậm chí là hướng dẫn cách sử...

   210 p hce 23/08/2022 38 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 Tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên Internet, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Internet và các dịch vụ cơ bản; Giới thiệu các công cụ tìm kiếm; Các kỹ thuật tìm kiếm; Đánh giá và chọn lọc thông tin trên Internet. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hce 23/08/2022 24 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1.2

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1.2

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1.2 Tổng quan về máy tính và hệ điều hành, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm máy tính; Các thành phần cơ bản của máy tính; Lịch sử ra đời của máy tính; Khái niệm hệ điều hành; Các hệ điều hành thông dụng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p hce 23/08/2022 23 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4.1

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4.1

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4.1 Thiết kế và trình bày một báo cáo nghiên cứu ở dạng trình chiếu đa phương tiện, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu một số phần mềm trình chiếu đa phương tiện; Các bước để xây dựng một bài trình chiếu đa phương tiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p hce 23/08/2022 19 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5.2

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5.2

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5.2 Giao tiếp và học tập trên Internet, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mạng xã hội; Web-based Course and Elearning System; Vấn đề văn hóa và đạo đức giao tiếp trên Internet. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p hce 23/08/2022 22 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3.1

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3.1

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3.1 Viết và trình bày báo cáo nghiên cứu ở dạng văn bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu một số phần mềm soạn thảo văn bản thông dụng; Nguyên tắc soạn thảo văn bản tiếng Anh, tiếng Việt; Các kỹ thuật định dạng cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p hce 23/08/2022 21 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6.1

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6.1

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6.1 Xử lý số liệu với bảng tính điện tử, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về bảng tính điện tử; các thành phần chính của một chương trình bảng tính; giới thiệu microsoft office excel 2003. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p hce 23/08/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số