• Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 3 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 3 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Chương 3 của bài giảng Quản trị rủi ro cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến môi trường văn hoá và những rủi ro. Chương này đề cập tới những nội dung như: Khái niệm văn hoá, các yếu tố văn hoá, các khía cạnh và khuynh hướng văn hoá, Rủi ro do môi trường văn hoá và cách phòng ngừa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p hce 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 2 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 2 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Chương 2 của bài giảng Quản trị rủi ro trình bày về quản trị rủi ro chiến lược. Chương này gồm có các nội dung chính sau: Quản trị rủi ro, kiến thức cơ bản để quản trị rủi ro chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   30 p hce 31/08/2017 4 0

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Theo bạn trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp gặp những rủi ro gì? Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát được rủi ro hay không? Để trả lời cho các câu hỏi này, hãy cùng tham khảo bài giảng "Quản trị rủi ro" sau đây. Bài giảng sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro, cách để nhận dạng rủi ro, đo...

   214 p hce 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 1 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 1 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bạn đã bao giờ gặp rủi ro chưa? Theo bạn trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp gặp những rủi ro gì? Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát được rủi ro hay không? Trong chương 1 của bài giảng Quản trị rủi ro sau đây sẽ giới thiệu tổng quan về quản trị rủi ro và trả lời cho các vấn đề đã nêu trên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p hce 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 4 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 4 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Chương 4 của bài giảng Quản trị rủi ro trình bày về môi trường pháp luật chính trị - kinh tế . Chương này gồm có 3 nội dung chính cơ bản, đó là: Môi trường pháp luật, môi trường chính trị, môi trường kinh tế . Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p hce 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 5 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro: Chương 5 - ĐH Công nghiệp TP. HCM

  Chương 5 của bài giảng môn Quản trị rủi ro đề cập đến một số rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu như: Rủi ro trong đàm phán hợp đồng ngoại thương, rủi ro trong soạn thảo và ký kết hợp đồng ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt những nội dung chi tiết của bài giảng.

   34 p hce 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 1 của bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm do TS. Nguyễn Văn Minh biên soạn trình bày một số nội dung về sản phẩm và phân loại sản phẩm. Mục tiêu của chương này là tìm hiểu một số khái niệm cơ bản; phân loại sản phẩm; ký hiệu sản phẩm, nhãn, nhãn hiệu hàng hóa.

   11 p hce 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 2 của bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm trình bày các nội dung liên quan đến chất lượng sản phẩm như: Khái quát chung về chất lượng sản phẩm, yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm, chỉ tiêu chất lượng, quá trình hình thành chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng, chi phí chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hce 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 5 của bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm trình bày về vấn đề kiểm soát và đánh giá chất lượng. Nội dung chính của chương này gồm có: Một số khái niệm thống kê cơ bản, kiểm soát quá trình bằng thống kê, một số công cụ để kiểm soát chất lượng, đánh giá chất lượng, một số bài tập tình huống.

   21 p hce 31/08/2017 4 0

 • Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 4 trình bày về quản lý chất lượng ở doanh nghiệp – Áp dụng ISO 9000. Các nội dung chính của chương này gồm: Khái quát chung về quản lý chất lượng ở doanh nghiệp, các nguyên lý cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng, quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở doanh nghiệp và một số tình huống thảo luận. Mời tham khảo.

   16 p hce 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 3 của bài giảng quản lý chất lượng sản phẩm trình bày các nguyên tắc và phương pháp quản lý chất lượng. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Khái quát chung về chất lượng và quản lý chất lượng, các phương pháp quản lý chất lượng, các biện pháp quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p hce 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Bài tập chương 1, 2, 3 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Bài tập chương 1, 2, 3 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Trong chương này sẽ cung cấp cho người học một số bài tập trong chương 1, chương 2 và chương 3 của bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm. Các bài tập này giúp người học củng cố và ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương 1, 2 và 3. Hy vọng bài giảng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   5 p hce 31/08/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số