• Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Kiệt

  Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Kiệt

  Bài giảng môn Quản trị chất lượng - Chương 2: Một số khái niệm chất lượng cung cấp cho người học các khái niệm về sản phẩm, chất lượng, các thuộc tính của chất lượng, chất lượng tối ưu, vòng xoắn Juran, chu trình sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hce 28/11/2019 21 0

 • Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Kiệt

  Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Kiệt

  Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 1 do Nguyễn Hoàng Kiệt biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về vị trí của chất lượng trong xu thế toàn cầu và tình hình quản lý chất lượng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p hce 28/11/2019 21 0

 • Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Kiệt

  Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Kiệt

  Bài giảng môn Quản trị chất lượng - Chương 3: Quản lý chất lượng trình bày quá trình phát triển và những bài học kinh nghiệm trong quản lý chất lượng, các phương thức quản lý chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hce 28/11/2019 21 0

 • Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Kiệt

  Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Kiệt

  Bài giảng môn "Quản trị chất lượng - Chương 4: Đánh giá chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá chất lượng bằng phương pháp chuyên gia, kiểm tra và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hce 28/11/2019 20 0

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 3 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 3 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 3 do Th.S Huỳnh Hạnh Phúc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Những phân tích làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược CRM, phát triển chiến lược CRM, tổ chức xây dựng chiến lược CRM,...

   5 p hce 28/11/2019 21 0

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 2 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 2 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Mô hình IDIC trong quản trị quan hệ khách hàng", cụ thể như: Mô hình IDIC trong CRM, nhận diện khách hàng, phân biệt khách hàng, tương tác với khách hàng, tùy biến theo khách hàng,...

   67 p hce 28/11/2019 21 0

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 4 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 4 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 4 trình bày về "Hệ thống CRM". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Chính sách chăm sóc khách hàng, cơ sở dữ liệu khách hàng, các hình thức chăm sóc khách hàng,...

   91 p hce 28/11/2019 19 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 - Chiến lược thương hiệu sản phẩm. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Hoạch định chiến lược thương hiệu trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, xác lập và triển khai định vị thương hiệu, tạo dựng và đo lường các liên kết thương hiệu, truyền thông thương hiệu sản phẩm, phát triển thương hiệu sản phẩm xuất khẩu.

   20 p hce 28/11/2019 23 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 - Khái quát về thương hiệu và quản trị thương hiệu. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái niệm thương hiệu, phân loại và chức năng của thương hiệu, khái niệm và xu hướng quản trị thương hiệu, tài sản thương hiệu và đo lường sức mạnh thương hiệu.

   24 p hce 28/11/2019 26 0

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 1 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 1 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Mục tiêu nhằm giúp sinh viên có thể xác định khách hàng của mình: Khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài, tầm quan trọng và nội dung của việc chăm sóc khách hàng, mô tả một số nguyên tắc ứng xử trong các tình huống tiếp xúc với khách hàng, xác định khách hàng của mình mong muốn những điều gì, sinh viên nắm được việc quản trị khách hàng cũ...

   17 p hce 28/11/2019 19 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 - Kiến trúc thương hiệu và phát triển chiến lược thương hiệu doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Xác lập kiến trúc thương hiệu và các lựa chọn mở rộng thương hiệu, phát triển chiến lược thương hiệu doanh nghiệp, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, marketing xã hội trong phát triển thương hiệu...

   11 p hce 28/11/2019 24 0

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh cho dự án khởi nghiệp

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh cho dự án khởi nghiệp

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh cho dự án khởi nghiệp" trình bày các nội dung: Bản kế hoạch kinh doanh là gì, đối với người khởi nghiệp, nội dung của một bản kế hoạch kinh doanh, các yếu tố cần thiết giúp kinh doanh thành công,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hce 31/10/2019 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số