• Ebook Khoảng cách từ nói đến làm: Phần 1

  Ebook Khoảng cách từ nói đến làm: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: 1. Biết phải làm gì thôi chưa đủ, 2. Khi nói thay thế làm, 3. Khi ký ức thay thế tư duy, 4. Khi nỗi sợ hãi ngăn cản hành động dựa trên kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   65 p hce 28/12/2018 42 0

 • Ebook 5 nguyên tắc thép, 15 thuật bán hàng thành công: Phần 1 - Lí Tuấn Kiết

  Ebook 5 nguyên tắc thép, 15 thuật bán hàng thành công: Phần 1 - Lí Tuấn Kiết

  Ebook 5 nguyên tắc thép, 15 thuật bán hàng thành công: Phần 1 sẽ lí giải trong quá trình bán hàng, người bán hàng cần có kĩ năng gì, nên áp dụng các thuật tâm lí như thế nào để tác động tích cực đến khách hàng và khiến khách hàng nảy sinh hành vi mua hàng. Cuốn sách được viết dựa trên những kinh nghiệm bán hàng nhiều năm của chính tác giả cùng...

   81 p hce 28/12/2018 44 1

 • Ebook Giải pháp cho đổi mới và sáng tạo: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Ebook Giải pháp cho đổi mới và sáng tạo: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Nhu cầu tăng trưởng, làm thế nào để đánh bại các đối thủ mạnh nhất?, khách hàng sẽ muốn mua sản phẩm nào?, khách hàng tốt nhất cho sản phẩm của chúng ta là ai?, xác định đúng quy mô doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   107 p hce 28/12/2018 34 0

 • Ebook Giải pháp cho đổi mới và sáng tạo: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Ebook Giải pháp cho đổi mới và sáng tạo: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Tổ chức của bạn có khả năng tăng trưởng phá vỡ hay không?, quản lý quy trình phát triển chiến lược, đồng tiền tốt và xấu, vai trò của nhà điều hành cấp cao trong việc lãnh đạo quá trình tăng trưởng mới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   137 p hce 28/12/2018 26 0

 • Ebook Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy: Phần 1

  Ebook Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Thuật ngữ kế hoạch kinh doanh khiến bạn băn khoăn, những kế hoạch kinh doanh có thể đơn giản và gọn gàng, bản đánh giá, chương trình Marketing: Đang triển khai những gì?, quy trình bán hàng của bạn: Điều gì đang diễn ra?,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   54 p hce 28/12/2018 42 0

 • Ebook Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy: Phần 2

  Ebook Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Kế hoạch hành động, lắp ráp và trau chuốt kế hoạch, các mẫu kế hoạch, những kế hoạch tiêu biểu khác. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   39 p hce 28/12/2018 28 0

 • Ebook Khoảng cách từ nói đến làm: Phần 2

  Ebook Khoảng cách từ nói đến làm: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: 5. Khi thước đo làm mờ óc phán đoán, 6. Khi cạnh tranh nội bộ biến bạn thành thù, 7. Công ty vượt qua khoảng cách từ-biết- đến-làm, 8. Biến kiến thức thành hành động. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   58 p hce 28/12/2018 30 0

 • Ebook 5 nguyên tắc thép, 15 thuật bán hàng thành công Phần 2 - Lí Tuấn Kiết

  Ebook 5 nguyên tắc thép, 15 thuật bán hàng thành công Phần 2 - Lí Tuấn Kiết

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách đề cập đến một số quan điểm của tác giả nhấn mạnh khâu chăm sóc khách hàng như: chăm sóc tốt cho khách hàng còn quan trọng hơn tặng vật chất; trước khi trở thành người bán hàng thành công hãy học cách biết lắng nghe. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p hce 28/12/2018 36 1

 • Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức về nhận diện rủi ro; đo lường, phân tích và đánh giá rủi ro (định tính và định lượng), các chiến lược quản lý rủi ro (xử lý rủi ro), kiểm soát rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hce 26/11/2018 27 0

 • Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Bài 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Bài 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Lý luận cơ bản về rủi ro và quản lý rủi ro trong đầu tư cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm rủi ro và phân loại rủi ro đầu tư; rủi ro và phân loại rủi ro trong dự án đầu tư; khái niệm quản lý rủi ro trong đầu tư; quy trình quản lý rủi ro trong đầu tư; vai trò của quản lý rủi ro trong đầu tư.

   13 p hce 26/11/2018 28 0

 • Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Bài 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Bài 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp phân tích, đánh giá và ra quyết định trong điều kiện rủi ro cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích rủi ro trong đầu tư, phương pháp phân tích định tính (Qualitative Risk analysis), phương pháp định lượng (Quantitative Risk Analysis),.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hce 26/11/2018 19 0

 • Tổng quan hệ thống đánh giá chuỗi cung ứng

  Tổng quan hệ thống đánh giá chuỗi cung ứng

  Bài viết với mục đích tổng hợp một số mô hình đánh giá năng lực chuỗi cung ứng, đồng thời nêu lên tầm quan trọng của việc đánh giá chuỗi cung ứng cho những cải tiến vận hành trong giai đoạn cạnh tranh hiện nay.

   13 p hce 26/11/2018 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số