• Bài giảng Kế hoạch kinh doanh cho dự án khởi nghiệp

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh cho dự án khởi nghiệp

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh cho dự án khởi nghiệp" trình bày các nội dung: Bản kế hoạch kinh doanh là gì, đối với người khởi nghiệp, nội dung của một bản kế hoạch kinh doanh, các yếu tố cần thiết giúp kinh doanh thành công,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hce 31/10/2019 13 0

 • Bài giảng học phần Quản trị thương hiệu: Chương 0 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng học phần Quản trị thương hiệu: Chương 0 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 0" cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về học phần, các nội dung chính của học phần, mục tiêu học phần, tài liệu tham khảo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hce 31/10/2019 12 0

 • Bài giảng học phần Quản trị thương hiệu: Chương 1 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng học phần Quản trị thương hiệu: Chương 1 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu và quản trị thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thương hiệu, vai trò và chức năng của TH, vai trò và nội dung của công tác quản trị TH trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hce 31/10/2019 9 0

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 4: Lãnh đạo

  Bài giảng Quản lý học - Chương 4: Lãnh đạo

  Chương 4 cung cấp các kiến thức cơ bản về lãnh đạo trong tổ chức. Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu được khái niệm về lãnh đạo, hiểu được các lý thuyết về lãnh đạo, hiểu được các chức năng của lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hce 31/10/2019 11 0

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 3: Tổ chức

  Bài giảng Quản lý học - Chương 3: Tổ chức

  Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu khái niệm về tổ chức, hiểu được các loại hình cơ cấu tổ chức, hiểu được các thuộc tính của cơ cấu tổ chức, hiểu nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức, hiểu được quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức.

   23 p hce 31/10/2019 11 0

 • Bài giảng Tổ chức và doanh nghiệp trong nền kinh tế

  Bài giảng Tổ chức và doanh nghiệp trong nền kinh tế

  Bài giảng Tổ chức và doanh nghiệp trong nền kinh tế giải thích vai trò của tổ chức, đặc biệt là doanh nghiệp trong nền kinh tế; hướng dẫn cho sv kỹ năng thiết lập mục tiêu học tập và khả năng làm việc nhóm.

   47 p hce 31/10/2019 13 0

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 5: Kiểm soát

  Bài giảng Quản lý học - Chương 5: Kiểm soát

  Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức về kiểm soát trong quản lý. Những nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm kiểm soát, vai trò của kiểm soát, hình thức kiểm soát, quy trình kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hce 31/10/2019 11 0

 • Bài giảng Lý thuyết hành vi doanh nghiệp

  Bài giảng Lý thuyết hành vi doanh nghiệp

  Bài giảng Lý thuyết hành vi doanh nghiệp giới thiệu tới các bạn một số lý thuyết như lý thuyết sản xuất, lý thuyết chi phí, lý thuyết lợi nhuận. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những lý thuyết này.

   101 p hce 31/10/2019 8 0

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 1: Những nguyên lý cơ bản của quản lý học

  Bài giảng Quản lý học - Chương 1: Những nguyên lý cơ bản của quản lý học

  Chương 1 trình bày những nguyên lý cơ bản của quản lý học. Mục tiêu học tập của chương này: Hiểu được khái niệm về quản lý; phân biệt được vai trò khác nhau của các nhà quản lý; sự cần thiết phải trau dồi kỹ năng, chức năng khi thực hiện quản lý ở các cấp khác nhau; giải thích tại sao nha quản lý phải có cách tiếp cận hệ thống trong...

   7 p hce 31/10/2019 11 0

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 2: Lập kế hoạch

  Bài giảng Quản lý học - Chương 2: Lập kế hoạch

  Bài giảng Quản lý học - Chương 2: Lập kế hoạch. Mục tiêu của chương 2 nhằm giúp người học: Chức năng của lập kế hoạch, lập kế hoạch chiến lược và tác nghiệp, các loại kế hoạch chiến lược và tác nghiệp, chương trình quản lý theo mục tiêu.

   22 p hce 31/10/2019 12 0

 • Bài giảng Chương 3: Các hoạt động của doanh nghiệp

  Bài giảng Chương 3: Các hoạt động của doanh nghiệp

  Mục tiêu của Bài giảng Chương 3: Các hoạt động của doanh nghiệp là nhằm giới thiệu tổng quát các hoạt động của doanh nghiệp bao gồm hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh.

   27 p hce 31/10/2019 10 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu góc tiếp cận tư duy chiến lược - PGS.TS.Nguyễn Quốc Thịnh

  Bài giảng Quản trị thương hiệu góc tiếp cận tư duy chiến lược - PGS.TS.Nguyễn Quốc Thịnh

  Bài giảng Quản trị thương hiệu góc tiếp cận tư duy chiến lược do PGS.TS.Nguyễn Quốc Thịnh biên soạn nhằm giúp các bạn nắm được: Thương hiệu là nhãn hiệu hàng hoá, thương hiệu dành cho nhà phân phối, nhãn hiệu dùng cho hàng hóa, thương hiệu là nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ và đã nổi tiếng,...

   51 p hce 31/10/2019 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số