• Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 1

  Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Quản trị thương mại điện tử 1" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan quản trị bán lẻ điện tử; thị trường và phối thức bán lẻ điện tử; quản trị website bán lẻ điện tử; kỹ thuật trưng bày hàng hóa trên website bán lẻ điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   152 p hce 26/11/2022 2 0

 • Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 2

  Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Quản trị thương mại điện tử 1" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thương mại xã hội và bán lẻ trên mạng xã hội; quản trị thực hiện đơn hàng trong bán lẻ điện tử; quản trị quan hệ khách hàng trong bán lẻ điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   164 p hce 26/11/2022 2 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Bài 2: Khởi tạo dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 2: Khởi tạo dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 2: Khởi tạo dự án, bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa khởi tạo dự án; xác định mục đích dự án; xác định stakeholders; danh sách các stakeholder chính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   10 p hce 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Bài 6: Đóng dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 6: Đóng dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 6: Đóng dự án, bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: đóng dự án hoặc kết thúc giai đoạn; đánh giá dự án; lấy phản hồi từ các thành viên dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   7 p hce 26/11/2022 2 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Bài 1: Giới thiệu

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 1: Giới thiệu

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 1: Giới thiệu, bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa dự án; lộ trình của dự án thành công; vòng đời dự án; quản lý dự án; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng quản lý; project stakeholders; phong cách quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   29 p hce 26/11/2022 2 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Bài 5: Giám sát và điều khiển dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 5: Giám sát và điều khiển dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 5: Giám sát và điều khiển dự án, bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan giám sát và điều khiển dự án; kịch bản leo thang phạm vi dự án; kiểm soát lịch trình; quản lý kỳ vọng của Stakeholder; giám sát và kiểm soát rủi ro;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p hce 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Bài 4: Thực hiện dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 4: Thực hiện dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 4: Thực hiện dự án, bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: chỉ huy và quản lý quá trình thực hiện dự án; team building; các khái niệm cơ bản về nhóm; động lực thúc đẩy; quản lý mâu thuẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   47 p hce 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Bài 3: Lập kế hoạch

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 3: Lập kế hoạch

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 3: Lập kế hoạch, bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan lập kế hoạch dự án; tầm quan trọng của việc lập kế hoạch; xây dựng kế hoạch quản lý dự án; thực hiện chu trình quản lý dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   61 p hce 26/11/2022 1 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh: Phần 1 - Trương Quang Niệm, Hoàng Văn Thành

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh: Phần 1 - Trương Quang Niệm, Hoàng Văn Thành

  Phần 1 của cuốn sách "Tâm lý học quản trị kinh doanh" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: tổng quan tâm lý học quản trị kinh doanh; sự hình thành và phát triển của tâm lý học quản trị kinh doanh; đặc điểm tâm lý của các đối tượng quản trị trong kinh doanh; đặc điểm tâm lý của tập thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p hce 24/10/2022 18 1

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh: Phần 2 - Trương Quang Niệm, Hoàng Văn Thành

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh: Phần 2 - Trương Quang Niệm, Hoàng Văn Thành

  Phần 2 của cuốn sách "Tâm lý học quản trị kinh doanh" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: đặc điểm tâm lý của lãnh đạo, ê kíp lãnh đạo; giao tiếp trong hoạt động kinh doanh; nghệ thuật giao tiếp ứng xử trong kinh doanh; nghệ thuật trong đàm phán và kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   153 p hce 24/10/2022 20 1

 • Ebook Phát triển chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp ngành may Việt Nam: Phần 1

  Ebook Phát triển chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp ngành may Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 của ebook "Phát triển chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp ngành may Việt Nam" có nội dung gồm 2 chương đầu, trình bày về: Một số luận cứ lý luận cơ bản phát triển chiến lược kinh doanh thương mại của các doanh nghiệp ngành may Việt Nam; một số luận cứ thực tiễn từ phân tích thực trạng phát triển chiến lược kinh doanh thương mại của...

   180 p hce 24/10/2022 16 0

 • Ebook Phát triển chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp ngành may Việt Nam: Phần 2

  Ebook Phát triển chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp ngành may Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phát triển chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp ngành may Việt Nam" có nội dung trình bày về: hoàn thiện phát triển chiến lược kinh doanh thương mại của các doanh nghiệp ngành may Việt Nam giai đoạn đến 2015, tầm nhìn 2020. Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p hce 24/10/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số