• Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Xây dựng và triển khai chiến lược

  Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Xây dựng và triển khai chiến lược

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Xây dựng và triển khai chiến lược" nhằm cung cấp các kiến thức về tư duy chiến lược, quản trị chiến lược, ba cấp chiến lược trong các tổ chức; quy trình quản trị chiến lược; danh sách kiểm tra khi phân tích điểm mạnh và yếu của tổ chức; ma trận BCG; năm áp lực cạnh tranh của Porter; các chiến lược của...

   21 p hce 26/10/2020 37 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Hoạch định và thiết lập mục tiêu

  Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Hoạch định và thiết lập mục tiêu

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Hoạch định và thiết lập mục tiêu" cung cấp các kiến thức về các cấp độ kế hoạch và mục tiêu; quy trình hoạch định của tổ chức; sơ đồ chiến lược liên kết các mục tiêu; các đặc trưng của mục tiêu có hiệu quả; quy trình hoạch định theo mục tiêu; các lợi ích của MBO; các giai đoạn cơ bản trong hoạch...

   18 p hce 26/10/2020 26 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Đạo đức và trách nhiệm xã hội

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Đạo đức và trách nhiệm xã hội

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Đạo đức và trách nhiệm xã hội" với các nội dung ba vùng phạm trù chi phối hành động của con người; một số ví dụ về hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức; ba cấp độ phát triển đạo đức cá nhân; các đối tượng hữu quan chủ yếu của Gap Inc; tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội.

   19 p hce 26/10/2020 23 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Quản trị trong môi trường toàn cầu

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Quản trị trong môi trường toàn cầu

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Quản trị trong môi trường toàn cầu" thông tin đến các bạn với những kiến thức về xếp hạng 6 nước về chỉ số toàn cầu hóa; chiến lược xâm nhập thị trường quốc tế; thứ tự phân hạng 10 quốc gia theo 4 khía cạnh của hệ thống giá trị quốc gia; một số ví dụ về phân hạng quốc gia dựa trên các khía...

   30 p hce 26/10/2020 32 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Văn hóa công ty và môi trường

  Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Văn hóa công ty và môi trường

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Văn hóa công ty và môi trường" trình bày môi trường tổng quát, công việc và môi trường nội bộ; chỉ số kết quả môi trường; ví dụ môi trường bên ngoài; môi trường bên ngoài và sự bất ổn; sự chuyển dịch đến định hướng hợp tác; cấp độ văn hóa doanh nghiệp; bốn loại văn hóa tổ chức; kết hợp giữa...

   28 p hce 26/10/2020 23 0

 • Bài giảng Quản trị học – Chương 2: Sự phát triển của các tư tưởng quản trị

  Bài giảng Quản trị học – Chương 2: Sự phát triển của các tư tưởng quản trị

  "Bài giảng Quản trị học – Chương 2: Sự phát triển của các tư tưởng quản trị" được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn với những kiến thức các quan điểm quản trị theo thời gian; các đặc trưng của quản trị theo khoa học; đặc điểm của một tổ chức quan liêu lý tưởng của Weber; thuyết X và thuyết Y; quan điểm tình huống trong quản trị.

   30 p hce 26/10/2020 21 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Quản trị trong thời kỳ bất ổn

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Quản trị trong thời kỳ bất ổn

  "Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Quản trị trong thời kỳ bất ổn" thông tin đến các bạn với những kiến thức về định nghĩa về quản trị; những việc các nhà quản trị cần phải làm; quá trình quản trị; các kỹ năng quản trị; mối quan hệ giữa các kỹ năng trong quản trị; mười nguyên nhân gây ra sự thất bại của nhà quản trị; các cấp...

   25 p hce 26/10/2020 25 0

 • Giáo trình Hành vi khách hàng

  Giáo trình Hành vi khách hàng

  "Giáo trình Hành vi khách hàng" gồm 5 chương với các nội dung khái quát về hành vi khách hàng; hành vi người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng; quá trình mua của người tiêu dùng; hành vi khách hàng tổ chức và các yếu tố ảnh hưởng; quá trình mua của khách hàng tổ chức.

   126 p hce 29/09/2020 238 3

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, quyết định phương án hoạt động kinh doanh trên cơ sở thông tin phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   200 p hce 29/09/2020 80 2

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình sử dụng các yếu tố hoạt động kinh doanh,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p hce 29/09/2020 84 2

 • Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở lý luận của phân tích kinh doanh, phân tích hoạt động cung cấp, phân tích hoạt động sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   172 p hce 28/06/2020 127 5

 • Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích hoạt động tiêu thụ, phân tích hoạt động đầu tư, phân tích hoạt động tài chính, đánh giá khái quát tình hình tài chính và phân tích khả năng sinh lợi,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p hce 28/06/2020 124 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số