• Giáo trình Quản trị doanh nghiệp – Võ Thị Tuyết

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp – Võ Thị Tuyết

  "Giáo trình Quản trị doanh nghiệp" trình bày tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị doanh nghiệp; câu hỏi ôn tập tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị doanh nghiệp; những vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp; quản trị Marketing trong doanh nghiệp...

   300 p hce 28/12/2020 35 0

 • Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

  Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Phương pháp quản lý tài chính và nhân sự" trình bày các nội dung chính sau: Quản lý tài chính trong doanh nghiệp, chức năng tài chính, giải quyết nhu cầu vốn, tạo vốn trong kinh doanh, huy động vốn từ nguồn trái phiếu công ty, quản lý chi phí, thanh toán quốc tế. Để có thêm tư liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng...

   85 p hce 27/11/2020 70 2

 • Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

  Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Phương pháp quản lý tài chính và nhân sự" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp quản lý nhân sự, tuyển dụng nhân sự, quản trị nhân lực, nghệ thuật quản lý nhân sự, nâng cao chất lượng nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết kiến thức phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   264 p hce 27/11/2020 69 2

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 6: Quản trị nhân lực quốc tế

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 6: Quản trị nhân lực quốc tế

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 6: Quản trị nhân lực quốc tế (TS. Nguyễn Thị Thu Hường)" thông qua bài học này giúp các bạn phân biệt được quản trị nhân lực với quản trị nhân lực quốc tế; các đặc điểm cơ bản của quản trị nhân lực quốc tế; vai trò của quản trị nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh quốc tế; đánh...

   27 p hce 27/11/2020 31 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 5: Quản trị tài chính quốc tế (TS. Nguyễn Thị Thu Hường)

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 5: Quản trị tài chính quốc tế (TS. Nguyễn Thị Thu Hường)

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 5: Quản trị tài chính quốc tế" được biên soạn bởi TS. Nguyễn Thị Thu Hường cung cấp các kiến thức về các mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con về xác định và kiểm soát các kế hoạch tài chính; kỹ thuật thông dụng được sử dụng trong quản lý dòng tiền mặt toàn cầu; chiến lược quản trị...

   31 p hce 27/11/2020 32 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 4: Quản trị sản xuất và cung ứng dịch vụ quốc tế

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 4: Quản trị sản xuất và cung ứng dịch vụ quốc tế

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 4: Quản trị sản xuất và cung ứng dịch vụ quốc tế (TS. Nguyễn Thị Thu Hường) với mục tiêu giúp người học xem xét vai trò của nghiên cứu, phát triển và cải tiến trong chiến lược sản xuất; liên hệ một vài bước chủ yếu trong việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ bao gồm nguồn cung ứng toàn cầu, kỹ...

   33 p hce 27/11/2020 29 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 3: Chiến lược kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 3: Chiến lược kinh doanh quốc tế

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 3: Chiến lược kinh doanh quốc tế" với mục tiêu giúp người học giải thích cách hình thành chiến lược, nhấn mạnh mô tả môi trường bên trong và bên ngoài; mô tả cách thực hiện chiến lược; phân loại, đánh giá thị trường quốc tế; xem xét, quyết định thực hiện các chiến lược marketing.

   41 p hce 27/11/2020 31 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 2: Môi trường kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 2: Môi trường kinh doanh quốc tế

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 2: Môi trường kinh doanh quốc tế" được biên soạn giúp người học mô tả khái quát môi trường kinh doanh quốc tế và bản chất của môi trường kinh doanh quốc tế; phân tích các yếu tố của môi trường kinh doanh quốc tế và tác động của nó tới các hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp.

   36 p hce 27/11/2020 33 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 1: Khái quát về hoạt động kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 1: Khái quát về hoạt động kinh doanh quốc tế

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 1: Khái quát về hoạt động kinh doanh quốc tế" để mô tả khái quát hoạt động kinh doanh quốc tế và vai trò của hoạt động kinh doanh quốc tế; tìm ra sự tác động của toàn cầu hóa đến các nền kinh tế trên thế giới.

   30 p hce 27/11/2020 37 2

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 4: Lập kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 4: Lập kế hoạch kinh doanh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 4: Lập kế hoạch kinh doanh" để nắm chi tiết các kiến thức bao gồm mô tả về kế hoạch kinh doanh; giải thích tại sao cần phải lập bản kế hoạch kinh doanh; xác định được các loại bản kế hoạch kinh doanh.

   15 p hce 27/11/2020 27 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 3: Hình thành ý tưởng kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 3: Hình thành ý tưởng kinh doanh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 3: Hình thành ý tưởng kinh doanh" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về nhận diện cơ hội kinh doanh; ý tưởng kinh doanh; đánh giá ý tưởng kinh doanh phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   17 p hce 27/11/2020 29 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 2: Phương thức khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 2: Phương thức khởi sự kinh doanh

  "Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 2: Phương thức khởi sự kinh doanh" với mục tiêu cung cấp đến các bạn những kiến thức về nhận biết quy trình khởi sự kinh doanh; sự khác biệt giữa các phương thức khởi sự kinh doanh; đánh giá ưu và nhược điểm của từng phương thức khởi sự kinh doanh.

   15 p hce 27/11/2020 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số