• Ebook 30 chủ đề: Từ vựng tiếng Anh (Tập 2): Phần 2

  Ebook 30 chủ đề: Từ vựng tiếng Anh (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "30 chủ đề: Từ vựng tiếng Anh (Tập 2)" tiếp tục cung cấp tới các bạn những chủ đề từ vựng tiếng Anh với mục tiêu cung cấp cho người học phương pháp học từ vựng theo chủ điểm để nhớ từ theo hệ thống, áp dụng vào bài tập thực hành, làm bài tập giúp nhớ từ và có vốn từ để đọc hiểu...

   195 p hce 25/09/2023 0 0

 • Ebook 30 chủ đề: Từ vựng tiếng Anh (Tập 2): Phần 1

  Ebook 30 chủ đề: Từ vựng tiếng Anh (Tập 2): Phần 1

  Với mong muốn giúp người học có phương pháp học từ vựng hiệu quả, TaiLieu.Vn đã sưu tầm và giới thiệu tới các bạn cuốn sách "30 chủ đề: Từ vựng tiếng Anh (Tập 2)" gồm 15 chủ đề từ vựng bao quát tất cả những chủ đề từ vựng trọng tâm thuộc mọi lĩnh vực của đời sống. Ở mỗi bài, bên cạnh phần hệ thống từ vựng – cấu trúc theo...

   194 p hce 25/09/2023 0 0

 • Ebook Thì và sự phối hợp thì trong tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Thì và sự phối hợp thì trong tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thì và sự phối hợp thì trong tiếng Anh" tiếp tục cung cấp tới người học những kiến thức về các thì: thì hiện tại, hiện tại hoàn thành, thì quá khứ, thì quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, tương lai gần, tương lai đơn.... giúp các bạn nắm chắc về sự kết hợp giữa các thì. Đây là tài liệu...

   106 p hce 25/09/2023 0 0

 • Ebook Thì và sự phối hợp thì trong tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Thì và sự phối hợp thì trong tiếng Anh: Phần 1

  Trong quá trình giảng dạy môn tiếng Anh, phần Thì (Tenses) là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh. Chính vì vậy, cuốn sách "Thì và sự phối hợp thì trong tiếng Anh" đã được biên soạn để giúp các bạn học sinh phổ thông nắm chắc phần ngữ pháp căn bản này. Nội dung cuốn sách bao gồm phần lý thuyết chi tiết để các bạn trau dồi kiến thức...

   78 p hce 25/09/2023 0 0

 • Ebook Web services security and e-business: Part 2

  Ebook Web services security and e-business: Part 2

  Ebook Web services security and e-business: Part 2 includes contents: Chapter X Verifiable encryption of digital signatures using elliptic curve digital signature algorithm and its implementation issues; Chapter XI An introductory study on business intelligence security; Chapter XII Secure trust transfer using chain signatures; Chapter XIII Distributed intrusion detection systems: An overview;…

   210 p hce 25/09/2023 0 0

 • Ebook Web services security and e-business: Part 1

  Ebook Web services security and e-business: Part 1

  Ebook Web services security and e-business: Part 1 includes contents: Chapter I Wireless LAN setup and security loopholes; Chapter II Wireless web security using a neural network-based cipher; Chapter III RFID systems: Applications vs. security and privacy implications; Chapter IV Mobile code and security issues; Chapter V A survey of key generation for secure multicast communication protocols;…

   200 p hce 25/09/2023 0 0

 • Ebook Wireless security handbook: Part 2

  Ebook Wireless security handbook: Part 2

  Ebook Wireless security handbook: Part 2 includes contents: Chapter 9 the wireless deployment process, chapter 10 wireless access points, chapter 11 wireless end devices, chapter 12 wireless lan security, chapter 13 breaking wireless security, chapter 14 wireless security policy, chapter 15 wireless security architectures, chapter 16 wireless tools, appendix a review question answers.

   215 p hce 25/09/2023 0 0

 • Ebook Wireless security handbook: Part 1

  Ebook Wireless security handbook: Part 1

  Ebook Wireless security handbook: Part 1 includes contents: Chapter 1 wireless network overview, chapter 2 risks and threats of wireless, chapter 3 the legality of computer crime, chapter 4 wireless physical layer technologies, chapter 5 wireless management frames, chapter 6 wireless local and personal area networks, chapter 7 wide area wireless technologies, chapter 8 wireless antenna theory.

   138 p hce 25/09/2023 0 0

 • Ebook Practical business statistics (Sixth edition): Part 2

  Ebook Practical business statistics (Sixth edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Practical business statistics" provides readers with contents including: regression and time series; methods and applications; measuring and predicting relationships; predicting one variable from several others; communicating the results of a multiple regression; testing for patterns in qualitative data;...

   332 p hce 25/09/2023 1 0

 • Ebook Practical business statistics (Sixth edition): Part 1

  Ebook Practical business statistics (Sixth edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Practical business statistics" provides readers with contents including: introduction and descriptive statistics; probability; statistical inference; defining the role of statistics in business; classifying the various types of data sets; planning ahead for data gathering;...

   309 p hce 25/09/2023 1 0

 • Ebook Project management: A strategic managerial approach (Tenth edition) - Part 2

  Ebook Project management: A strategic managerial approach (Tenth edition) - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Project management: A strategic managerial approach" provides readers with contents including: budgeting and risk management; scheduling; resource allocation; project execution; monitoring and information systems; project control; project auditing; project closure and benefits realization; technological forecasting; creativity and idea generation;...

   289 p hce 25/09/2023 1 0

 • Ebook Project management: A strategic managerial approach (Tenth edition) - Part 1

  Ebook Project management: A strategic managerial approach (Tenth edition) - Part 1

  Part 1 of ebook "Project management: A strategic managerial approach" provides readers with contents including: projects in contemporary organizations; project initiation; strategic management and project selection; the project manager; managing conflict and the art of negotiation; the project in the organizational structure; project planning; activity planning - traditional and agile;...

   248 p hce 25/09/2023 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hce