• Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 1 (Hiệu chỉnh lần 1)

  Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 1 (Hiệu chỉnh lần 1)

  "Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về tổng quan biên tập website; quy trình phát triển website; các nguyên tắc trong thiết kế đảm bảo khả năng sử dụng; tổ chức thông tin website; cấu trúc trang web; các chức năng duyệt web;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hce 25/07/2022 11 0

 • Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 2 (Hiệu chỉnh lần 1)

  Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 2 (Hiệu chỉnh lần 1)

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về biên tập web cho điều hướng và tìm đường; hỗ trợ người dùng tìm kiếm web; thiết kế web hướng đối tượng; biên tập giao diện; quy tắc thiết kế giao diện; đánh giá website; các chỉ tiêu đánh giá website; xây dựng kế hoạch biên tập...

   58 p hce 25/07/2022 10 0

 • Bài giảng Tin học quản lý

  Bài giảng Tin học quản lý

  Bài giảng Tin học quản lý có nội dung gồm 5 chương cung cấp cho học viên những kiến thức về: những khái niệm cơ bản của tin học; hệ điều hành cho máy tính điện tử; soạn thảo và trình chiếu văn bản; bảng tính điện tử; mạng máy tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p hce 25/07/2022 11 0

 • Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung

  Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung

  Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung trình bày một số khái niệm cơ bản về tin học, các hệ thống số và các phép toán dùng trong máy tính, biểu diễn và mã hóa thông tin, ứng dụng của công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hce 25/07/2022 5 0

 • Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 2: Cấu trúc máy tính

  Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 2: Cấu trúc máy tính

  "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 2: Cấu trúc máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p hce 25/07/2022 7 0

 • Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành

  Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành

  "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm phần mềm, phân loại phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, phần mềm mã nguồn đóng và mã nguồn mở, hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p hce 25/07/2022 7 0

 • Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet

  Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet

  "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính, internet, một số dịch vụ cơ bản của Internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hce 25/07/2022 8 0

 • Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 5: Cơ sở dữ liệu

  Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 5: Cơ sở dữ liệu

  "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 5: Cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL, lợi ích của hệ cơ sở dữ liệu, các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hce 25/07/2022 7 0

 • Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 6: Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

  Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 6: Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

  "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 6: Thuật toán và ngôn ngữ lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính, thuật toán, ngôn ngữ lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p hce 25/07/2022 10 0

 • Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 7: Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin

  Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 7: Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin

  "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 7: Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tài nguyên có thể bị xâm phạm, các hình thức tấn công, sở hữu trí tuệ, các quy định, điều luật về an toàn thông tin và sở hữu trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hce 25/07/2022 7 0

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của học phần; nội dung nghiên cứu của học phần; phương pháp nghiên cứu của học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p hce 25/07/2022 14 0

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 2: Tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 2: Tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 2: Tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bản chất và vai trò của chính sách kinh tế - xã hội; phân loại chính sách kinh tế - xã hội; yêu cầu đối với chính sách kinh tế - xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hce 25/07/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số