• Ebook Dự án và kế hoạch kinh doanh: Từ ý tưởng đến văn bản hoàn chỉnh: Phần 2

  Ebook Dự án và kế hoạch kinh doanh: Từ ý tưởng đến văn bản hoàn chỉnh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Dự án và kế hoạch kinh doanh: Từ ý tưởng đến văn bản hoàn chỉnh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các hoạt động sản xuất, thiết vị và nghiên cứu; Những xem xét riêng cho loại kinh doanh dịch vụ; Phân tích điểm hòa vốn; Những dự kiến tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   265 p hce 25/09/2023 1 0

 • Ebook Dự án và kế hoạch kinh doanh: Từ ý tưởng đến văn bản hoàn chỉnh: Phần 1

  Ebook Dự án và kế hoạch kinh doanh: Từ ý tưởng đến văn bản hoàn chỉnh: Phần 1

  Tài liệu "Dự án và kế hoạch kinh doanh: Từ ý tưởng đến văn bản hoàn chỉnh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Dự án kinh doanh và môi trường của nó; Dự án kế hoạch kinh doanh thành công và nguyên tắc của độc giả mục tiêu; Tài chính - vấn đề cơ bản của kinh doanh; Cách việt một dự án kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   160 p hce 25/09/2023 1 0

 • Ebook Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Vận dụng phép biện chứng duy vật trong quản lý doanh nghiệp; Triết lý quản lý là một trong những yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp; Triết lý về quản trị nhân sự tại doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   129 p hce 25/09/2023 1 0

 • Ebook Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook "Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lý luận chung về phép biện chứng duy vật; Khảo lược về lịch sử phép biện chứng; Lý luận biến chứng duy vật - lý luận về hoạt động thực tiễn của con người;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   56 p hce 25/09/2023 1 0

 • Ebook Quản trị kinh doanh đương đại: Phần 2

  Ebook Quản trị kinh doanh đương đại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quản trị kinh doanh đương đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mô hình, công cụ, phương pháp mới về quản trị kinh doanh; Ứng dụng mô hình IPA trong đánh giá chất lượng dịch vụ; Nghiên cứu mô hình JIT; đường cong 80/20 và ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp; Giá trị thương hiệu và phương pháp xác...

   151 p hce 25/09/2023 1 0

 • Ebook Quản trị kinh doanh đương đại: Phần 1

  Ebook Quản trị kinh doanh đương đại: Phần 1

  Ebook "Quản trị kinh doanh đương đại" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: xu thế mới và tri thức mới về quản trị kinh doanh; Quản trị tri thức - Xu hướng đổi mới của quản trị kinh doanh hiện đại; Một số công cụ đo lường, đánh giá văn hóa doanh nghiệp; Vai trò của nhà quản trị trực tiếp trong tạo động lực cho người lao động;... Mời các...

   185 p hce 25/09/2023 0 0

 • Ebook Kinh tế phát triển: Phần 2

  Ebook Kinh tế phát triển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kinh tế phát triển" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nông nghiệp và phát triển, công nghiệp và phát triển, toàn cầu hóa và phát triển, môi trường và phát triển, tri thức và phát triển, quản lý một nền kinh tế mở ổn định và tăng trưởng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   226 p hce 25/09/2023 0 0

 • Ebook Kinh tế phát triển: Phần 1

  Ebook Kinh tế phát triển: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế phát triển" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế, các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng và phát triển, tổng quan các lý thuyết phát triển, nguồn gốc tăng trưởng kinh tế, nghèo đói và bất bình đẳng trong quá trình phát triển, vốn nhân lực và phát triển. Mời các bạn cùng tham...

   202 p hce 25/09/2023 0 0

 • Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 - GVC. TS Đoàn Công Qùy

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 - GVC. TS Đoàn Công Qùy

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những vấn đề chung về quy hoạch sử dụng đất; công tác chuẩn bị và điều tra cơ bản phục vụ quy hoạch sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p hce 25/09/2023 0 0

 • Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 - GVC. TS Đoàn Công Qùy

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 - GVC. TS Đoàn Công Qùy

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất cấp xã. Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p hce 25/09/2023 0 0

 • Giáo trình Kinh tế học vĩ mô: Phần 1 - N. Gregory Mankiw, Vũ Đình Bách

  Giáo trình Kinh tế học vĩ mô: Phần 1 - N. Gregory Mankiw, Vũ Đình Bách

  Phần 1 của Giáo trình Kinh tế học vĩ mô cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: khoa kinh tế vĩ mô; số liệu kinh tế vĩ mô; nền kinh tế trong dài hạn; thu nhập quốc dân - sản xuất, phân phối và phân bổ; tăng trưởng kinh tế; thất nghiệp; tiền tệ và lạm phát; nền kinh tế mở;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   117 p hce 25/09/2023 0 0

 • Giáo trình Kinh tế học vĩ mô: Phần 2 - N. Gregory Mankiw, Vũ Đình Bách

  Giáo trình Kinh tế học vĩ mô: Phần 2 - N. Gregory Mankiw, Vũ Đình Bách

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Kinh tế học vĩ mô tiếp tục cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: nền kinh tế trong ngắn hạn; biến động kinh tế; tổng cầu; tổng cung; cuộc tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô; nền kinh tế mở trong ngắn hạn; lý thuyết chu kỳ về kinh doanh thực tế; bàn thêm về những cơ sở kinh tế vi mô nằm sau kinh tế...

   148 p hce 25/09/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hce