• Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 1

  Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 1

  Cuốn sách cung cấp đến bạn đọc những thông tin cơ bản, cách thức cài đặt các hệ điều hành, phần mềm ứng dụng một cách ngắn gọn và dễ dàng nhất. Đặc biệt là kỹ thuật cài đặt và sử dụng nhiều hệ điều hành trên cùng một máy tính. Sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Chương...

   169 p hce 24/09/2022 23 2

 • Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 2

  Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 2

  Nối tiếp các chương đã được trình bày ở phần 1, phần 2 cuốn sách gồm có các chương sau: Chương 5 cài đặt Windows 95, Windows 98 và Windows ME; chương 6 nâng cấp các hệ điều hành; chương 7 cài đặt Windows XP và Windows NT server 4 0; chương 8 cài đặt Linux với Windows 98. Mời các bạn cùng tham khảo.

   218 p hce 24/09/2022 16 0

 • Ebook Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thương mại: Phần 1

  Ebook Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thương mại: Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thương mại" được biên soạn nhằm đáp ứng cho những người chuẩn bị bước vào hoạt động kinh doanh kể cả những người đang làm việc trong ngành kinh doanh, cũng như những học viên đang chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Anh thương mại. sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   135 p hce 24/09/2022 17 0

 • Ebook Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thương mại: Phần 2

  Ebook Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thương mại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thương mại" giới thiệu tới người đọc các chủ đề tiếng Anh về tiền tệ, hòa đồng xã hội, phong cách làm việc và đạo đức nghề nghiệp, hội họp, quy trình sản xuất,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   154 p hce 24/09/2022 18 0

 • Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 1

  Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 1

  Tài liệu "Kiến trúc máy tính" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên lý và các khái niệm cơ bản về máy tính; Tổ chức hệ thống máy tính; Mức logic số; Mực vi chương trình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   142 p hce 24/09/2022 20 1

 • Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 2

  Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kiến trúc máy tính" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mức máy thông thường; Mức máy hệ điều hành; Giới thiệu mức ngôn ngữ Assembly; Các thiết bị ngoại vi; Máy vi tính IBM PC. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   137 p hce 24/09/2022 19 0

 • Ebook Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel: Phần 1

  Ebook Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel: Phần 1

  Tài liệu "Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel" phần 1 trình bày các dạng bài tập chính sau: Phương pháp thống kê và đô thị; xác suất; Phân phối sản xuất rời rạc; Phân phối xác suất liên tục; Lấy mẫu và phân phối mẫu; Ước lượng khoảng; Kiểm định giả thuyết; Suy diễn thống kê về giá trị trung bình và các tỷ lệ cho hai tổng...

   88 p hce 24/09/2022 19 0

 • Ebook Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel: Phần 2

  Ebook Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel" tiếp tục trình bày các bài tập: Phân tích phương sai và thiết kế thử nghiệm; Hồi quy tuyến tính đơn; Hồi quy bội; Khảo sát mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p hce 24/09/2022 19 0

 • Ebook Bài tập quản trị chiến lược: Phần 1

  Ebook Bài tập quản trị chiến lược: Phần 1

  Tài liệu "Bài tập quản trị chiến lược:" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các kỹ thuật phân tích chiến lược; Các ma trận phân tích cơ cấu danh mục đầu tư; Kỹ thuật phân tích định hướng chiến lược; Phương pháp nghiên cứu tình huống trong quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   138 p hce 24/09/2022 19 0

 • Ebook Bài tập quản trị chiến lược: Phần 2

  Ebook Bài tập quản trị chiến lược: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bài tập quản trị chiến lược" giới thiệu 30 dạng bài tập tính toán và vận dụng các kỹ thuật phân tích chiến lược; Giới thiệu 155 câu hỏi ôn tập, câu hỏi thảo luận và câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc ôn tập thi cử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   33 p hce 24/09/2022 18 0

 • Ebook Cẩm nang kinh doanh ngoại hối: Phần 1

  Ebook Cẩm nang kinh doanh ngoại hối: Phần 1

  Tài liệu "Cẩm nang kinh doanh ngoại hối" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thị trường ngoại hối Forex; Các loại biểu đồ; Mức sàn - mức trần; Những mẫu biểu đồ quan trọng; Phân tích kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   33 p hce 24/09/2022 19 0

 • Ebook Cẩm nang kinh doanh ngoại hối: Phần 2

  Ebook Cẩm nang kinh doanh ngoại hối: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cẩm nang kinh doanh ngoại hối" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mức độ tác động của các chỉ số kinh tế lên thị trường Forex; Sử dụng nhiều khung thời gian trong giao dịch; Thời điểm giao dịch trên thị trường; Phương pháp giao dịch tại các điểm cao thấp bị phá vỡ; "Phương pháp sử dụng bước...

   39 p hce 24/09/2022 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số