• Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Phú Giang (Chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Phú Giang (Chủ biên)

  Giáo trình "Kiểm toán căn bản" cung cấp các kiến thức cơ bản về các loại hình kiểm toán, các khái niệm cơ bản trong kiểm toán, quy trình kiểm toán, phương pháp kiểm toán và các loại báo cáo kiểm toán. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan kiểm toán; các khái niệm cơ bản sử dụng trong...

   94 p hce 25/07/2022 11 0

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Phú Giang (Chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Phú Giang (Chủ biên)

  Giáo trình "Kiểm toán căn bản" cung cấp các kiến thức cơ bản về các loại hình kiểm toán, các khái niệm cơ bản trong kiểm toán, quy trình kiểm toán, phương pháp kiểm toán và các loại báo cáo kiểm toán. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: quy trình kiểm toán; kiểm toán viên và tổ chức bộ máy kiểm...

   74 p hce 25/07/2022 12 0

 • Giáo trình Quan hệ lao động: Phần 1

  Giáo trình Quan hệ lao động: Phần 1

  Giáo trình "Quan hệ lao động" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên môn còn giúp người học chủ động hệ thống và vận dụng lý luận vào việc giải quyết các bài tập dưới dạng tình huống hay thực hành. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: khái luận quan hệ...

   206 p hce 25/07/2022 9 0

 • Giáo trình Quan hệ lao động: Phần 2

  Giáo trình Quan hệ lao động: Phần 2

  Giáo trình "Quan hệ lao động" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên môn còn giúp người học chủ động hệ thống và vận dụng lý luận vào việc giải quyết các bài tập dưới dạng tình huống hay thực hành. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: đối thoại xã hội...

   189 p hce 25/07/2022 12 0

 • Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan, PGS.TS. Phạm Công Đoàn (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan, PGS.TS. Phạm Công Đoàn (Đồng chủ biên)

  Giáo trình "Quản trị học" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, nền tảng về quản trị học cho ngành quản trị kinh doanh và các ngành liên quan ở bậc đại học, là tài liệu tham khảo cho học viên cao học và nghiên cứu sinh cũng như các nhà nghiên cứu, thực hành quản trị ở các tổ chức, doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 7...

   144 p hce 25/07/2022 19 0

 • Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan, PGS.TS. Phạm Công Đoàn (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan, PGS.TS. Phạm Công Đoàn (Đồng chủ biên)

  Giáo trình "Quản trị học" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, nền tảng về quản trị học cho ngành quản trị kinh doanh và các ngành liên quan ở bậc đại học, là tài liệu tham khảo cho học viên cao học và nghiên cứu sinh cũng như các nhà nghiên cứu, thực hành quản trị ở các tổ chức, doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 7...

   164 p hce 25/07/2022 17 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - TS. Nguyễn Quốc Khánh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - TS. Nguyễn Quốc Khánh

  Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích môi trường, thị trường và chiến lược kinh doanh; phân tích kết quả kinh doanh; phân tích chi phí kinh doanh; phân tích tiêu thụ và lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   344 p hce 25/07/2022 15 1

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - TS. Nguyễn Quốc Khánh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - TS. Nguyễn Quốc Khánh

  Phần 2 cuốn giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: phân tích hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không, phân tích tài sản và nguồn vốn, phân tích lưu chuyển dòng tiền, phân tích các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   259 p hce 25/07/2022 10 0

 • Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1

  Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1

  "Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1" có nội dung trình bày khái quát về thanh toán và tín dụng quốc tế; quan hệ giữa thanh toán quốc tế với các hoạt động kinh doanh quốc tế; điều kiện thanh toán quốc tế; hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh thanh toán quốc tế; tỷ giá hối đoái trong thanh toán quốc tế; các phương tiện thanh toán...

   63 p hce 25/07/2022 16 0

 • Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2

  Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về các phương thức thanh toán quốc tế; phương thức thanh toán chuyển tiền và ghi sổ; các chứng từ thanh toán quốc tế; các loại chứng từ trong thanh toán quốc tế; tín dụng quốc tế; tín dụng thương mại quốc tế; các chỉ tiêu cơ bản trong tín...

   55 p hce 25/07/2022 11 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Phần 1

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Phần 1

  "Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về thương mại điện tử; đặc điểm và phân loại thương mại điện tử; sự phát triển của thương mại điện tử và ảnh hưởng của thương mại điện tử đến các lĩnh vực khác; các mô hình kinh doanh thương mại điện tử; giao dịch điện tử; hợp đồng điện tử;...

   82 p hce 25/07/2022 23 1

 • Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Phần 2

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về marketing điện tử; marketing qua phương tiện truyền thông xã hội (Social media); tổng quan về an toàn thông tin và an toàn thông tin trong thương mại điện tử; rủi ro từ các hành vi tấn công mạng trong thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện...

   87 p hce 25/07/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số