• Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 - GVC. TS Đoàn Công Qùy

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 - GVC. TS Đoàn Công Qùy

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những vấn đề chung về quy hoạch sử dụng đất; công tác chuẩn bị và điều tra cơ bản phục vụ quy hoạch sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p hce 25/09/2023 0 0

 • Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 - GVC. TS Đoàn Công Qùy

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 - GVC. TS Đoàn Công Qùy

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất cấp xã. Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p hce 25/09/2023 0 0

 • Giáo trình Kinh tế học vĩ mô: Phần 1 - N. Gregory Mankiw, Vũ Đình Bách

  Giáo trình Kinh tế học vĩ mô: Phần 1 - N. Gregory Mankiw, Vũ Đình Bách

  Phần 1 của Giáo trình Kinh tế học vĩ mô cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: khoa kinh tế vĩ mô; số liệu kinh tế vĩ mô; nền kinh tế trong dài hạn; thu nhập quốc dân - sản xuất, phân phối và phân bổ; tăng trưởng kinh tế; thất nghiệp; tiền tệ và lạm phát; nền kinh tế mở;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   117 p hce 25/09/2023 0 0

 • Giáo trình Kinh tế học vĩ mô: Phần 2 - N. Gregory Mankiw, Vũ Đình Bách

  Giáo trình Kinh tế học vĩ mô: Phần 2 - N. Gregory Mankiw, Vũ Đình Bách

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Kinh tế học vĩ mô tiếp tục cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: nền kinh tế trong ngắn hạn; biến động kinh tế; tổng cầu; tổng cung; cuộc tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô; nền kinh tế mở trong ngắn hạn; lý thuyết chu kỳ về kinh doanh thực tế; bàn thêm về những cơ sở kinh tế vi mô nằm sau kinh tế...

   148 p hce 25/09/2023 0 0

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành tài chính: Phần 1

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành tài chính: Phần 1

  Giáo trình "Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính" gồm 42 bài bài với lượng 240 tiết được dùng cho các chuyên ngành khác nhau ở Học viện Tài chính. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung của 20 bài học về chủ đề kinh tế học, tiền tệ ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   135 p hce 26/08/2023 33 1

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành tài chính: Phần 2

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tiếng Anh chuyên ngành tài chính" cung cấp cho người đọc các bài học về chủ đề tài chính, kế toán kiểm toán, phân tích tài chính, marketing và kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p hce 26/08/2023 31 1

 • Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 1 - GS. TS Nguyễn Thành Độ

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 1 - GS. TS Nguyễn Thành Độ

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: những vấn đề chung về văn phòng và tổ chức văn phòng; đại cương về văn phòng và quản trị văn phòng; quản trị lao động văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p hce 26/08/2023 31 0

 • Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2 - GS. TS Nguyễn Thành Độ

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2 - GS. TS Nguyễn Thành Độ

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tổ chức công tác thông tin; quản lý thời gian làm việc; tổ chức tiếp khách; tổ chức hội họp, hội nghị; tổ chức các chuyến đi công tác; công tác văn thư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   282 p hce 26/08/2023 35 0

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 1 - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 1 - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

  Giáo trình "Tâm lý học đại cương: Phần 1 - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh" trình bày nội dung kiến thức 3 chương. Chương 1: Nhập môn Tâm lý học; Chương 2: Hoạt động và giao tiếp; Chương 3: Sự hình thành và phát triền tâm lý, ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình tại đây.

   73 p hce 26/08/2023 13 0

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 2 - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 2 - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tâm lý học đại cương" tiếp tục cung cấp tới người học nội dung 4 chương còn lại. Chương 4: Hoạt động nhận thức; Chương 5: Đời sống tình cảm; Chương 6: Ý chí; Chương 7: Nhân cách. Cùng tham khảo phần 2 cuốn giáo trình tại đây nhé các bạn.

   215 p hce 26/08/2023 11 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 1 (dành cho sinh viên ĐH chính quy ngành Y - Dược)

  Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 1 (dành cho sinh viên ĐH chính quy ngành Y - Dược)

  Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 1 (dành cho sinh viên ĐH chính quy ngành Y - Dược) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: động học chất điểm; động lực học chất điểm-năng lượng; cơ học chất lưu; các định luật thực nghiệm về chất khí; nguyên lý nhiệt động lực học; chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p hce 26/08/2023 13 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2 (dành cho sinh viên ĐH chính quy ngành Y - Dược)

  Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2 (dành cho sinh viên ĐH chính quy ngành Y - Dược)

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2 (dành cho sinh viên ĐH chính quy ngành Y - Dược) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tĩnh điện; dòng điện không đổi; từ trường dòng điện không đổi; cảm ứng điện từ; dao động điện từ-sóng điện từ; cơ sở của quan hình học-dụng cụ quang học; giao thoa ánh sáng; nhiễu xạ ánh...

   132 p hce 26/08/2023 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hce