• Giáo trình Lịch sử kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình "Lịch sử kinh tế Việt Nam" được biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy, học tập đối với học phần Lịch sử kinh tế Việt Nam. Giáo trình được kết cấu thành 7 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kinh tế thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); kinh tế cả nước thời kỳ 1955-1975; kinh tế thời...

   195 p hce 24/09/2022 10 0

 • Giáo trình Lịch sử kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình "Lịch sử kinh tế Việt Nam" được biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy, học tập đối với học phần Lịch sử kinh tế Việt Nam. Giáo trình được kết cấu thành 7 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn Lịch sử kinh tế Việt Nam; kinh tế "tiền phong kiến" và phong...

   145 p hce 24/09/2022 8 0

 • Giáo trình Pháp luật đại cương (Tái bản năm 2019): Phần 1 - TS. Trần Thành Thọ

  Giáo trình Pháp luật đại cương (Tái bản năm 2019): Phần 1 - TS. Trần Thành Thọ

  Giáo trình "Pháp luật đại cương" nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật: những quy luật chung nhất, những phạm trù, khái niệm cơ bản nhất, những mối liên hệ phổ biến nhất của nhà nước và pháp luật. Giáo trình được kết cấu thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề...

   116 p hce 24/09/2022 18 0

 • Giáo trình Pháp luật đại cương (Tái bản năm 2019): Phần 2 - TS. Trần Thành Thọ

  Giáo trình Pháp luật đại cương (Tái bản năm 2019): Phần 2 - TS. Trần Thành Thọ

  Giáo trình "Pháp luật đại cương" nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật: những quy luật chung nhất, những phạm trù, khái niệm cơ bản nhất, những mối liên hệ phổ biến nhất của nhà nước và pháp luật. Giáo trình được kết cấu thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: một số nội dung...

   120 p hce 24/09/2022 14 0

 • Giáo trình Quản lý nhà nước về thương mại: Phần 1

  Giáo trình Quản lý nhà nước về thương mại: Phần 1

  Giáo trình "Quản lý nhà nước về thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống về quản lý nhà nước đối với thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình bao gồm 9 chương và được chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: đối tượng và phương pháp...

   138 p hce 24/09/2022 10 0

 • Giáo trình Quản lý nhà nước về thương mại: Phần 2

  Giáo trình Quản lý nhà nước về thương mại: Phần 2

  Giáo trình "Quản lý nhà nước về thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống về quản lý nhà nước đối với thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình bao gồm 9 chương và được chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: pháp luật về thương mại; kế...

   130 p hce 24/09/2022 10 0

 • Bài giảng Quản lý an toàn thông tin: Phần 1

  Bài giảng Quản lý an toàn thông tin: Phần 1

  "Bài giảng Quản lý an toàn thông tin: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về quản lý an toàn thông tin; chính sách và luật pháp an toàn thông tin; các nguyên tắc trong quản lý an toàn thông tin; tổ chức quản lý an toàn thông tin; hệ thống pháp luật an toàn thông tin của Việt Nam và các nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p hce 24/09/2022 12 0

 • Bài giảng Quản lý an toàn thông tin: Phần 2

  Bài giảng Quản lý an toàn thông tin: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản lý an toàn thông tin: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về hệ thống tiêu chuẩn an toàn thông tin; hệ thống tiêu chuẩn an toàn thông tin của Việt Nam; hệ thống quản lý an toàn thông tin; bộ khung quản lý an toàn thông tin; quản lý vận hành khai thác an toàn; nguyên tắc quản lý vận hành an toàn; duy trì hoạt động và...

   71 p hce 24/09/2022 12 0

 • Bài giảng Quản trị dự án: Phần 1 - Phan Tú Anh

  Bài giảng Quản trị dự án: Phần 1 - Phan Tú Anh

  Bài giảng Quản trị dự án: Phần 1 - Phan Tú Anh có nội dung trình bày tổng quan về dự án đầu tư và quản trị dự án; lập dự án đầu tư; trình tự và nội dung lập dự án đầu tư; lập dự án đầu tư khía cạnh kỹ thuật; lập dự án đầu tư theo khía cạnh tài chính; lập dự án đầu tư theo khía cạnh kinh tế - xã hội và môi trường; lựa chọn...

   84 p hce 24/09/2022 11 0

 • Bài giảng Quản trị dự án: Phần 2 - Phan Tú Anh

  Bài giảng Quản trị dự án: Phần 2 - Phan Tú Anh

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Quản trị dự án: Phần 2 - Phan Tú Anh tiếp tục trình bày những nội dung về tổ chức quản lý thực hiện dự án; quản lý thời gian và tiến độ thực hiện dự án; phân phối nguồn lực của dự án; dự toán ngân sách và quản lý chi phí thực hiện dự án; quản trị rủi ro của dự án; giám sát và đánh giá dự án;... Mời các...

   60 p hce 24/09/2022 11 0

 • Bài giảng Quản trị học: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  "Bài giảng Quản trị học: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc" có nội dung trình bày về nhập môn quản trị học; tính khoa học và tính nghệ thuật của quản trị; các lý thuyết quản trị; trường phái quản trị hành vi (trường phái tâm lý xã hội trong quản trị); vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị; môi trường quản trị; thông tin và quyết định...

   124 p hce 24/09/2022 10 0

 • Bài giảng Quản trị học: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị học: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc" tiếp tục trình bày những nội dung về chức năng hoạch định; hoạch định chiến lược; hoạch định tác nghiệp; chức năng tổ chức; cơ cấu tổ chức; sự phối hợp trong tổ chức; chức năng lãnh đạo; các nội dung cơ bản của lãnh đạo trong tổ chức; chức năng kiểm tra;...

   108 p hce 24/09/2022 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số