• Ebook Các vấn đề về môi trường thương mại quốc tế

  Ebook Các vấn đề về môi trường thương mại quốc tế

  Tài liệu trình bày nền tảng cơ bản về mối quan hệ giữa thương mại với môi trường trong thương mại quốc tế; các cam kết môi trường trong các Hiệp định thương mại và khuôn khổ hợp tác quốc tế về kinh tế; hệ thống các quy định và tiêu chuẩn môi trường trong thương mại quốc tế; kinh nghiệm quốc tế trong việc nâng cao...

   85 p hce 26/05/2021 268 2

 • Tổng hợp 689 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Tổng hợp 689 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu ôn tập, củng cố kiến thức; Tailieu.vn giới thiệu tài liệu tổng hợp 689 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   123 p hce 23/04/2021 212 3

 • Đề cương môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Đề cương môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Mục tiêu nhằm giáo dục cho học viên về kiến thức QP, AN để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ QP, AN bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

   69 p hce 25/02/2021 174 0

 • Quân đội nhân dân Việt Nam - Các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng

  Quân đội nhân dân Việt Nam - Các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng

  Tài liệu giới thiệu, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam: Bộ Tổng tham mưu; Tổng cục Chính trị; Tổng cục Hậu cần; Tổng cục Kỹ thuật; Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Tổng cục Tình báo Quốc phòng.

   5 p hce 25/02/2021 86 0

 • Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

  Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

  Tài liệu thông tin đến các bạn với những câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh: đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng – an ninh; quan điểm của chủ nghĩa mác – lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; chiến tranh nhân dân...

   84 p hce 25/02/2021 180 3

 • Tài liệu Tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

  Tài liệu Tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

  Tài liệu trình bày an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng, ném lựu đạn; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn, giảng bài gdqpan; phòng, chống vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống...

   98 p hce 25/02/2021 180 0

 • Kỷ yếu Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam

  Kỷ yếu Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam

  Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam do tạp chí Hoạt động Khoa học - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cùng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức thực hiện với 150 đại biểu cho các cơ quan quản lý, tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp trong nước và nhiều đại biểu đến từ các nước khác. Tập kỷ yếu hội...

   119 p hce 25/02/2021 164 0

 • Xu hướng phát triển kinh tế xanh trên thế giới

  Xu hướng phát triển kinh tế xanh trên thế giới

  Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, mặc dù kinh tế thế giới đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng các mô hình phát triển kinh tế trong giai đoạn này theo kiểu “nền kinh tế nâu” đã gây ra những tổn hại to lớn cho môi trường, biến đổi khí hậu diễn ra với quy mô toàn cầu đe dọa cuộc sống con người và gây tổn thất cho hoạt động...

   10 p hce 27/11/2020 195 0

 • Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế ở một số nước Đông Nam Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu: Nguyên nhân và định hướng chủ yếu

  Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế ở một số nước Đông Nam Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu: Nguyên nhân và định hướng chủ yếu

  Bài viết đề cập đến những định hướng chủ yếu của công cuộc chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế ở một số nước Đông Nam Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008, cùng những nhân tố tác động của khủng hoảng đến trong và ngoài nước. Mời các bạn cùng xem và tìm hiểu.

   12 p hce 27/11/2020 252 0

 • Đề cương chi tiết học phần: Thống kê kinh tế xã hội

  Đề cương chi tiết học phần: Thống kê kinh tế xã hội

  Học phần Thống kê kinh tế xã hội trang bị cho người học cơ sở phương pháp luận cơ bản của khoa học về thống thống kê, từ đó làm cơ sở tiếp cận các môn khoa học khác và là căn cứ phân tích các hiện tượng về mặt quy mô và tính chất đặc điểm của hiện tượng KTXH. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm...

   6 p hce 27/11/2020 109 0

 • 50 câu trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

  50 câu trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

  Tài liệu thông tin đến các bạn 50 câu trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô; đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu.

   10 p hce 26/10/2020 338 1

 • Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô - Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp

  Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô - Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết 23 câu trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô, chương 8 lạm phát và thất nghiệp. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Kinh tế, phục vụ công tác học tập và nghiên cứu.

   10 p hce 26/10/2020 297 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số