• Đề thi khảo sát trình độ tiếng Trung HSK cấp 5

    Đề thi khảo sát trình độ tiếng Trung HSK cấp 5

    Đề thi khảo sát trình độ tiếng Trung HSK cấp 5 bao gồm kỹ năng nghe là 45 câu trong 30 phút, kỹ năng đọc hiểu 45 câu trong 40 phút và viết 10 câu trong 40 phút. Bạn có thêm 5 phút để điền thông tin thí sinh và 10 phút cuối để điền đáp án. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang học và muốn tìm hiểu về ngôn ngữ tiếng Trung, mời các bạn...

     25 p hce 31/08/2020 233 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hce