• Giải bài tập Tài chính hành vi - ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh

  Giải bài tập Tài chính hành vi - ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh

  Tài liệu Giải bài tập Tài chính hành vi được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho các bạn những kiến thức lý thuyết và cách giải bài tập về lý thuyết hữu dụng kỳ vọng; định giá tài sản, thị trường hiệu quả và các mối quan hệ đại diện; lý thuyết triển vọng, mẫu hình và tính toán bất hợp lý; những thách thức đối với thị trường...

   50 p hce 31/07/2015 3789 3

 • 80 Câu trắc nghiệm nguyên lý kế toán kèm đáp án

  80 Câu trắc nghiệm nguyên lý kế toán kèm đáp án

  "80 Câu trắc nghiệm nguyên lý kế toán kèm đáp án" gồm các câu hỏi lý thuyết và bài tập nguyên lý kế toán được trình bày dưới hình thức trắc nghiệm và trình bày một cách hệ thống. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập và hệ thống kiến thức thật hiệu quả.

   10 p hce 27/08/2015 2917 52

 • Đề thi môn PR

  Đề thi môn PR

  Hãy cho biết 5 lý do vì sao ngày nay doanh nghiệp cần làm PR? Theo Anh (Chị) các hoạt động PR ngày nay có thể thay thế cho quảng cáo được không? Theo tôi thì không thay thế được hoàn toàn quảng cáo, bởi vì quảng cáo cũng có những mặc tích cực của nó mà PR không thể thay thế được như quảng cáo có khả nănag nhanh chóng giới thiệu được sản phẩm...

   20 p hce 18/10/2013 2824 4

 • Bài tập Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm có đáp án

  Bài tập Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm có đáp án

  Tài liệu Bài tập Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm có đáp án giúp các bạn biết được những dạng bài tập chính được ra trong môn học Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, từ đó làm quen và hiểu hơn về những bài toán này. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

   11 p hce 31/03/2015 2511 28

 • Tài liệu Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty

  Tài liệu Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty

  Tài liệu Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty trình bày 4 luận điểm chính: Chiến lược bán hàng trong chiến lược tổng thể của công ty, thiết kế mô hình tổ chức lực lượng bán hàng,thay đổi cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng, ví dụ điển hình về sự thay đổi cơ cấu lực lượng bán hàng của công ty Xerox. Nội dung tài...

   21 p hce 18/04/2012 1764 7

 • Tài liệu Thuế - Nhập môn thuế - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu Thuế - Nhập môn thuế - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu "Thuế - Nhập môn thuế" trình bày các nội dung sau: khái niệm, vai trò, chức năng của thuế trong quản lý nhà nước, sự phát triển của chế định thuế trong lịch sử nhà nước và pháp luật việt Nam, phân loại thuế, các yếu tố cấu thành một luật thuế,...

   152 p hce 31/03/2015 1278 9

 • Đề tài "Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội địa tại Công ty da Giầy Hà Nội"

  Đề tài "Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội địa tại Công ty da Giầy Hà Nội"

  Ngày nay các công ty phải thay đổi một cách cơ bản những suy nghĩ của mình về công việc kinh doanh và chiến lược marketing. Thay vì một thị trường với những đối thủ cạnh tranh cố định và đã biết, họ phải hoạt động trong một môi trường chiến tranh với những đối thủ cạnh tranh biến đổi nhanh chóng, những tiến bộ về công nghệ, những đạo...

   72 p hce 18/04/2012 1252 5

 • Ôn thi cao học môn kinh tế chính trị

  Ôn thi cao học môn kinh tế chính trị

  Tài liệu tham khảo Ôn thi cao học môn kinh tế chính trị này rất có ích cho các bạn đang chuẩn bị ôn thi cao học các ngành.Bao gồm đầy đủ các câu hỏi và trả lời môn kinh tế chính trị nhất. Như tăng trưởng kinh tế-xã hội do giá trị thặng dư xã hội sinh ra

   85 p hce 18/10/2013 1069 5

 • TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  Trong đời sống xã hội có rất nhiều những hoạt động khác nhau như hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, Khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật... Nhưng để thực hiện được mục đích của các hoạt động đó thì trước hết đòi hỏi con người phải tồn tại, phải sống. Muốn tồn tại, muốn sống thì bắt buộc con người hàng ngày...

   93 p hce 18/10/2013 990 2

 • Nguyên lý kế toán

  Nguyên lý kế toán

  Nguyên lý kế toán là môn học cơ sở của các sinh viên ngành kế toán, tài chính, quản trị,... Môn học giới thiệu những những nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán, cũng như giới thiệu những hoạt động kế toán cơ bản của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

   24 p hce 18/10/2013 974 17

 • Tài liệu Những lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu Những lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu "Những lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm" trình bày các nội dung sau: chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, kế toán tập hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm làm dở,...

   35 p hce 31/03/2015 957 5

 • Bài tập kế toán tài chính

  Bài tập kế toán tài chính

  Bài tập kế toán tài chính CHƯƠNG II: Bài 1:(đơn vị tính 1000đ) 1. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt: 12000 No 111 co 112 12000 2. Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa = tiền mặt 15 000 chưa bao gồm thuế GTGT 10% Co 112 275000 No 441 250000 Co 411 250000 8. Doanh thu bán hàng hóa trong tháng 880 000 bao gồm thuế GTGT 10%. Trong đó thu bằng tiền mặt 280 000, còn lại thu bằng chuyển...

   25 p hce 18/10/2013 913 19

Hướng dẫn khai thác thư viện số