Đam mê - Chìa khóa thành công: Phần 2 - TS.Lê Thẩm Dương

Để trả lời cho câu hỏi đam mê của bạn là gì ? Bạn làm sao để tìm ra đam mê của mình? Liệu đó thực sự là đam mê của bạn hay chỉ là sở thích? TS. Lê Thẩm Dương sẽ hướng dẫn cho bạn biết những yếu tố của đam mê bao gồm: Lý tưởng, Tính kích thích đam mê, Đặc điểm phân loại đam mê và điểm yếu nhất của đam mê