Kỹ năng Động viên trong Thời đại mới - Bài 2: Hiệu quả mang lại từ việc động viên đúng cách

Video "Hiệu quả mang lại từ việc động viên đúng cách" trong khóa học Online "Kỹ năng Động viên trong Thời đại mới" của TS. Lê Thẩm Dương nhằm giúp chúng ta hiểu tại sao giai đoạn nào cũng cần áp dụng sự động viên và hiện tại kỹ năng này phải được sử dụng một cách tối ưu nhất. Bên cạnh đó, bạn sẽ nắm được tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc động viên trong cuộc sống và trong công việc. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.