Kỹ năng Động viên trong Thời đại mới - Bài 4: Khả năng chuyển đổi giữa các nhóm đối tượng cơ bản

Video "Khả năng chuyển đổi giữa các nhóm đối tượng cơ bản" trong khóa học Online "Kỹ năng Động viên trong Thời đại mới" của TS. Lê Thẩm Dương nhằm giúp chúng ta để hiểu rõ hơn về khả năng chuyển đổi giữa các nhóm đối tượng cơ bản. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.