Nghệ thuật Chinh phục Trái tim Khách hàng: Bài 4 - Châu Đình Linh

Video "Cảm xúc là gì?" Thạc sĩ Châu Đình Linh sẽ giúp các bạn trả lời được câu hỏi đó cảm xúc là gì, bản chất của cảm xúc và bí mật của cảm xúc; Cảm xúc trạng thái của bộ não giúp con người ta cảm nhận được trạng thái của bộ não, giúp nhận biết tình trạng sống của mình và tình cảm của mình; Cách chế ngự cảm xúc của chính là hiểu được cảm xúc đồng thời nếu hiểu được cảm xúc khách hàng chúng ta sẽ dễ dàng làm việc hơn. Chúc các bạn có những phút giây học tập thư giản.