Thai giáo - Phát triển trí tuệ & cảm xúc cho con từ trong bụng mẹ: Bài 3 - Phạm Thị Thúy

Video "Phương pháp thai giáo trực tiếp, tác động 5 giác quan của mẹ và bé" được TS Phạm Thị Thủy chia sẻ về tác động 5 giác quan của cảm xúc: Tác động qua thính giác, Tránh cho trẻ tiếp xúc với âm thanh quá lớn cho bà mẹ đang mang thai, Phương pháp tác động qua thị giác, Chuẩn bị khứu giác, Chuẩn bị xúc giác. Chúc các bà mẹ và bé có phát triển toàn diện.