Thay đổi tư duy - Đột phá thành công - Bài 1: Năng lực tư duy trong bối cảnh hội nhập

Video "Năng lực tư duy trong bối cảnh hội nhập" trong khóa học Online "Thay đổi tư duy - Đột phá thành công" của TS. Lê Thẩm Dương giúp chúng ta nhận thức được năng lực tư duy trong bối cảnh hội nhập. Tham gia vào bài học, bạn sẽ hiểu tại sao khi nâng công suất hoạt động của não từ 5 % lên 7 % thì lại tạo ra một lượng của cải đáng kể cho xã hội loài người. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.