Thay đổi tư duy - Đột phá thành công - Bài 2: 5 phương thức tư duy trong thời đại siêu cạnh tranh

Video "5 phương thức tư duy trong thời đại siêu cạnh tranh" trong khóa học Online "Thay đổi tư duy - Đột phá thành công" của TS. Lê Thẩm Dương giúp những câu hỏi "Tại sao phải thay đổi tư duy, đột phá trong suy nghĩ? Và Tư duy đột phá sẽ mang lại gì cho con người trong thời đại siêu cạnh tranh này?" sẽ được giải đáp qua video bài học sau. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.