Thay đổi tư duy - Đột phá thành công - Bài 3: Công thức tư duy đột phá

Video "Công thức tư duy đột phá" trong khóa học Online "Thay đổi tư duy - Đột phá thành công" của TS. Lê Thẩm Dương giúp chúng ta nắm được tầm quan trọng của tư duy cũng như tư duy đột phá đối với xã hội hiện tại. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.