Thay đổi tư duy - Đột phá thành công - Bài 4: Để không bị tụt hậu

Video "Để không bị tụt hậu" trong khóa học Online "Thay đổi tư duy - Đột phá thành công" của giúp nhận thấy được chúng ta nâng cao năng lực cạnh tranh và thoát khỏi nguy cơ tụt hậu như thế nào khi áp dụng tư duy đột phá. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.