Thay đổi tư duy - Đột phá thành công - Bài 5: Nâng cao năng lực cạnh tranh

Video "Nâng cao năng lực cạnh tranh" trong khóa học Online "Thay đổi tư duy - Đột phá thành công" của TS. Lê Thẩm Dương nhằm giúp chúng ta tăng cơ hội thành công nhờ từ bỏ tư duy theo lối mòn và hướng đến suy nghĩ tạo sự khác biệt. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.