Microsoft Word 2010 căn bản: Bài học 1 - Giới thiệu Microsoft Office Word 2010

Giới thiệu tổng quan về microsoft 2010, cung cấp một ứng dụng mạnh mẽ trong việc soạn thảo văn bản, sử dụng Word như công cụ thay thế những ứng dụng khác, các tính năng trong MS Word, tận dụng và phát huy khả năng của Word. Chúc các bạn thành công với kỹ năng sử dụng Word này.