• Giáo trình Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại: Phần 1

  Giáo trình Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại: Phần 1

  Giáo trình "Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại" là một cuốn cẩm nang nhỏ nhằm giúp các bạn giải quyết một số các khó khăn mà học viên cũng như sinh viên học tiếng ANh thường gặp khi xử lý các loại văn bản khác nhau bằng ngôn ngữ kinh doanh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1...

   93 p hce 24/10/2022 15 0

 • Giáo trình Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại: Phần 2

  Giáo trình Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại: Phần 2

  Giáo trình "Written English for business - Cẩm nang xử lý văn bản Anh ngữ thương mại" cung cấp cho người đọc hầu hết các loại văn bản thường gặp trong thương mại như: Thư tín, memo, bảng biểu, biểu bản, báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   92 p hce 24/10/2022 11 0

 • Ebook Countdown to first certificate (Teacher's book): Part 1

  Ebook Countdown to first certificate (Teacher's book): Part 1

  Ebook "Countdown to first certificate (Teacher's book)" will enable you to make optimum use of the Student's Book, through comprehensive teaching notes, cultural information, and advice on when to use the Workbook tasks. Please refer to part 1 of the ebook for details!

   130 p hce 24/10/2022 7 0

 • Ebook Countdown to first certificate (Teacher's book): Part 2

  Ebook Countdown to first certificate (Teacher's book): Part 2

  Ebook "Countdown to first certificate (Teacher's book)" provide bright ideas - optional activities assisting you to set up and extend Student's Book tasks in an interesting and effective way; photocopiable classroom activities — more than fifty pages of innovative consolidation activites; photocopiable tests — fifteen end of unit tests to revise the vocabulary and grammar introduced in each unit, and three progress tests, one after every...

   111 p hce 24/10/2022 6 0

 • Ebook Countdown to first certificate (Student's book): Part 1

  Ebook Countdown to first certificate (Student's book): Part 1

  Ebook "Countdown to first certificate (Student's book)" is designed to bridge the gap between intermediate level and First Certificate. It offers students systematic and thorough training for the FCE exam. There is a balanced coverage of exam tasks that increase in difficulty and length as the course progresses. Please refer to part 1 of the ebook for details!

   86 p hce 24/10/2022 5 0

 • Ebook Countdown to first certificate (Student's book): Part 2

  Ebook Countdown to first certificate (Student's book): Part 2

  Ebook "Countdown to first certificate (Student's book)" provide useful exam advice in the form of helplines; sample writing answers for students to analyse, with notes to guide them through the planning, writing and checking stages of writing tasks; word power sections to practise and consolidate target vocabulary;... Please refer to part 2 of the ebook for details!

   108 p hce 24/10/2022 3 0

 • Giáo trình Office 2013 nâng cao: Phần 1 - Trần Duy Thanh

  Giáo trình Office 2013 nâng cao: Phần 1 - Trần Duy Thanh

  Phần 1 của giáo trình "Office 2013 nâng cao" cung cấp cho học viên những nội dung về: Microsoft Word nâng cao; Microsoft Excel nâng cao; chia sẻ và bảo quản dữ liệu; định dạng dữ liệu; trình diễn dữ liệu; làm việc với macros và forms;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   197 p hce 24/10/2022 5 0

 • Giáo trình Office 2013 nâng cao: Phần 2 - Trần Duy Thanh

  Giáo trình Office 2013 nâng cao: Phần 2 - Trần Duy Thanh

  Phần 2 của giáo trình "Office 2013 nâng cao" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: sử dụng Internet; các dịch vụ thông dụng trên Internet; tìm kiếm thông tin trên Internet; dịch vụ Office Online; dịch vụ Online Calendar; an toàn thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p hce 24/10/2022 8 0

 • Giáo trình Office 2013 cơ bản: Phần 1 - Trần Duy Thanh

  Giáo trình Office 2013 cơ bản: Phần 1 - Trần Duy Thanh

  Phần 1 của giáo trình "Office 2013 cơ bản" cung cấp cho học viên những nội dung về: kỹ năng đánh máy 10 ngón; tổng quan hệ thống máy tính; cơ bản về cấu trúc máy tính; Microsoft Windows; quản lý chương trình, phần mềm thông dụng trên Windows; Microsoft Word;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   152 p hce 24/10/2022 7 0

 • Giáo trình Office 2013 cơ bản: Phần 2 - Trần Duy Thanh

  Giáo trình Office 2013 cơ bản: Phần 2 - Trần Duy Thanh

  Phần 2 của giáo trình "Office 2013 cơ bản" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: Microsoft Excel và các thành phần trong cửa sổ Excel, định dạng và các chế độ xem bảng tính; Microsoft PowerPoint và quản lý cửa sổ PowerPoint; tổng quan về Microsoft Office 365;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p hce 24/10/2022 11 0

 • Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 1

  Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 1

  Cuốn sách cung cấp đến bạn đọc những thông tin cơ bản, cách thức cài đặt các hệ điều hành, phần mềm ứng dụng một cách ngắn gọn và dễ dàng nhất. Đặc biệt là kỹ thuật cài đặt và sử dụng nhiều hệ điều hành trên cùng một máy tính. Sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Chương...

   169 p hce 24/09/2022 58 2

 • Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 2

  Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 2

  Nối tiếp các chương đã được trình bày ở phần 1, phần 2 cuốn sách gồm có các chương sau: Chương 5 cài đặt Windows 95, Windows 98 và Windows ME; chương 6 nâng cấp các hệ điều hành; chương 7 cài đặt Windows XP và Windows NT server 4 0; chương 8 cài đặt Linux với Windows 98. Mời các bạn cùng tham khảo.

   218 p hce 24/09/2022 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số