• Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Bài 5: Quản trị chi phí dự án

  Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Bài 5: Quản trị chi phí dự án

  Bài 5 trình bày những nội dung liên quan đến quản trị chi phí dự án. Qua bài giảng này bạn sẽ biết được: Tầm quan trọng của việc quản lý chi phí dự án, thế nào là chi phí và quản trị chi phí dự án, một số khái niệm cơ bản trong quản lý chi phí, qui trình quản lý chi phí dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p hce 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Bài 2: Quản trị phạm vi dự án

  Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Bài 2: Quản trị phạm vi dự án

  Bài 2 cung cấp cho người học những kiến thức về quản trị phạm vi dự án. Thông qua bài giảng này, người học có thể biết được quản trị phạm vi dự án là gì? Nắm được các qui trình quản trị phạm vi dự án như: Khởi động, lập kế hoạch phạm vi, xác định phạm vi, kiểm tra và điều khiển thay đổi phạm vi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p hce 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Bài 4: Quản trị chất lượng dự án

  Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Bài 4: Quản trị chất lượng dự án

  Bài này trình bày những nội dung liên quan đến quản trị chất lượng dự án. Sau khi học xong chương này người học có thể: hiểu được chất lượng là gì? Hiểu được tầm quan trọng trong quản lý chất lượng, nắm bắt được qui trình quản lý chất lượng dự án và một số mẫu trong quản lý chất lượng, biết được một số công cụ và kỹ thuật...

   27 p hce 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Bài 1: Giới thiệu về quản trị dự án

  Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Bài 1: Giới thiệu về quản trị dự án

  Bài 1 giới thiệu chung về quản trị dự án. Sau khi học xong chương này người học có thể biết được dự án là gì? Quản trị dự án là gì? Động cơ của việc nghiên cứu quản trị dự án công nghệ thông tin, khung làm việc của quản trị dự án (Framework). Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p hce 31/08/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Bài 3: Quản trị thời gian

  Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Bài 3: Quản trị thời gian

  Bài 3 trang bị cho người học những kiến thức về quản trị thời gian trong dự án công nghệ thông tin. Các nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Tầm quan trọng của lịch biểu, các qui trình quản trị thời gian dự án, các công cụ và kỹ thuật ước lượng thời gian, các kỹ thuật rút ngắn lịch biểu. Mời các bạn cùng tham khảo

   70 p hce 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Bài 6: Quản trị rủi ro dự án

  Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Bài 6: Quản trị rủi ro dự án

  Bài giảng bài 6 trình bày những nội dung liên quan đến quản trị rủi ro dự án như: Tầm quan trọng của quản lý rủi ro, những rủi ro thường xảy ra trong dự án công nghệ thông tin, qui trình quản lý rủi ro dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p hce 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Bài 7: Quản trị nhân sự dự án

  Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Bài 7: Quản trị nhân sự dự án

  Bài 7 cung cấp cho người học những kiến thức về quản trị nhân sự dự án. Mục tiêu học tập của bài này nhằm giúp sinh viên nắm được tầm quan trọng của việc quản lý nguồn nhân lực tốt cho các dự án, đặc biệt đối với các dự án công nghệ thông tin; tóm tắt các khái niệm cơ bản về quản lý con người qua các học thuyết của Abraham Maslow,...

   45 p hce 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ôn tập Toán - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ôn tập Toán - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ôn tập Toán" do Nguyễn Mạnh Hiển biên soạn giới thiệu tới người học các kiến thức cơ bản nhất của số mũ, Lôgarit, chuỗi. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   9 p hce 31/07/2017 2 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Đệ quy - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Đệ quy - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Đệ quy" trình bày các nội dung: Đệ quy, ví dụ về đệ quy, đệ quy có thể không kết thúc, đệ quy có thể không kết thúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p hce 31/07/2017 3 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giới thiệu môn học - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giới thiệu môn học - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giới thiệu môn học giới thiệu về môn học, mục tiêu của môn học, một số kiến thức cần nắm, tài liệu tham khảo, cách tính điểm và phần hỏi đáp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p hce 31/07/2017 3 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phân tích thuật toán - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phân tích thuật toán - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phân tích thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích độ phức tạp, phân tích độ phức tạp tiệm cận, ký hiệu Ô lớn, ký hiệu Ô-mê-ga lớn, ký hiệu Tê-ta lớn, tính chất bắc cầu, tốc độ tăng của một số hàm cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p hce 31/07/2017 2 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây và duyệt cây - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây và duyệt cây - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây và duyệt cây" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm về cây, cài đặt cây, duyệt cây theo thứ tự trước, duyệt cây theo thứ tự sau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p hce 31/07/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số