• Bài giảng Tin quản lý Visual Foxpro - Bài 4: Lập trình trong Visual Foxpro

  Bài giảng Tin quản lý Visual Foxpro - Bài 4: Lập trình trong Visual Foxpro

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình trong Visual Foxpro. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   29 p hce 28/04/2018 23 1

 • Bài giảng Tin quản lý Visual Foxpro - Bài 2: Các kỹ thuật cơ bản làm việc với bảng dữ liệu

  Bài giảng Tin quản lý Visual Foxpro - Bài 2: Các kỹ thuật cơ bản làm việc với bảng dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các kỹ thuật cơ bản làm việc với bảng dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   29 p hce 28/04/2018 24 1

 • Bài giảng Tin quản lý Visual Foxpro - Bài 1: Giới thiệu hệ quản trị CSDL MS Visual Foxpro & một số khái niệm

  Bài giảng Tin quản lý Visual Foxpro - Bài 1: Giới thiệu hệ quản trị CSDL MS Visual Foxpro & một số khái niệm

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu hệ quản trị CSDL MS Visual Foxpro & một số khái niệm. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   10 p hce 28/04/2018 20 1

 • Bài giảng Tin quản lý Visual Foxpro - Bài 3: Sắp xếp, tìm kiếm, thống kê dữ liệu

  Bài giảng Tin quản lý Visual Foxpro - Bài 3: Sắp xếp, tìm kiếm, thống kê dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sắp xếp, tìm kiếm, thống kê dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   11 p hce 28/04/2018 23 1

 • Bài giảng Tin quản lý Visual Foxpro - Bài 5: Thiết kế báo cáo (Report)

  Bài giảng Tin quản lý Visual Foxpro - Bài 5: Thiết kế báo cáo (Report)

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế báo cáo (Report). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   14 p hce 28/04/2018 20 1

 • Bài giảng Tin quản lý Visual Foxpro - Bài 6: Biểu mẫu (Form)

  Bài giảng Tin quản lý Visual Foxpro - Bài 6: Biểu mẫu (Form)

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu mẫu (Form). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   37 p hce 28/04/2018 25 1

 • Giáo trình: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access

  Giáo trình: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access

  Giáo trình: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access có kết cấu gồm 5 chương với nội dung: tổng quan về cơ sở dữ liệu Access, bảng dữ liệu, truy vấn, ngôn ngữ SQL, biểu mẫu.

   112 p hce 28/02/2018 56 1

 • Giáo trình Phân tích hệ thống hướng đối tượng

  Giáo trình Phân tích hệ thống hướng đối tượng

  Giáo trình Phân tích hệ thống hướng đối tượng giúp bạn nắm bắt các kiến thức chung về phân tích hệ thống hướng đối tượng, các loại sơ đồ trong UML 2.0. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

   60 p hce 28/02/2018 49 1

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu - Trịnh Hoàng Nam

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu - Trịnh Hoàng Nam

  Cuốn sách Cơ sở dữ liệu này dành cho những ai muốn tìm hiểu khái quát về các cơ sở dữ liệu quan hệ, cả lý thuyết lẫn thực hành. Các cơ sở dữ liệu quan hệ là những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ dụng nhất trên thế giới và được hỗ trợ bởi nhiều thực thi kinh doanh khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

   237 p hce 28/02/2018 43 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 2 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 2 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

  Tập bài giảng được viết nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên cũng như sinh viên về tin học ứng dụng. Cấu trúc cuốn tập bài giảng gồm có 3 chương, và sau đây là phần 2 của bài giảng sẽ trình bày nội dung kiến thức trong 2 chương tiếp theo: chương 2 ứng dụng excel trong quản lý tài chính, chương 3 ứng dụng excel trong hồi quy...

   45 p hce 28/02/2018 38 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 1 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 1 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

  Tập bài giảng được viết nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên cũng như sinh viên về tin học ứng dụng. Cấu trúc cuốn tập bài giảng gồm có 3 chương, và sau đây là phần 1 của bài giảng sẽ trình bày nội dung kiến thức trong chương 1 một số kiến thức tin học căn bản.

   32 p hce 28/02/2018 36 1

 • Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 1 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 1 - ĐH Bách Khoa

  Giới thiệu về flash là nội dung chính của bài học 1 thuộc bộ bài giảng Tin học cơ sở. Ở bài học này các bạn sẽ được tìm hiểu về Flash là gì; không gian làm việc của Flash; Timeline (đường thời gian); công cụ; vùng chứa các cửa sổ thiết kế;...

   60 p hce 28/02/2018 35 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số