• Thương mại điện tử Thực tế và giải pháp - NXB GTVT

  Thương mại điện tử Thực tế và giải pháp - NXB GTVT

  Cuốn sách "Thương mại điện tử Thực tế và giải pháp" được chia làm 7 phần chính và 3 phụ lục liên quan. Cụ thể, chúng ta se đi tìm hiểu các phần chính như sau: Một cái nhìn tổng quan về thương mại điện tử, các phương thức thực hiện thương mại điện tử, tiếp thị trực tuyến và các giải pháp tiếp thị trực tuyến, thiết kế Web dành cho...

   531 p hce 23/01/2018 25 0

 • Ebook Chính phủ điện tử: Phần 1 - Nxb. TT&TT

  Ebook Chính phủ điện tử: Phần 1 - Nxb. TT&TT

  Ebook Chính phủ điện tử: Phần 1 trình bày tổng quan về chính phủ điện tử, kiến trúc của chính phủ điện tử, dịch vụ công và các giao dịch chính phủ điện tử. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   121 p hce 23/01/2018 19 0

 • Ebook Chính phủ điện tử: Phần 2 - Nxb. TT&TT

  Ebook Chính phủ điện tử: Phần 2 - Nxb. TT&TT

  Ebook Chính phủ điện tử: Phần 2 gồm nội dung chương 4 đến chương 7 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày hệ thống thông tin trong chính phủ, xây dựng chiến lược chính phủ điện tử, phát triển chính phủ điện tử ở một số nước trên thế giới, chính phủ điện tử ở Việt Nam.

   199 p hce 23/01/2018 8 0

 • Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Thanh toán điện tử E-Payment

  Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Thanh toán điện tử E-Payment

  Chuyên đề Thương mại điện tử: Thanh toán điện tử E-Payment trình bày và giới thiệu về thẻ thanh toán, tiền điện tử, ví tiền điện tử, thẻ lưu giá trị. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh marketing.

   31 p hce 23/01/2018 8 0

 • Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Phần mềm trong EC

  Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Phần mềm trong EC

  Chuyên đề thương mại điện tử: Chuyên đề Thương mại điện tử: giới thiệu, tính năng cơ bản của phần mềm EC, tính năng nâng cao của phần mềm EC, bộ phần mềm EC. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh - marketing.

   42 p hce 23/01/2018 10 0

 • Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Thị trường điện tử E- market

  Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Thị trường điện tử E- market

  Chuyên đề Thương mại điện tử: Thị trường điện tử E- market giới giới thiệu các nội dung: định nghĩa – chức năng, các thành phần của thị trường, phân loại thị trường, môi giới điện tử, cơ chế hoạt động. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh - marketing.

   50 p hce 23/01/2018 9 0

 • Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Bảo mật trong EC

  Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Bảo mật trong EC

  Chuyên đề Thương mại điện tử: Bảo mật trong EC trình bày các nội dung: giới thiệu, các vấn đề bảo mật trong EC, các loại hình tấn công, một số mối đe dọa đến hệ thống EC, chính sách bảo vệ. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh - marketing.

   39 p hce 23/01/2018 6 0

 • Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Mô hình kinh doanh B2C

  Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Mô hình kinh doanh B2C

  Chuyên đề Thương mại điện tử: Mô hình kinh doanh B2C trình bày các nội dung: mô hình kinh doanh, mô hình doanh thu, các mô hình kinh doanh B2C, mô hình bán lẻ, mô hình phí định kỳ, mô hình phí định kỳ cho đại lý du lịch, mô hình phí giao dịch, mô hình phí giao dịch cho môi giới cổ phiếu,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh marketing.

   40 p hce 23/01/2018 7 0

 • Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Cơ sở hạ tầng Internet, chuẩn EDI & Mạng VAN

  Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Cơ sở hạ tầng Internet, chuẩn EDI & Mạng VAN

  Chuyên đề thương mại điện tử: Cơ sở hạ tầng Internet, chuẩn EDI & Mạng VAN trình bày các nội dung chính: giới thiệu Internet với EC, mạng Internet, dịch vụ World Wide Web, mạng Internet 2, semantic Web. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh marketing.

   66 p hce 23/01/2018 8 0

 • Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Tổng quan về Thương mại điện tử

  Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Tổng quan về Thương mại điện tử

  Chuyên đề Thương mại điện tử: Tổng quan về Thương mại điện tử trình bày các nội dung: Case-Study, một số định nghĩa, khung hoạt động, phân loại, hệ thống EC trong doanh nghiệp, lịch sử phát triển của EC, thuận lợi & hạn chế. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh marketing.

   34 p hce 23/01/2018 9 0

 • Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Tiếp thị và quảng cáo E-marketing

  Bài giảng chuyên đề Thương mại điện tử: Tiếp thị và quảng cáo E-marketing

  Chuyên đề Thương mại điện tử: Tiếp thị và quảng cáo E-marketing trình bày các nội dung chính: hành vi mua hàng của người tiêu dùng, tiếp thị điện tử, quảng cáo điện tử. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh marketing.

   34 p hce 23/01/2018 15 0

 • Bài giảng Hậu cần thương mại điện tử: Chương mở đầu - GV. Lục Thị Thu Hường

  Bài giảng Hậu cần thương mại điện tử: Chương mở đầu - GV. Lục Thị Thu Hường

  Chương mở đầu bài giảng hậu cần thương mại điện tử sẽ giới thiệu khái quát về các chương học trong bài giảng này, các kiến thức tổng quan về hậu cần thương mại điện tử.

   10 p hce 23/01/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số