• Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Chương 9: Cài đặt hệ thống

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Chương 9: Cài đặt hệ thống

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phát triển hệ thống thông tin kinh tế, hệ thống thông tin kinh tế, cài đặt hệ thống, tài liệu người dùng, huấn luyện và hỗ trợ người dùng, các phương pháp cài đặt hệ thống,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và...

   14 p hce 31/08/2020 15 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Chương 8: Kiểm thử hệ thống

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Chương 8: Kiểm thử hệ thống

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phát triển hệ thống thông tin kinh tế, hệ thống thông tin kinh tế, kiểm thử hệ thống, khái niệm kiểm thử, các nguyên tắc kiểm thử, cấp độ kiểm thử,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng...

   30 p hce 31/08/2020 15 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Chương 7: Biểu mẫu & Báo cáo

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Chương 7: Biểu mẫu & Báo cáo

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phát triển hệ thống thông tin kinh tế, hệ thống thông tin kinh tế, biểu mẫu và báo cáo, hướng dẫn tổng quát, văn bản kinh doanh,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   34 p hce 31/08/2020 15 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Chương 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Chương 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phát triển hệ thống thông tin kinh tế, hệ thống thông tin kinh tế, thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, chuẩn hóa biểu đồ lớp, thiết kế cơ sở dữ liệu vật lí,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và...

   26 p hce 31/08/2020 15 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Chương 5: Biểu đồ lớp

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Chương 5: Biểu đồ lớp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phát triển hệ thống thông tin kinh tế, hệ thống thông tin kinh tế, biểu đồ lớp, cách xây dựng, ví dụ minh họa,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   25 p hce 31/08/2020 17 1

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Chương 4: Mô hình nghiệp vụ Hướng đối tượng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Chương 4: Mô hình nghiệp vụ Hướng đối tượng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phát triển hệ thống thông tin kinh tế, hệ thống thông tin kinh tế, mô hình nghiệp vụ, hướng đối tượng, biểu đồ ca sử dụng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   57 p hce 31/08/2020 21 1

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Phân phối thu nhập trên thế giới, phân loại các nước trên thế giới, sự ra đời các nước đang phát triển, đặc điểm của các nước đang phát triển.

   24 p hce 28/08/2019 187 1

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 do ThS. Hoàng Bảo Trâm biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm lý thuyết về sự giới hạn của tài nguyên, lý thuyết của A.Smith và D.Ricardo, mô hình của K.Marx, mô hình Rostow, lý thuyết tăng trưởng cân bằng, mô hình Harrod – Domar, mô hình bẫy cân bằng ở mức thấp, mô hình Solow.

   43 p hce 28/08/2019 182 1

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 do ThS. Hoàng Bảo Trâm biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh tế phát triển, tăng trưởng kinh tế, phát triển, khung lý thuyết cho việc phân tích các nước đang phát triển,...

   18 p hce 28/08/2019 199 1

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Chương 4 trình bày về "Cơ cấu kinh tế và các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Một số khái niệm, xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, tính quy luật của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, một số mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

   37 p hce 28/08/2019 177 1

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 5 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 5 - ThS. Hoàng Bảo Trâm

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phúc lợi con người và phát triển", cụ thể như: Tăng trưởng kinh tế và vấn đề đáp ứng phúc lợi cho con người, bất bình đẳng thu nhập, bất bình đẳng giới và phát triển, nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

   37 p hce 28/08/2019 203 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Chương 3 trình bày về "Tổng chi tiêu và mô hình số nhân". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tiêu dùng và tiết kiệm cá nhân, đầu tư (I), chi tiêu chính phủ (G), xuất khẩu ròng (NX), cân bằng chi tiêu, thay đổi của khuynh hướng chi tiêu biên, mô hình số nhân,...

   41 p hce 28/08/2019 187 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số