• Đề cương chi tiết học phần: Thống kê kinh tế xã hội

  Đề cương chi tiết học phần: Thống kê kinh tế xã hội

  Học phần Thống kê kinh tế xã hội trang bị cho người học cơ sở phương pháp luận cơ bản của khoa học về thống thống kê, từ đó làm cơ sở tiếp cận các môn khoa học khác và là căn cứ phân tích các hiện tượng về mặt quy mô và tính chất đặc điểm của hiện tượng KTXH. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm...

   6 p hce 27/11/2020 2 0

 • Ebook Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019

  Ebook Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019

  Ebook Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019 trình bày các số liệu về tổng sản phẩm trong nước ở quý IV; nông, lâm nghiệp và thủy sản; chỉ số sản xuất công nghiệp; sản phẩm công nghiệp chủ yếu; đầu tư trực tiếp của nước ngoài; tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý IV năm 2019 (giá hiện hành)...

   21 p hce 29/09/2020 44 0

 • Bài giảng Thống kê kinh tế

  Bài giảng Thống kê kinh tế

  Bài giảng Thống kê kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về thống kê kinh tế, thống kê mô tả, phân phối chuẩn và phân phối mẫu, ước lượng tham số của tổng thể, kiểm định tham số và kiểm định sự khác biệt.

   77 p hce 29/09/2020 24 0

 • Bài tập Thống kê kinh tế

  Bài tập Thống kê kinh tế

  Bài tập Thống kê kinh tế do Th.S Nguyễn Thị Phương Hảo biên soạn với 5 chương bài tập và 11 câu trắc nghiệm kèm theo đáp án chi tiết nhằm giúp các bạn tham khảo dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tư liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   18 p hce 29/09/2020 20 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 7: Thống kê doanh nghiệp

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 7: Thống kê doanh nghiệp

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 7: Thống kê doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về thống kê doanh nghiệp, thống kê gái trị sản xuất của doanh nghiệp, thống kê tài sản cố định,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hce 29/09/2020 23 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Chỉ số

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Chỉ số

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Chỉ số" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và ý nghĩa của chỉ số, phân loại chi số, phương pháp tính chỉ số, hệ thống chỉ số, hệ thống chỉ số phân tích biến động chỉ tiêu trung bình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p hce 29/09/2020 27 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5: Dãy số thời gian

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5: Dãy số thời gian

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5: Dãy số thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phân loại, các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian, các phương pháp biểu hiện xu thế phát triển cơ bản của hiện tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p hce 29/09/2020 28 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội" cung cấp cho người học các kiến thức: Số tuyệt đối, số tương đối, số trung bình, số mốt, số trung vị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   66 p hce 29/09/2020 21 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Phân tổ thống kê

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Phân tổ thống kê

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Phân tổ thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các bước tiến hành phân tổ, dãy số phân phối. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   23 p hce 29/09/2020 22 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định mục đích, đối tượng và nội dung nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu trong thống kê, điều tra thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p hce 29/09/2020 23 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học, quy luật số lớn và tính quy luật thống kê, một số khái niệm thường dùng trong thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p hce 29/09/2020 22 0

 • Bài giảng học phần Thống kê kinh tế

  Bài giảng học phần Thống kê kinh tế

  Bài giảng học phần Thống kê kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung của thống kê kinh tế, thống kê dân số và lao động, thống kê của cải quốc dân, thống kê Giá trị sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   106 p hce 29/09/2020 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số