• Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System MIS)

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System MIS)

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System MIS) được biên soạn bởi TS. Đỗ Quang Vinh nhằm giúp cho các bạn biết được khái niệm hệ thống thông tin IS, hệ thống thông tin quản lý MIS, phân loại hệ thống thông tin, phương pháp phát triển hệ thống thông tin.

   81 p hce 30/03/2017 3 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Thời đại thông tin là gì? Thời đại thông tin có những đặc điểm cơ bản nào? Các xu hướng phát triển CNTT, khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin, những thành phần cơ bản HTTT, công nghệ thông tin như một tiềm năng thay đổi quá trình sản xuất và kinh doanh của...

   10 p hce 27/02/2017 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Chương 2 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các dạng HTTT phân loại theo chức năng nghiệp vụ; Các dạng HTTT phân loại theo cấp ứng dụng; các HTTT tích hợp trong doanh nghiệp: SCM, CRM, và ERP; những thách thức trong ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp.

   22 p hce 27/02/2017 3 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Chương 3 - Hệ thống thông tin và ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp được xây dựng dựa trên những yếu tố nào như thế nào? Liệu CNTT có giúp tạo ra những ưu thế cạnh tranh không? Ứng dụng CNTT như thế nào để tạo nên ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp?

   10 p hce 27/02/2017 3 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Chương 4 - Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin. Nội dung chính trong chương này gồm có: Thế nào là chiến lược ứng dụng CNTT? Các giai đoạn đầu tư ứng dụng CNTT, những yếu tố đảm bảo thành công trong ứng dụng CNTT, các phương pháp xây dựng hệ thống thông tin, những thách thức trong quá trình xây dựng hệ thống thông tin. Mời tham khảo.

   23 p hce 27/02/2017 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Chương 5 - Doanh nghiệp nhìn từ quan điểm hệ thống. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Xác định tính hệ thống trong quá trình kinh doanh, các nguyên tắc của hệ thống công việc, mối quan hệ giữa hệ thống công việc và hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hce 27/02/2017 3 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Chương 6 - Giá trị kinh doanh của các hệ thống và quản lý thay đổi. Trong chương này người học sẽ hiểu được: Công ty đánh giá về lợi ích kinh doanh của hệ thống thông tin như thế nào? Nên sử dụng mô hình nào để đánh giá giá trị kinh doanh của hệ thống thông tin? Những điểm cần lưu ý khi doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động là gì?

   11 p hce 27/02/2017 4 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương giới thiệu - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương giới thiệu - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin gồm có 5 chương với những nội dung cụ thể như: Chương 1 - Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, chương 2 - Khảo sát thực trạng và tìm hiểu yêu cầu hệ thống, chương 3 - Phân tích hệ thống, chương 4 - Thiết kế hệ thống, chương 5 - Cài đặt, triển khai và bảo trì hệ thống. Mời...

   9 p hce 23/11/2016 5 1

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 1 - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 1 - Trần thị Huế

  Chương 1 - Tổng quan về phân tích & thiết kế hệ thống thông tin. Nội dung trình bày trong chương gồm: Giới thiệu về hệ thống thông tin: Khái niệm chung về hệ thống thông tin, một số hệ thống thông tin thường gặp, vai trò của của phân tích & thiết kế hệ thống; vấn đề cơ bản về phát triển hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p hce 23/11/2016 3 1

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 3 (tt) - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 3 (tt) - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3 (tt): Mô hình tiến trình nghiệp vụ. Nội dung chính của chương gồm: Mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ, biểu đồ luồng dữ liệu, đặc tả tiến trình nghiệp vụ bằng DFD, quy trình đặc tả tiến trình nghiệp vụ.

   29 p hce 23/11/2016 8 1

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 4 - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 4 - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: Thiết kế hệ thống. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình dữ liệu khái niệm, mô hình dữ liệu logic, thiết kế hệ thống vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p hce 23/11/2016 9 1

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 2 - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 2 - Trần thị Huế

  Chương 2 - Khảo sát thực trạng & xác định yêu cầu hệ thống. Nội dung chính trong chương này gồm: Cách tiếp cận và khảo sát một hệ thực, các phương pháp xác định và thu thập yêu cầu, tổng hợp kết quả khảo sát.

   34 p hce 23/11/2016 6 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số