• Bài giảng Quản lý chiến lược: Hình thành chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Hình thành chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Hình thành chiến lược trình bày ba cấp chiến lược, ma trận Swot, ma trận BCG, thâm nhập thị trường mới, đa dạng hóa theo chiều dọc và chiều ngang, ma trận lựa chọn chiến lược tổng thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p hce 25/02/2019 18 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược trình bày 10 yếu tố dùng đánh giá bản chất về sứ mạng, tầm nhìn quản trị chiến lược, xác định mục tiêu chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hce 25/02/2019 19 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Đánh giá và kiểm soát - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Đánh giá và kiểm soát - Lại Văn Tài

  Bài giảng "Quản lý chiến lược: Đánh giá và kiểm soát" trình bày các kiến thức: Strategy evaluation and control, establishing strategic controls, special alert control, strategic surveillance, ba công cụ kiểm soát,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p hce 25/02/2019 19 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Giới thiệu về quản lý chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Giới thiệu về quản lý chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Giới thiệu về quản lý chiến lược cung cấp cho người học các khái niệm về chiến lược và quản lý chiến lược, quy trình tư duy chiến lược, các cấp quản lý chiến lược, các giai đoạn và hoạt động trong quá trình quản lý chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hce 25/02/2019 20 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh trình bày các kiến thức về phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp bao gồm mục tiêu, sơ đồ chiến lược, duy trì lợi thế cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p hce 25/02/2019 19 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Triển khai chiến lược và các vấn đề về tiếp thị - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Triển khai chiến lược và các vấn đề về tiếp thị - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Triển khai chiến lược và các vấn đề về tiếp thị so sánh xây dựng và triển khai chiến lược, triển khai chiến lược, phân tích tác lực thay đổi, chính sách và các hệ thống hỗ trợ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p hce 25/02/2019 20 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý - Chương 2: Các công nghệ mới và xu thế công nghệ trong kỷ nguyên số" cung cấp cho người học các kiến thức: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu lớn (Big Data), ứng dụng xu hướng phát triển công nghệ thông tin vào hoạt động doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p hce 25/02/2019 20 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị các nguồn lực hệ thống thông tin, quản trị nguồn nhân lực của hệ thống thông tin, đầu tư cho công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, quản trị tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p hce 25/02/2019 19 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin trong quản lý, giới thiệu về hệ thống thông tin, phân loại hệ thống thông tin, vai trò của hệ thống thông tin trong tổ chức, phát triển hệ thống thông tin quản lý trong tổ chức.

   49 p hce 25/02/2019 23 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống xử lý giao dịch (TPS), hệ thống thông tin quản lý (MIS), hệ thống thông tin hỗ trợ quyết định (DSS), hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành (ESS), hệ thống kinh doanh thông minh (BI), hệ thống quản lý tri thức (KMS).

   66 p hce 25/02/2019 17 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hệ thống quản trị quan hệ khách hàng, hệ thống quản trị chuỗi cung ứng, giới thiệu giải pháp ERP- Odoo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p hce 25/02/2019 20 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Ân

  Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý - Chương 6: Vấn đề bảo mật trong hệ thống thông tin quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Rủi ro và thách thức trong quản trị hệ thống thông tin, các giải pháp phòng ngừa rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p hce 25/02/2019 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số