• Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Một số hàm thông dụng

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Một số hàm thông dụng

  Chương 1: Một số hàm thông dụng. Nội dung chính trong chương 1 gồm: Hàm toán học và lượng giác, Hàm logic, Hàm thống kê, Hàm xử lý dữ liệu chuỗi, Hàm tra cứu và tìm kiếm, Hàm ngày và giờ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p hce 31/03/2018 6 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Cơ sở dữ liệu. Nội dung chính trong chương 2 gồm có: Sắp xếp dữ liệu (Sort), lọc dữ liệu (Filter), các hàm cơ sở dữ liệu, kiểm tra dữ liệu khi nhập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p hce 31/03/2018 8 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 3: Đồ thị và in ấn

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 3: Đồ thị và in ấn

  Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về đồ thị và in ấn. Thông qua chương này người học có thể biết được những yêu cầu cơ bản để vẽ đồ thị, hiệu chỉnh đồ thị. Đồng thời chương này cũng cung cấp những kiến thức về in ấn như: Thiết lập các tham số in; đặt tiêu đề trên, tiêu đề dưới cho bảng in; thiết lập...

   33 p hce 31/03/2018 8 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 4: Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 4: Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu

  Chương 4: Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chức năng sub total, chức năng consolidate, tổng hợp thống kê và phân tích số liệu với pivottable. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   21 p hce 31/03/2018 7 0

 • Bài giảng Marketing Thương mại điện tử - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Marketing Thương mại điện tử - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của bài giảng gồm có: Tổng quan về Marketing thương mại điện tử, hành vi mua của KHĐT và nghiên cứu Thương mại điện tử, truyền thông Thương mại điện tử, chào hàng điện tử, định giá trong TMĐT, phân phối Thương mại điện tử, lập kế hoạch Marketing điện tử, một số công cụ marketing điện tử.

   162 p hce 31/03/2018 5 0

 • Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống gồm có 12 chương vơi những nộ dung cụ thể sau: Phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin, khảo sát hiện trạng xác định yêu cầu hệ thống, mô hình nghiệp vụ của hệ thống, mô hình hóa quá trình xử lý, mô hình hóa logic tiến trình, giới thiệu về mô hình hóa dữ liệu, mô hình quan hệ, phân tích dữ liệu...

   161 p hce 28/02/2018 10 0

 • Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 2 Hệ thống thanh toán thẻ gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và các yêu cầu của hệ thống thanh toán thẻ, các loại thẻ thường sử dụng trong thanh toán điện tử, quy trình thanh toán sử dụng thẻ trong thương mại điện tử,...

   17 p hce 28/02/2018 15 0

 • Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 4 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và các đặc điểm cơ bản của vi thanh toán điện tử, các loại hình vi thanh toán điện tử, quy trình giao dịch vi thanh toán điện tử,...

   17 p hce 28/02/2018 12 0

 • Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Lịch sử hình thành và phát triển của thanh toán điện tử, khái niệm và các yếu tố cấu thành của thanh toán điện tử, sự khác biệt của thanh toán điện tử, lợi ích và hạn chế của thanh toán điện tử, phân loại các hình thức thanh toán điện tử,...

   32 p hce 28/02/2018 16 0

 • Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 6 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Hệ thống chuyển khoản điện tử, hệ thống thanh toán bù trừ tự động ACH, hệ thống thanh toán hóa đơn điện tử (EBPP),...

   26 p hce 28/02/2018 14 0

 • Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 5 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và đặc điểm của séc điện tử, các hệ thống thanh toán séc điện tử, quy trình thanh toán của séc điện tử,...

   15 p hce 28/02/2018 12 0

 • Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán điện tử: Chương 3 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và đặc điểm của ví điện tử, phân loại ví điện tử, quy trình thanh toán ví điện tử,...

   11 p hce 28/02/2018 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số