• Ebook Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa và bảo hộ thương mại: Phần 1

  Ebook Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa và bảo hộ thương mại: Phần 1

  Ebook Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa và bảo hộ thương mại: Phần 1 trình bày những nội dung chính như: Tổng quan về tự do hóa thương mại, bảo hộ thương mại và xuất nhập khẩu; thực trạng xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p hce 26/06/2022 6 0

 • Ebook Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa và bảo hộ thương mại: Phần 2

  Ebook Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa và bảo hộ thương mại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Ebook Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa và bảo hộ thương mại: Phần 2 cung cấp những kiến thức như: Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2007 - 2019 dưới tác động của tự do hóa và bảo hộ thương mại; bối cảnh và khuyến nghị đối với xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam

   142 p hce 26/06/2022 4 0

 • Giáo trình Toán dành cho kinh tế và quản trị: Phần 2

  Giáo trình Toán dành cho kinh tế và quản trị: Phần 2

  Tiếp tục nội dung phần 1, Giáo trình Toán dành cho kinh tế và quản trị: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các hàm số nhiều biến trong phân tích kinh tế; Áp dụng đạo hàm riêng và vi phân toàn phần vào phân tích kinh tế và kinh doanh; Mô hình cực trị không có điều kiện ràng buộc (tự do) nhiều biến trong kinh tế; Mô hình cực trị có...

   131 p hce 26/06/2022 1 0

 • Giáo trình Toán dành cho kinh tế và quản trị: Phần 1

  Giáo trình Toán dành cho kinh tế và quản trị: Phần 1

  Giáo trình Toán dành cho kinh tế và quản trị: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số mô hình đại số và tuyến tính áp dụng trong phân tích kinh tế; Áp dụng phép tính vi tích phân hàm một biến và phương trình vi phân vào phân tích kinh tế và kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Bài 3 - Ths. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Bài 3 - Ths. Trần Quang Diệu

  "Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Bài 3: Thiết kế cơ sở dữ liệu" được biên soạn với các nội dung tệp và cơ sở dữ liệu; mô hình cơ sở dữ liệu; thiết kế cơ sở dữ liệu; kỹ thuật thiết kế; các dạng cơ sở dữ liệu.

   23 p hce 22/04/2022 19 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Bài 4 - Ths. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Bài 4 - Ths. Trần Quang Diệu

  "Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Bài 4: Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý" trình bày quy trình hệ thống thông tin; các phương pháp sử dụng để xây dựng và phát triển hệ thống thông tin; các phương thức quản lý quá trình xây dựng và phát triển hệ thống thông tin; một số ngueyen nhân dẫn đến thành công, thất bại khi ứng dụng...

   14 p hce 22/04/2022 20 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Bài 2 - Ths. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Bài 2 - Ths. Trần Quang Diệu

  "Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Bài 2: Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin" trình bày khái niệm liên quan đến phần cứng hệ thống thông tin, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, mạng máy tính, kiến trúc mạng máy tính; các vấn đề về nguồn nhân lực và sử dụng.

   25 p hce 22/04/2022 25 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Bài 5 - Ths. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Bài 5 - Ths. Trần Quang Diệu

  "Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Bài 5: Hệ chuyên gia" trình bày định nghĩa hệ chuyên gia; khả năng ứng dụng của hệ chuyên gia; ơ sở tri thức của hệ chuyên gia; cấu trúc của hệ chuyên gia; Các vấn đề thường được giải quyết bởi hệ chuyên gia; Các hệ chuyên gia thông dụng; cấu trúc của hệ chuyên gia; hệ chuyên gia dựa trên luật.

   37 p hce 22/04/2022 23 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Bài 6 - Ths. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Bài 6 - Ths. Trần Quang Diệu

  "Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Bài 6: Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định" được biên soạn giúp người học nắm các khái niệm về hệ hỗ trợ ra quyết định; các phương pháp, vai trò của hệ hỗ trợ ra quyết định; ứng dụng của hệ hỗ trợ ra quyết định cho tổ chức/doanh nghiệp.

   20 p hce 22/04/2022 21 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Bài 1 - Ths. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Bài 1 - Ths. Trần Quang Diệu

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý" để liệt kê được những khái niệm cơ bản về hệ thống; chỉ ra vai trò của hệ thống đối với doanh nghiệp; xác định được ảnh hưởng của hệ thống đối với việc quản lý doanh nghiệp.

   18 p hce 22/04/2022 22 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Bài 7 - Ths. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Bài 7 - Ths. Trần Quang Diệu

  "Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Bài 7: Chiến lược phát triển trong môi trường kinh doanh mới" trình bày các khái niệm cơ bản về thương mại điện tử; các mô hình thương mại điện tử; ứng dụng của thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

   17 p hce 22/04/2022 19 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 4 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 4 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 4 Hệ thống thông tin liên doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu HTTT liên doanh nghiệp; Xu thế kinh doanh điện tử; Các loại hình thương mại điện tử; Các ứng dụng của thương mại điện tử; Kinh doanh điện tử;...Mời các bạn tham khảo!

   23 p hce 23/03/2022 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số