• Bài giảng Toán cao cấp - Chương 1: Ma trận, định thức và ma trận ngịch đảo (2019)

  Bài giảng Toán cao cấp - Chương 1: Ma trận, định thức và ma trận ngịch đảo (2019)

  Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 1: Ma trận, định thức và ma trận nghịch đảo" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận, các loại ma trận, phép toán ma trận, cộng, trừ, nhân vô hướng, nhân hai ma trận, ma trận nghịch đảo, ứng dụng ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p hce 28/06/2020 12 0

 • Bài giảng Toán cao cấp - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính (2019)

  Bài giảng Toán cao cấp - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính (2019)

  Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ phương trình, dạng ma trận, nghiệm; giải hệ bằng phương pháp khử Gauss; giải và biện luận hệ Cramer,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p hce 28/06/2020 7 0

 • Bài giảng Toán cao cấp - Chương 4: Một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế (2019)

  Bài giảng Toán cao cấp - Chương 4: Một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế (2019)

  Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 4: Một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình cân đối liên ngành Input Output, mô hình cân bằng thị trường nhiều loại hàng hóa, mô hình cân bằng thu nhập quốc dân, ... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hce 28/06/2020 10 0

 • Bài giảng Toán cao cấp - Chương 3: Không gian vectơ (2019)

  Bài giảng Toán cao cấp - Chương 3: Không gian vectơ (2019)

  Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 3: Không gian vectơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Subspaces of Rn, spanning sets, independence, bases of vector spaces, column space and row space of a matrix, dimensions. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p hce 28/06/2020 9 0

 • Bài giảng Toán cao cấp - Chương 5: Ánh xạ tuyến tính (2019)

  Bài giảng Toán cao cấp - Chương 5: Ánh xạ tuyến tính (2019)

  Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 5: Ánh xạ tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ma trận của ánh xạ tuyến tính, giá trị riêng và vecto riêng, đa thức đặc trưng, không gian con riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p hce 28/06/2020 12 0

 • Bài giảng Phương pháp số - Chương 2: Các phương pháp số trong đại số tuyến tính

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 2: Các phương pháp số trong đại số tuyến tính

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 2: Các phương pháp số trong đại số tuyến tính trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp tìm nghiệm đúng, nghiệm xấp xỉ của hệ phương trình tuyến tính, ứng dụng các phương pháp trên vào việc tính định thức của ma trận, tìm ma trận nghịch đảo, giải quyết các bài toán thực tế, đánh giá sai số của từng...

   29 p hce 28/06/2020 8 0

 • Bài giảng Phương pháp số - Chương 1: Số xấp xỉ và sai số

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 1: Số xấp xỉ và sai số

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 1: Số xấp xỉ và sai số trình bày các nội dung chính sau: Vai trò và tầm quan trọng của Phương pháp số, sai số tuyệt đối và sai số tương đối, cách viết số xấp xỉ, qui tắc tính sai số, đánh giá sai số tính toán và sai số phương pháp.

   11 p hce 28/06/2020 10 0

 • Bài giảng Phương pháp số - Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định trình bày các nội dung chính sau: Bài toán tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định, phương pháp tính gần đúng đạo hàm, qua đó biết cách tính giá trị gần đúng đạo hàm cho một hàm bất kỳ, phương pháp tính gần đúng tích phân xác định, qua đó biết cách tính...

   10 p hce 28/06/2020 8 0

 • Bài giảng Phương pháp số - Chương 3: Phép nội suy và hồi quy

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 3: Phép nội suy và hồi quy

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 3: Phép nội suy và hồi quy trình bày các nội dung chính sau: Bài toán nội suy và hồi quy, phương pháp nội suy đa thức, biết cách tìm các đa thức nội suy, khớp đường cong - Nội suy Spline, giải bài toán bằng phương pháp bình phương tối thiểu.

   26 p hce 28/06/2020 8 0

 • Bài giảng Phương pháp số - Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân trình bày các nội dung chính sau: Vai trò và tầm quan trọng của bài toán giải gần đúng phương trình vi phân, phương pháp tìm nghiệm gần đúng của phương trình vi phân, cách áp dụng các phương pháp trên vào việc giải quyết các bài toán thực tế, cách đánh giá sai số của từng...

   25 p hce 28/06/2020 9 0

 • Bài giảng Phương pháp số - Chương 4: Tính gần đúng nghiệm của phương trình phi tuyến

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 4: Tính gần đúng nghiệm của phương trình phi tuyến

  Bài giảng Phương pháp số - Chương 4: Tính gần đúng nghiệm của phương trình phi tuyến trình bày các nội dung chính sau: Nghiệm và khoảng phân ly nghiệm, một số phương pháp lặp để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến, vận dụng các phương pháp trên vào các bài toán thực tế.

   21 p hce 28/06/2020 8 0

 • Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hóa lí của bột nanocomposit hydroxyapatit chitosan

  Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hóa lí của bột nanocomposit hydroxyapatit chitosan

  Bột nanocomposit hydroxyapatit/chitosan (n-HAp/ChS) được tổng hợp bằng phương pháp kết tủa hóa học từ dung dịch Ca(NO3)2 0,5M, (NH4)2HPO4 0,3M trong dung môi nước và chitosan 5%/axit axetic 2%, pH được điều chỉnh bằng dung dịch NH3 28%. Các phương pháp phổ hồng ngoại, nhiễu xạ tia X, kính hiển vi điện tử quét được sử dụng để nghiên cứu đặc trưng hóa lí của...

   7 p hce 28/06/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số