• Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 1 - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 1 - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

  Giáo trình "Tâm lý học đại cương: Phần 1 - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh" trình bày nội dung kiến thức 3 chương. Chương 1: Nhập môn Tâm lý học; Chương 2: Hoạt động và giao tiếp; Chương 3: Sự hình thành và phát triền tâm lý, ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình tại đây.

   73 p hce 26/08/2023 13 0

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 2 - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 2 - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tâm lý học đại cương" tiếp tục cung cấp tới người học nội dung 4 chương còn lại. Chương 4: Hoạt động nhận thức; Chương 5: Đời sống tình cảm; Chương 6: Ý chí; Chương 7: Nhân cách. Cùng tham khảo phần 2 cuốn giáo trình tại đây nhé các bạn.

   215 p hce 26/08/2023 11 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 1 (dành cho sinh viên ĐH chính quy ngành Y - Dược)

  Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 1 (dành cho sinh viên ĐH chính quy ngành Y - Dược)

  Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 1 (dành cho sinh viên ĐH chính quy ngành Y - Dược) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: động học chất điểm; động lực học chất điểm-năng lượng; cơ học chất lưu; các định luật thực nghiệm về chất khí; nguyên lý nhiệt động lực học; chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p hce 26/08/2023 13 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2 (dành cho sinh viên ĐH chính quy ngành Y - Dược)

  Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2 (dành cho sinh viên ĐH chính quy ngành Y - Dược)

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2 (dành cho sinh viên ĐH chính quy ngành Y - Dược) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tĩnh điện; dòng điện không đổi; từ trường dòng điện không đổi; cảm ứng điện từ; dao động điện từ-sóng điện từ; cơ sở của quan hình học-dụng cụ quang học; giao thoa ánh sáng; nhiễu xạ ánh...

   132 p hce 26/08/2023 11 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương (Dành cho sinh viên ngành Y - Dược): Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương (Dành cho sinh viên ngành Y - Dược): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Vật lý đại cương" trình bày các nội dung: Động lực học chất điểm, động lực học chất điểm - năng lượng, cơ học chất lưu, các định luật thực nghiệm về chất khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p hce 26/08/2023 9 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương (Dành cho sinh viên ngành Y - Dược): Phần 2

  Giáo trình Vật lý đại cương (Dành cho sinh viên ngành Y - Dược): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Vật lý đại cương" trình bày các nội dung: Các nguyên lý nhiệt động lực học, chất lỏng, tĩnh điện, dòng điện không đổi, từ trường dòng điện không đổi, cảm ứng điện từ, dao động điện từ - Sóng điện từ, cơ sở của quang hình học - dụng cụ quang học... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   120 p hce 26/08/2023 8 0

 • Giáo trình Tâm lí học đại cương: Phần 1 - GS. TS Nguyễn Quang Uẩn

  Giáo trình Tâm lí học đại cương: Phần 1 - GS. TS Nguyễn Quang Uẩn

  Giáo trình Tâm lí học đại cương: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tâm lí học là một khoa học; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p hce 26/08/2023 10 0

 • Giáo trình Tâm lí học đại cương: Phần 2 - GS. TS Nguyễn Quang Uẩn

  Giáo trình Tâm lí học đại cương: Phần 2 - GS. TS Nguyễn Quang Uẩn

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Tâm lí học đại cương: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức; hoạt động nhận thức; tình cảm và ý chí; trí nhớ; nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p hce 26/08/2023 11 0

 • Giáo trình Đại cương về nhà nước và pháp luật: Phần 1

  Giáo trình Đại cương về nhà nước và pháp luật: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Đại cương về nhà nước và pháp luật" trình bày các nội dung: Nguồn gốc, bản chất, các đặc trưng và hình thức nhà nước; bộ máy, chức năng nhà nước, chế độ chính trị; nguồn gốc, thuộc tính, bản chất, chức năng, vai trò pháp luật và các kiểu pháp luật; nhà nước pháp quyền và quyền con người; hệ thống pháp luật; xây...

   189 p hce 26/08/2023 11 0

 • Giáo trình Đại cương về nhà nước và pháp luật: Phần 2

  Giáo trình Đại cương về nhà nước và pháp luật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Đại cương về nhà nước và pháp luật" trình bày các nội dung: Ý thức pháp luật, văn hóa pháp luật và giáo dục pháp luật; hành vi pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý; các hệ thống pháp luật lớn trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   210 p hce 26/08/2023 11 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 5: Luật Hiến pháp

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 5: Luật Hiến pháp

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 5: Luật Hiến pháp. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát Luật Hiến pháp; khái quát lịch sử lập hiến Việt Nam; nội dung cơ bản Hiến pháp năm 2013; bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hce 26/11/2022 44 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 8: Luật Dân sự

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 8: Luật Dân sự

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 8: Luật Dân sự. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát chung về luật dân sự; đối tượng điều chỉnh của luật dân sự; phương pháp điều chỉnh của ngành luật dân sự; một số nội dung cơ bản của bộ luật dân sự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p hce 26/11/2022 48 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hce
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhce261790vi