• Ebook Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế: Phần 1

  Ebook "Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thủ tục khai thuế; Thuế môn bài; Thuế thu nhập cá nhân; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Tiền sử dụng đất; Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Lệ phí trước bạ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   188 p hce 26/11/2022 6 0

 • Ebook Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thủ tục miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế; Thủ tục nộp thuế, khiếu nại về thuế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   41 p hce 26/11/2022 5 0

 • Ebook Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế): Phần 1

  Ebook Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề lý luận cơ bản của Luật kinh tế ở Việt Nam; địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước; địa vị pháp lý của hợp tác xã; địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân; chế độ pháp lý về người kinh doanh; địa vị pháp lý của công ty; địa...

   319 p hce 26/11/2022 3 0

 • Ebook Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế): Phần 2

  Ebook Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế; cơ quan giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam; thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế; Luật doanh nghiệp nhà nước; Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (12/11/1996); Luật khuyến khích đầu tư trong...

   407 p hce 26/11/2022 3 0

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 gồm có 11 chương với những nội dung chính sau: Kinh tế - Lịch sử kinh tế; tư tưởng kinh tế thời cổ đại và Trung cổ; chủ nghĩa trọng thương và buổi đầu của chủ nghĩa tư bản; sự xuất hiện của một ngành khoa học: Petty Cantillon và những theo phái trọng nông; Adam Smith: người xây dựng hệ thống; phân...

   283 p hce 24/10/2022 16 0

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 gồm có 13 chương với những nội dung chính sau: Kinh tế vi mô ở Pháp: Cournot và Dupuit; kinh tế vi mô ở Vienna: Menger, Wieser và Böhm Bawerk; kinh tế vi mô ở Anh: William Stanley Jevons; Alfred Marstiall và sự phát triển phân tích cân bằng cục bộ; Léon Walras và sự phát triển phân tích bằng tổng quát; Thorstein vebien và kinh...

   373 p hce 24/10/2022 13 0

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán Kinh tế: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán Kinh tế: Phần 1

  Cuốn sách Hướng dẫn giải bài tập Toán Kinh tế dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho sinh viên hệ chính quy, hệ tại chức và những thí sinh cần ôn luyện về toán kinh tế để dự tuyển hệ cao học kinh tế. Phần 1 của tài liệu gồm 3 chương đầu, trình bày về: cơ sở toán của quy hoạch tuyến tính; bài toán quy hoạch tuyến tính, phương pháp đơn...

   181 p hce 25/07/2022 68 0

 • Ebook Chính sách kinh tế Nhật Bản (Tập 1) - G.C.Allen

  Ebook Chính sách kinh tế Nhật Bản (Tập 1) - G.C.Allen

  Chính sách kinh tế Nhật Bản (Tập 1) là tập sách gồm những bài viết của tác giả về chính sách kinh tế của Nhật Bản đã được công bố trong những thời kỳ khác nhau kéo dài khoảng 50 năm và đã được tác giả tập hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   159 p hce 23/03/2022 117 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  "Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1" có nội dung trình bày về đối tượng và phương pháp của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng nông Pháp; học thuyết kinh tế của tư sản cổ điển Anh; học thuyết kinh tế tiểu tư sản;... Mời các bạn cùng tham...

   61 p hce 23/03/2022 102 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng thế kỷ XIX; học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin; học thuyết kinh tế của trường phái cổ điển mới; học thuyết kinh tế của trường phái Keynes; học thuyết kinh tế của trường phái...

   74 p hce 23/03/2022 108 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 5 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 5 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng "Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 5: Sự phát triển đến đỉnh cao của học thuyết kinh tế cổ điển" cung cấp cho người học các kiến thức: Học thuyết kinh tế của A.Smit, học thuyết giá trị lao động, học thuyết giá trị lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p hce 23/01/2022 104 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 3 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 3 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng "Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 3: Học thuyết kinh tế Trọng thương" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ra đời và đặc điểm của học thuyết Trọng thương, các giai đoạn phát triển của Chủ nghĩa Trọng thương, các khuynh hướng cá biệt của học thuyết Trọng thương ở một số nước Tâu Âu,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   19 p hce 23/01/2022 135 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số