• Ebook Chống tham nhũng ở Đông Á - Jean-Francois Arvis, Ronald E. Berenbeim

  Ebook Chống tham nhũng ở Đông Á - Jean-Francois Arvis, Ronald E. Berenbeim

  Ebook Chống tham nhũng ở Đông Á - Giải pháp từ khu vực kinh tế tư nhân được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn một số kinh nghiệm của các nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, với nội dung trình bày các vấn đề sau: Tham nhũng nhìn từ góc độ công ty, sự lan rộng của các chương trình tuân thủ công ty, các chương trình tuân thủ trong thực...

   330 p hce 30/04/2017 4 0

 • Ebook Thế giới như tôi thấy (Phần 2) - Albert Einstein

  Ebook Thế giới như tôi thấy (Phần 2) - Albert Einstein

  Ebook "Thế giới như tôi thấy" tập hợp những bài viết, bài nói chuyện, thư từ và tiểu luận khoa học của một trong những con người vĩ đại nhất của thế kỷ 20 Albert Einstein. Nội dung ebook gồm 4 phần, trong ebook "Thế giới như tôi thấy (Phần 2)" sẽ trình bày: chính trị và chủ nghĩa hòa bình, trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa xã hội, các vấn đề...

   120 p hce 30/04/2017 8 0

 • Ebook Thế giới như tôi thấy (Phần 1) - Albert Einstein

  Ebook Thế giới như tôi thấy (Phần 1) - Albert Einstein

  Ebook "Thế giới như tôi thấy" tập hợp những bài viết, bài nói chuyện, thư từ và tiểu luận khoa học của một trong những con người vĩ đại nhất của thế kỷ 20 Albert Einstein. Ông là một trong những thiên tài hiếm hoi, người không chỉ vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu của mình, mà còn có ảnh hưởng sâu rộng tới các lĩnh vực khác: tư...

   89 p hce 30/04/2017 6 0

 • Ebook Quản lý hành chính công: Phần 1

  Ebook Quản lý hành chính công: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý hành chính công" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về hành chính công, quản lý hành chính công về kinh tế, quản lý hành chính công về tài chính tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   121 p hce 30/03/2017 7 0

 • Ebook Quản lý hành chính công: Phần 2

  Ebook Quản lý hành chính công: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản lý hành chính công", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 4 - Công nghệ hành chính, chương 5 - Cải cách hành chính công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p hce 30/03/2017 12 0

 • Ebook Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hoá: Phần 1

  Ebook Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hoá: Phần 1

  Ebook Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hoá của tác giả Nguyễn Hữu Hải nhằm phân tích diễn biến của xu thế toàn cầu hoá trong những thập kỷ qua và ảnh hưởng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, nghiên cứu những nguyên tắc và kinh nghiệm ứng phó của các quốc gia và xu thế toàn cầu hoá. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo...

   165 p hce 30/03/2017 3 0

 • Ebook Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hoá: Phần 2

  Ebook Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hoá: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hoá của do Nguyễn Hữu Hải chủ biên biên soạn qua phần 2 sau đây. Nội dung phần này trình bày nền hành chính nước ta trong xu hướng toàn cầu hóa qua nội dung chương 3.

   150 p hce 30/03/2017 9 0

 • Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung) : Phần 1

  Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung) : Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Nhập môn lý luận và pháp luật về quyền con người, khái quát về quyền con người, khái quát luật quốc tế về quyền con người, các quyền dân sự và chính trị trong luật quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   156 p hce 30/03/2017 7 0

 • Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung) : Phần 2

  Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung) : Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Luật quốc tế về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương, cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, lịch sử phát triển và quan điểm, chính sách cơ bản của Đảng, nhà nước Việt Nam về quyền con...

   117 p hce 30/03/2017 5 0

 • Ebook Kinh tế học đại cương: Phần 1

  Ebook Kinh tế học đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế học đại cương" giới thiệu tới người đọc các nội dung của phần 1 và phần 2 cuốn sách bao gồm các nội dung: Nhập môn Kinh tế học (Kinh tế học và nền kinh tế; cung, cầu và thị trường sản phẩm), kinh tế học vi mô (lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng, doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, các chi phí và...

   144 p hce 21/12/2016 22 2

 • Ebook Kinh tế học đại cương: Phần 2

  Ebook Kinh tế học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế học đại cương", phần 2 trình bày các nội dung của phần "Kinh tế học vĩ mô" bao gồm: Khái quát về kinh tế học vĩ mô, tổng cung và tổng cầu; hạch toán sản lượng quốc gia, tiền tệ và hoạt động ngân hàng, lạm phát và thất nghiệp, thương mại quốc tế và chính sách ngoại thương. Mời các bạn cùng...

   144 p hce 21/12/2016 23 2

 • Ebook Quản lý đầu tư và thương mại toàn cầu - Các kỹ năng thiết yếu để thành công trong nền kinh tế toàn cầu WTO: Phần 2

  Ebook Quản lý đầu tư và thương mại toàn cầu - Các kỹ năng thiết yếu để thành công trong nền kinh tế toàn cầu WTO: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản lý đầu tư và thương mại toàn cầu - Các kỹ năng thiết yếu để thành công trong nền kinh tế toàn cầu WTO", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phát triển thị trường, giá, các phương tiện truyền thông, tiếp xúc thị trường, các đại lý phân phối, các cơ quan hành chính, hoạt động giao...

   127 p hce 21/12/2016 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số