• Ebook Kinh tế học (Quyển 1): Phần 1

  Ebook Kinh tế học (Quyển 1): Phần 1

  Cuốn sách "Kinh tế học (Quyển 1)" của tác giả Nguyễn Văn Ngôn gồm co 2 phần. Phần 1 trình bày đến đọc giả nội dung về phân tách lợi ích quốc gia. Trong phần này, bạn đọc sẽ tìm hiểu về: Sự cấu tạo và sử dụng lợi tức quốc gia, kế toán quốc gia, lý thuyết tổng quát về lợi tức quốc gia, sự phân phối lợi tức quốc gia theo yếu tố sản...

   200 p hce 25/04/2019 35 0

 • Ebook Kinh tế học (Quyển 1): Phần 2

  Ebook Kinh tế học (Quyển 1): Phần 2

  Ebook Kinh tế học (Quyển 1) - Phần 2 trình bày về sự biên thiên lợi tức quốc gia. Nội dung cụ thể gồm có: Các vấn đề đại cương về tiền tệ, quan niệm của các tác giả về vai trò của tiền tệ trong đời sống kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   112 p hce 25/04/2019 37 0

 • Ebook Kinh tế học (Quyển 2): Phần 1

  Ebook Kinh tế học (Quyển 2): Phần 1

  Ebook Kinh tế học (Quyển 2) - Phần 1 trình bày những nội dung chính: Tác động của tiền tệ, cơ quan chi phối tiền tệ và hoạt động kinh tế, ngân hàng trung ương, ngân hàng trung gian, tác động của tiêu thụ và đầu tư đối với lợi tức quốc gia, thế quân bình của lợi tức quốc gia và mất quân bình kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   239 p hce 25/04/2019 33 0

 • Ebook Hỏi đáp về xuất khẩu lao động: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về xuất khẩu lao động: Phần 1

  Cuốn sách Hỏi đáp về xuất khẩu lao động được biên soạn nhằm mục tiêu giúp các bạn hiểu rõ hơn về các nội dung chính sách và các thủ tục của Đảng và Nhà nước có liên quan đến việc đưa lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết phần 1.

   79 p hce 25/04/2019 29 0

 • Ebook Hỏi đáp về xuất khẩu lao động: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về xuất khẩu lao động: Phần 2

  Xuất khẩu lao động Việt Nam ra nước ngoài, thường gọi tắt là Xuất khẩu lao động Việt Nam, là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công lao động của doanh nghiệp nước ngoài. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung cuốn sách.

   122 p hce 25/04/2019 30 0

 • Ebook Kinh tế học (Quyển 2): Phần 2

  Ebook Kinh tế học (Quyển 2): Phần 2

  Ebook Kinh tế học (Quyển 2) - Phần 2 trình bày những nội dung chính sau: Tại sao lại đặt vấn đề phát triển kinh tế? Phương pháp phát triển kinh tế, vấn đề phát triển kinh tế trên bình diện quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   233 p hce 25/04/2019 30 0

 • Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở Bình Dương

  Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở Bình Dương

  Bài viết trình bày thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở Bình Dương, kinh tế tư nhân ở Bình Dương vẫn rất cần sự chung tay nỗ lực hơn nữa của các cấp, các ngành địa phương trong tỉnh, tạo mọi điều kiện nhằm vượt qua những khó khăn, hạn chế để kinh tế tư nhân của tỉnh trở thành động lực quan trọng cùng với các...

   10 p hce 29/03/2019 6 0

 • Nhìn lại kết quả 30 năm đổi mới để nâng cao vị thế hội nhập của Việt Nam

  Nhìn lại kết quả 30 năm đổi mới để nâng cao vị thế hội nhập của Việt Nam

  Bài viết được tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, thống kê phân tích, tổng hợp nhìn lại kết quả 30 năm đổi mới để nâng cao vị thế hội nhập của Việt Nam. Và phân tích đánh giá những vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển kinh tế xã hội thời gian vừa qua, để từ đó có sự quan tâm và có hướng giải quyết phù hợp nhằm nâng...

   13 p hce 29/03/2019 15 0

 • Các yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn phương thức vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

  Các yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn phương thức vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

  Đề tài với mục tiêu tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định chọn một phương tiện vận tải: Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng, phương pháp thu thập dữ liệu, thảo luận, phỏng vấn, phát phiếu điều tra, phương pháp phân tích dữ liệu: Điều tra phân tích hệ thống, thống kê, so sánh.

   5 p hce 29/03/2019 9 0

 • Phân tích kinh tế chính trị học nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa hiện đại: Các đặc trưng và xu hướng vận động chủ yếu

  Phân tích kinh tế chính trị học nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa hiện đại: Các đặc trưng và xu hướng vận động chủ yếu

  Phân tích kinh tế chính trị học nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa hiện đại: Các đặc trưng và xu hướng vận động chủ yếu bao gồm những nội dung về xu hướng toàn cầu hóa kinh tế; phát triển các lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện đại dựa trên tiến bộ khoa học công nghệ, có các công nghệ cao;... Mời các bạn tham khảo.

   10 p hce 26/10/2018 66 0

 • Phân tích kinh tế chính trị học nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa hiện đại: Các đặc trưng và xu hướng vận động chủ yếu (tiếp theo)

  Phân tích kinh tế chính trị học nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa hiện đại: Các đặc trưng và xu hướng vận động chủ yếu (tiếp theo)

  Tài liệu "Phân tích kinh tế chính trị học nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa hiện đại: Các đặc trưng và xu hướng vận động chủ yếu (tiếp theo)" trình bày về mâu thuẫn, khủng hoảng và sự tự phủ định của chủ nghĩa tư bản toàn cầu; bước quá độ sang xã hội hậu công nghiệp - sự phản ánh tiến trình xã hội hóa phát triển theo định...

   11 p hce 26/10/2018 46 0

 • Quan hệ giữa kinh tế chính trị Marxist và Kinh tế chính trị học: Từ lý luận đến thực tiễn nghiên cứu kinh tế chính trị ở Việt Nam

  Quan hệ giữa kinh tế chính trị Marxist và Kinh tế chính trị học: Từ lý luận đến thực tiễn nghiên cứu kinh tế chính trị ở Việt Nam

  Bài viêt phân tích mối quan hệ giữa kinh tể chính trị Marxist và kinh tế chính trị nói chung bằng việc xác định những đóng góp của kinh tế chính trị Marxist đối với sự phát triển của kinh tế chính trị học. Cũng như những khác biệt về cách tiếp cận, phương pháp và đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Marxist so với các học thuyết kinh...

   12 p hce 26/10/2018 59 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số