• Ebook Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ địa phương: Phần 1 - TS. Đỗ Nam

  Ebook Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ địa phương: Phần 1 - TS. Đỗ Nam

  Ebook "Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ địa phương: Phần 1" trình bày nội dung: khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, cơ quan QLNN địa phương về khoa học và công nghệ, cơ quan QLNN về khoa học và công nghệ địa phương, chức năng QLNN về khoa học và công nghệ ở địa phương.

   101 p hce 30/09/2017 2 0

 • Ebook Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ địa phương: Phần 2 - TS. Đỗ Nam

  Ebook Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ địa phương: Phần 2 - TS. Đỗ Nam

  Ebook "Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ địa phương: Phần 2" trình bày nội dung: hoạt động quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước địa phương về khoa học và công nghệ, tổ chức bộ máy, đảm bảo tài chính cho khoa học và công nghệ ở địa phương.

   93 p hce 30/09/2017 3 0

 • Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (chủ biên)

  Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (chủ biên)

  Phần 1 Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước tập trung trình bày các vấn đề: Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước, các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước, nền hành chính nhà nước, chức năng, phương pháp hành chính nhà nước.

   74 p hce 31/08/2017 6 0

 • Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (chủ biên)

  Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (chủ biên)

  Phần 2 Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước tập trung trình bày các nội dung: Quyết định quản lý hành chính nhà nước, kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hành chính nhà nước.

   60 p hce 31/08/2017 8 0

 • Ebook Chống tham nhũng ở Đông Á - Jean-Francois Arvis, Ronald E. Berenbeim

  Ebook Chống tham nhũng ở Đông Á - Jean-Francois Arvis, Ronald E. Berenbeim

  Ebook Chống tham nhũng ở Đông Á - Giải pháp từ khu vực kinh tế tư nhân được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn một số kinh nghiệm của các nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, với nội dung trình bày các vấn đề sau: Tham nhũng nhìn từ góc độ công ty, sự lan rộng của các chương trình tuân thủ công ty, các chương trình tuân thủ trong thực...

   330 p hce 30/04/2017 5 0

 • Ebook Thế giới như tôi thấy (Phần 2) - Albert Einstein

  Ebook Thế giới như tôi thấy (Phần 2) - Albert Einstein

  Ebook "Thế giới như tôi thấy" tập hợp những bài viết, bài nói chuyện, thư từ và tiểu luận khoa học của một trong những con người vĩ đại nhất của thế kỷ 20 Albert Einstein. Nội dung ebook gồm 4 phần, trong ebook "Thế giới như tôi thấy (Phần 2)" sẽ trình bày: chính trị và chủ nghĩa hòa bình, trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa xã hội, các vấn đề...

   120 p hce 30/04/2017 9 0

 • Ebook Thế giới như tôi thấy (Phần 1) - Albert Einstein

  Ebook Thế giới như tôi thấy (Phần 1) - Albert Einstein

  Ebook "Thế giới như tôi thấy" tập hợp những bài viết, bài nói chuyện, thư từ và tiểu luận khoa học của một trong những con người vĩ đại nhất của thế kỷ 20 Albert Einstein. Ông là một trong những thiên tài hiếm hoi, người không chỉ vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu của mình, mà còn có ảnh hưởng sâu rộng tới các lĩnh vực khác: tư...

   89 p hce 30/04/2017 9 0

 • Ebook Quản lý hành chính công: Phần 1

  Ebook Quản lý hành chính công: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý hành chính công" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về hành chính công, quản lý hành chính công về kinh tế, quản lý hành chính công về tài chính tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   121 p hce 30/03/2017 9 0

 • Ebook Quản lý hành chính công: Phần 2

  Ebook Quản lý hành chính công: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản lý hành chính công", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 4 - Công nghệ hành chính, chương 5 - Cải cách hành chính công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p hce 30/03/2017 13 0

 • Ebook Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hoá: Phần 1

  Ebook Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hoá: Phần 1

  Ebook Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hoá của tác giả Nguyễn Hữu Hải nhằm phân tích diễn biến của xu thế toàn cầu hoá trong những thập kỷ qua và ảnh hưởng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, nghiên cứu những nguyên tắc và kinh nghiệm ứng phó của các quốc gia và xu thế toàn cầu hoá. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo...

   165 p hce 30/03/2017 8 0

 • Ebook Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hoá: Phần 2

  Ebook Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hoá: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hoá của do Nguyễn Hữu Hải chủ biên biên soạn qua phần 2 sau đây. Nội dung phần này trình bày nền hành chính nước ta trong xu hướng toàn cầu hóa qua nội dung chương 3.

   150 p hce 30/03/2017 15 0

 • Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung) : Phần 1

  Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung) : Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Nhập môn lý luận và pháp luật về quyền con người, khái quát về quyền con người, khái quát luật quốc tế về quyền con người, các quyền dân sự và chính trị trong luật quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   156 p hce 30/03/2017 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số