• Ebook Hiện tình kinh tế Việt Nam (Quyển 2): Phần 1

  Ebook Hiện tình kinh tế Việt Nam (Quyển 2): Phần 1

  Quyển 2 cuốn sách "Hiện tình kinh tế Việt Nam" trình bày về giao thông và thương mại của Việt Nam. Quyển 2 được chia thành 2 phần, phần 1 giới thiệu đến bạn đọc những nội dung như: Kiều lộ, các dự án canh tân kiều lộ, các cơ quan phụ trách làm đường xá Việt Nam, các vấn đề khó khăn của lộ vận, thiêt vận, hàng không... Mời các bạn cùng tham...

   87 p hce 28/05/2019 63 0

 • Ebook Hiện tình kinh tế Việt Nam (Quyển 2): Phần 2

  Ebook Hiện tình kinh tế Việt Nam (Quyển 2): Phần 2

  Ebook Hiện tình kinh tế Việt Nam (Quyển 2) - Phần 2 trình bày về thủy vận, nội thương và ngoại thương của Việt Nam. Nội dung chính trong phần này gồm có: Hạ tầng cơ sở hệ thống sông ngòi, bờ biển và thương cảng; đội thương thuyền và gian thuyền; cơ cấu nội thương; hoạt động nội thương; xuất cảng; nhập cảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p hce 28/05/2019 68 0

 • Ebook Những câu chuyện ngắn về kinh tế vĩ mô (Tập 1): Phần 1

  Ebook Những câu chuyện ngắn về kinh tế vĩ mô (Tập 1): Phần 1

  "Những câu truyện ngắn về kinh tế vĩ mô - Tập 1" được viết dựa vào những ghi chú bài giảng của tác giả Chu Văn Thành. Tập sách này giúp trả lời những câu hỏi tranh luận từ sinh viên và đồng nghiệp, đồng thời nhằm tổng hợp và cập nhật kết quả các nghiên cứu hiện hành của các nhà kinh tế. Nhiều vấn đề lý thuyết, bằng chứng thực nghiệm...

   62 p hce 28/05/2019 62 1

 • EbooK Định giá đầu tư (Tập 2): Phần 1

  EbooK Định giá đầu tư (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Định giá đầu tư" cung cấp cho người đọc các kiến thức về đánh giá các dịch vụ tài chính, định giá doanh nghiệp có thu nhập âm, định giá những công ty trẻ hay khởi sự, định giá các công ty tư nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   266 p hce 28/05/2019 90 0

 • Ebook Những câu chuyện ngắn về kinh tế vĩ mô (Tập 1): Phần 2

  Ebook Những câu chuyện ngắn về kinh tế vĩ mô (Tập 1): Phần 2

  Tập 1 gồm mười bài viết tập trung vào phân tích tác động của việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, bản chất thâm hụt cán cân vãng lai, xu hướng lựa chọn cơ chế tỷ giá, chính sách tài khóa và tiền tệ, khủng hoảng tài chính, lạm phát và tăng trưởng, cho đến mối quan hệ giữa chu kỳ kinh tế và thị trường...

   59 p hce 28/05/2019 55 1

 • EbooK Định giá đầu tư (Tập 2): Phần 2

  EbooK Định giá đầu tư (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quyền chọn trì hoãn và những ý nghĩa đối với việc định giá, quyền chọn mở rộng và thu hẹp đầu tư, định giá vốn cổ phần của những công ty kiệt quệ tài chính, định giá trái phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   235 p hce 28/05/2019 65 0

 • Ebook Hiện tình kinh tế Việt Nam (Quyển 1): Phần 1

  Ebook Hiện tình kinh tế Việt Nam (Quyển 1): Phần 1

  Cuốn sách "Hiện tình kinh tế Việt Nam (Quyển 1)" trình bày về hầm mỏ và công kỹ nghệ. Quyển 1 có 3 chương và được chia thành 2 phần ebook, phần 1 gồm có 2 chương với những nội dung chính sau: Các giai đoạn kỹ nghệ hóa Việt Nam, điện lực và hầm mỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p hce 28/05/2019 66 0

 • Ebook Hiện tình kinh tế Việt Nam (Quyển 1): Phần 2

  Ebook Hiện tình kinh tế Việt Nam (Quyển 1): Phần 2

  Ebook Hiện tình kinh tế Việt Nam (Quyển 1) - Phần 2 trình bày các ngành công kỹ nghệ. Nội dung chính trong phần 2 gồm có: Kỹ nghệ thực phẩm, kỹ nghệ dệt, kỹ nghệ kim khí và cơ khí, kỹ nghệ cao su, kỹ nghệ xi măng, kỹ nghệ thủy tinh, kỹ nghệ giấy, kỹ nghệ hóa học, ngành thuộc da, kỹ nghệ điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p hce 28/05/2019 63 0

 • Bài 3: Ứng dụng cực trị hàm 1 biến trong kinh tế

  Bài 3: Ứng dụng cực trị hàm 1 biến trong kinh tế

  Nội dung chính của bài giảng trình bày một số hàm 1 biến trong kinh tế thông dụng và cách tìm cực trị hàm 1 biến và áp dụng được vào bài tập. Mời các bạn tham khảo!

   19 p hce 28/05/2019 70 0

 • Bài 4: Ứng dụng cực trị hàm nhiều biến trong kinh tế

  Bài 4: Ứng dụng cực trị hàm nhiều biến trong kinh tế

  Mục tiêu chính của bài giảng giúp các bạn nắm được một số hàm nhiều biến trong kinh tế thông dụng, nắm được cách tìm cực trị không điều kiện và áp dụng được vào bài tập, nắm được cách tìm cực trị có điều kiện và áp dụng được vào bài tập. Mời các bạn tham khảo!

   24 p hce 28/05/2019 81 0

 • Bài 2: Ứng dụng đạo hàm, vi phân trong phân tích thay đổi tuyệt đối, tương đối của các biến kinh tế

  Bài 2: Ứng dụng đạo hàm, vi phân trong phân tích thay đổi tuyệt đối, tương đối của các biến kinh tế

  Tham khảo "Bài 2: Ứng dụng đạo hàm, vi phân trong phân tích thay đổi tuyệt đối, tương đối của các biến kinh tế" sẽ giúp các bạn nắm được ứng dụng của đạo hàm, vi phân trong phân tích thay đổi trực tiếp; nắm được ứng dụng của đạo hàm, vi phân trong trong phân tích thay đổi gián tiếp; nắm được ứng dụng của đạo hàm, vi phân tính tỷ lệ...

   15 p hce 28/05/2019 71 0

 • Bài 1: Ứng dụng của hệ phương trình tuyến tính trong phân tích kinh tế

  Bài 1: Ứng dụng của hệ phương trình tuyến tính trong phân tích kinh tế

  Nội dung "Bài 1: Ứng dụng của hệ phương trình tuyến tính trong phân tích kinh tế" trình bày mô hình cân bằng thị trường và áp dụng được vào các bài tập liên quan; mô hình cân bằng kinh tế vĩ mô và áp dụng được vào các bài tập liên quan; mô hình IS - LM và áp dụng được vào các bài tập liên quan và mô hình I/O và áp dụng được vào các bài tập...

   17 p hce 28/05/2019 79 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số