• Ebook Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Phần 2

  Ebook Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Kiến thức cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp chọn mẫu và xác định cỡ mẫu, viết đề cương nghiên cứu, thu thập dữ liệu, nhập và xử lý dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   173 p hce 28/06/2020 20 0

 • Ebook Năm 2012 và công tác xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam

  Ebook Năm 2012 và công tác xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam

  Trên cơ sở nguồn số liệu ban đầu chủ yếu từ tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan cung cấp và một số nguồn bổ sung khác, Tổng cục Thống kê xuất bản cuốn số liệu chi tiết về Năm 2012 và công tác xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu của người sử dụng số liệu. Nội dung chính của cuốn sách này là: Mặt hàng...

   530 p hce 30/04/2020 40 0

 • Ebook Năm 2011 và xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam

  Ebook Năm 2011 và xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam

  Tài liệu Năm 2011 và xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam trình bày các nội dung về trị giá xuất nhập khẩu, mặt hàng xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu với một số khối nước và xuất nhập khẩu với một số nước bạn hàng. Trên cơ sở nguồn số liệu ban đầu chủ yếu từ tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan cung cấp và một số nguồn bổ sung...

   510 p hce 30/04/2020 34 0

 • Ebook Hợp tác xã và sự phát triển trong giai đoạn 2008-2011

  Ebook Hợp tác xã và sự phát triển trong giai đoạn 2008-2011

  Để đáp ứng nhu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu, người dùng tin, Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố ấn phẩm Hợp tác xã và sự phát triển trong giai đoạn 2008-2011. Nội dung của tài liệu gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng và kết quả sản xuất kinh doanh của khu vực hợp tác xã trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân, thuộc...

   76 p hce 30/04/2020 34 0

 • Ebook Năm 2013 và công tác xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam

  Ebook Năm 2013 và công tác xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam

  Trên cơ sở nguồn số liệu ban đầu chủ yếu từ tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan cung cấp và một số nguồn bổ sung khác, Tổng cục Thống kê xuất bản cuốn số liệu chi tiết về Năm 2013 và công tác xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu của người sử dụng số liệu. Nội dung cuốn sách gồm bốn phần: Trị giá xuất...

   592 p hce 30/04/2020 37 0

 • Ebook Kết quả điều tra năm 2007, 2008, 2009 và thực trạng doanh nghiệp

  Ebook Kết quả điều tra năm 2007, 2008, 2009 và thực trạng doanh nghiệp

  Tài liệu Kết quả điều tra năm 2007, 2008, 2009 và thực trạng doanh nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Những khái niệm và giải thích chung về thực trạng của các doanh nghiệp, một số nhận định chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2008, số liệu doanh nghiệp trong 3 năm (2006-2008). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   787 p hce 30/04/2020 36 0

 • Ebook Kinh doanh trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất thủy sản và hình thức khoán sản phẩm cuối cùng

  Ebook Kinh doanh trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất thủy sản và hình thức khoán sản phẩm cuối cùng

  Tài liệu Kinh doanh trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất thủy sản và hình thức khoán sản phẩm cuối cùng trình bày các nội dung chính sau: Vận dụng và thực hiện cơ chế khoán sản phẩm trong các HTX và TĐSX thủy sản về một số kinh nghiệm bước đầu, mục đích và ý nghĩa các hình thức khoán sản phẩm cuối cùng, nội dung và hình thức khoán sản...

   68 p hce 30/04/2020 38 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp bình phương bé nhất, các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất, độ chính xác của các ước lượng bình phương nhỏ nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p hce 30/04/2020 41 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng" giới thiệu đến các bạn những nội dung về quy trình xây dựng mô hình kinh tế lượng, số liệu cho kinh tế lượng, mối quan hệ trong kinh tế lượng. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   17 p hce 30/04/2020 42 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy tuyến tính bội" cung cấp cho người học cung cấp cho người học các kiến thức về mô hình hồi quy tuyến tính 3 biến, một số dạng hàm, hồi quy tuyến tính K biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p hce 30/04/2020 41 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Hồi quy với biến giả" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của biến giả, hồi qui với biến độc lập đều là biến định tính. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   31 p hce 30/04/2020 43 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 5: Đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Đa cộng tuyến là gì, hệ quả của đa cộng tuyến, nguồn gốc của đa cộng tuyến, nhận biết đa cộng tuyến, khắc phục đa cộng tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hce 30/04/2020 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số