• Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 4 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 4 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Chương 4 giúp người học hiểu về "Phân tích chi phí sản xuất". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Một số khái niệm về chi phí, phân tích chi phí trong ngắn hạn, phân tích chi phí trong dài hạn, hàm chi phí và tối thiểu hóa chi phí sản xuất, một số ví dụ về tối thiểu hóa chi phí.

   9 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 2 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 2 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hàm sản xuất và những ứng dụng của hàm sản xuất, hàm sản xuất với một yếu tố đầu vào biến đổi, hàm sản xuất với hai yếu tố đầu vào biến đổi, một số hàm sản xuất cơ bản (hàm tuyến tính, Hàm Cobb-Doughlas,…)

   17 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 1 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 1 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất Chương 1 trình bày các nội dung sau: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, phân tích sản xuất, hàn cực biên, phân tích chi phí sản xuất, phân tích lợi nhuận,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   7 p hce 29/06/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 3.1 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 3.1 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Nội dung chương 3.1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hàm cực biên", cụ thể như: Khái niệm về hàm cực biên, các dạng hàm cực biê, hàm cực biên và Hàm trung bình, các loại mô hình hàm cực biên có tham số, ước lượng hàm cực biên, ứng dụng của hàm cực biên,...

   10 p hce 29/06/2018 9 0

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 5 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 5 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Sau khi học xong chương 5 "Phân tích lợi nhuận" này người học có thể hiểu về: Những vấn đề chung về lợi nhuận, doanh thu biên (MR) và Chi phí cận biên (MC) và điều kiện để tối đa hóa lợi nhuận, định giá để tối đa hóa lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p hce 29/06/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 6 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 6 - Nguyễn Hữu Nhuần

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm ngoại ứng, khái niệm hàng hóa công cộng, tính phi hiệu quả của ngoại ứng, sửa chữa những thất bại của thị trường,...

   10 p hce 29/06/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 2 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 2 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 2 "hi phí sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Sản xuất, các loại chi phí, quyết định của doanh nghiệp trong sản xuất, một số hàm sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p hce 29/06/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 7 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 7 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 7 giúp người học hiểu về "Giới thiệu lý thuyết trò chơi". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu, một số khái niệm, phân loại trò chơi, các giả định quan trọng, cân bằng Nash (Nash equilibrium), một số qui luật trong lý thuyết trò chơi.

   12 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 0 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 0 - Nguyễn Văn Dư

  Kinh tế học là một môn khoa học nghiên cứu cách thức con người sử dụng nguồn tài nguyên có hạn để thỏa mãn nhu cầu vô hạn của mình. Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 0 giới thiệu đến các bạn nội dung chương trình, tài liệu tham khảo, yêu cầu môn học.

   13 p hce 29/06/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 3 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 3 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 3 do Nguyễn Văn Dư biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền,một số thị trường đặc biệt.

   28 p hce 29/06/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 1 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 1 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 1 trình bày các nội dung sau: Lý thuyết cung cầu, độ co giãn của cung - cầu, thặng dư và thuế, cầu cá nhân và cầu thị trường, sự lựa chọn của người tiêu dùng. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo

   24 p hce 29/06/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 4 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 4 - Nguyễn Văn Dư

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chuyên đề 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần trong nền kinh tế, chính sách giá, chính sách thuế, ảnh hưởng ngoại tác, hàng hóa công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hce 29/06/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số