• Giáo trình Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp, thống kê tài sản, thống kê lao động. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên, học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp, kế toán doanh nghiệp.

   59 p hce 01/12/2017 1 0

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thống kê kết quả sản xuất, thống kê giá bán và giá thành, thống kê hiệu quả sản xuất, thống kê với việc ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p hce 01/12/2017 3 0

 • Ebook Chính sách tiền tệ Việt Nam: Phần 1

  Ebook Chính sách tiền tệ Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chính sách tiền tệ Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về tiền tệ (những ảnh hưởng của tiền tệ tới đời sống con người, chính sách tiền tệ trong đời sống quốc gia và quốc tế), kinh nghiệm tiền tệ Việt Nam dưới thời kỳ Pháp thuộc 1878 - 1954. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   147 p hce 01/12/2017 3 0

 • Ebook Chính sách tiền tệ Việt Nam: Phần 2

  Ebook Chính sách tiền tệ Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chính sách tiền tệ Việt Nam", phần 2 trình bày các nội dung: Kinh nghiệm tiền tệ Việt Nam dưới chế độ Ngô Đình Diệm, kinh nghiệm tiền tệ Việt Nam từ cánh mạng 1 - 11 - 1963 đến Đệ nhị cộng hòa 1967, chính sách tiền tệ hướng về tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p hce 01/12/2017 5 0

 • Giáo trình Luật lao động (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Luật lao động (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Luật lao động" (Giáo trình đào tạo từ xa) gồm 6 chương sau: Khái quát chung về luật lao động, quan hệ pháp luật lao động, việc làm và học nghề, địa vị pháp lý công đoàn Việt Nam, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

   62 p hce 31/10/2017 3 0

 • Giáo trình Luật đầu tư (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Luật đầu tư (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình tiếp tục đề cập đến 4 chương sau: Đầu tư trực tiếp theo hợp đồng, quy chế pháp lý và các khu kinh tế đặc biệt, đầu tư ra nước ngoài, đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước. Mời các bạn đọc thêm giáo trình để phục vụ hữu ích việc học tập và nghiên cứu.

   25 p hce 31/10/2017 1 0

 • Ebook Xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS. Đỗ Hoài Nam, TS, Lê Cao Đoàn

  Ebook Xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS. Đỗ Hoài Nam, TS, Lê Cao Đoàn

  Ebook Xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phần 1 trình bày về những cơ sở của việc xem xét, đánh giá sự phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội với tính cách là yếu tố phát triển, một lĩnh vực đầu tư trong nông nghiệp nông thôn; tình hình...

   273 p hce 30/09/2017 9 1

 • Ebook Xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS. Đỗ Hoài Nam, TS, Lê Cao Đoàn

  Ebook Xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS. Đỗ Hoài Nam, TS, Lê Cao Đoàn

  Ebook Xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phần 2 giới thiệu về những vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển hạ tầng ở nông thôn - bài học Thái Bình; phương thức và giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn trong điều kiện hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

   183 p hce 30/09/2017 9 1

 • Ebook Mô hình toán ứng dụng có hướng dẫn sử dụng phần mềm: Phần 1

  Ebook Mô hình toán ứng dụng có hướng dẫn sử dụng phần mềm: Phần 1

  Cuốn sách "Mô hình toán ứng dụng có hướng dẫn sử dụng phần mềm" trình bày các mô hình toán kinh tế có tính chuyên đề, với các cách tiếp cận cụ thể khác nhau như Lý thuyết trò chơi ứng dụng trong kinh doanh, lý thuyết phục vụ công cộng,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   142 p hce 30/09/2017 5 0

 • Ebook Mô hình toán ứng dụng có hướng dẫn sử dụng phần mềm: Phần 2

  Ebook Mô hình toán ứng dụng có hướng dẫn sử dụng phần mềm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Mô hình toán ứng dụng có hướng dẫn sử dụng phần mềm", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức chương 3 - Mô hình điều khiển dự trữ bao gồm: Bài toán, các khái niệm và cách tiếp cận, các mô hình dự trữ tất đỉnh, các mô hình dự trữ ngẫu nhiên, các mô hình dự trữ có ràng buộc. Mời các bạn...

   112 p hce 30/09/2017 5 0

 • Ebook Nghịch lý toàn cầu hóa - Vàng và hai cô gái: Phần 2

  Ebook Nghịch lý toàn cầu hóa - Vàng và hai cô gái: Phần 2

  Nội dung phần 2 của ebook "Nghịch lý toàn cầu hóa - Vàng và hai cô gái" trình bày về luật lệ mới (quy tắc ứng xử toàn cầu cho thế kỷ 21), thế kỷ rồng bay (khối thịnh vượng chung Trung Quốc - sức mạnh từ nội lực), châu Á và châu Mỹ Latinh - khu vực cho những cơ hội mới.

   166 p hce 30/09/2017 11 2

 • Ebook Nghịch lý toàn cầu hóa - Vàng và hai cô gái: Phần 1

  Ebook Nghịch lý toàn cầu hóa - Vàng và hai cô gái: Phần 1

  Nội dung phần 1 của ebook "Nghịch lý toàn cầu hóa - Vàng và hai cô gái" trình bày về nghịch lý toàn cầu, động lực cho nghịch lý (cuộc cách mạng về viễn thông) và du lịch (toàn cầu hóa ngành dịch vụ lớn nhất thế giới).

   202 p hce 30/09/2017 6 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số