• Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 2 - Trần Thị Thu Trang

  Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 2 - Trần Thị Thu Trang

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thị trường lao động", cụ thể như: Khái niệm và đặc điểm thị trường lao động, cầu lao động, cung lao động, cân bằng thị trường lao động,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p hce 28/01/2019 4 0

 • Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 4 - Trần Thị Thu Trang

  Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 4 - Trần Thị Thu Trang

  Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 4 do Trần Thị Thu Trang biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Năng suất lao động, các chỉ tiêu để tính năng suất lao động, các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động, tăng năng suất lao động, phân tích thống kê năng suất lao động.

   28 p hce 28/01/2019 3 0

 • Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 5 - Trần Thị Thu Trang

  Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 5 - Trần Thị Thu Trang

  Chương 5 trình bày về "Thù lao lao động". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Những vấn đề cơ bản của thù lao lao động, quản trị tiền lương, tiền công, các hình thức trả lương, trả công,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   48 p hce 28/01/2019 6 0

 • Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 1 - Trần Thị Thu Trang

  Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 1 - Trần Thị Thu Trang

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, khái niệm, vai trò của nguồn nhân lực, một số quan niệm về yếu tố con người trong quá trình LĐSX và các mô hình quản lý NNL,...

   35 p hce 28/01/2019 4 0

 • Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 3 - Trần Thị Thu Trang

  Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 3 - Trần Thị Thu Trang

  Chương 3 trình bày về "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Kế hoạch hoá nguồn nhân lực, quá trình kế hoạch hoá nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực,...

   55 p hce 28/01/2019 5 0

 • Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 6 - Trần Thị Thu Trang

  Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 6 - Trần Thị Thu Trang

  Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 6 - Một số vấn đề xã hội đối với người lao động cung cấp cho người học các kiến thức: Phúc lợi cho người lao động, bảo hiểm xã hội, trợ cấp và cứu trợ xã hội,...

   5 p hce 28/01/2019 5 0

 • Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 2 - Học viện Tài chính

  Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 2 - Học viện Tài chính

  Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 2: Mục tiêu và công cụ - Chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu điều tiết kinh tế vĩ mô; công cụ, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô; một số khái niệm và mối quan hệ kinh tế vĩ mô cơ bản.

   19 p hce 28/01/2019 5 0

 • Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 4 - Học viện Tài chính

  Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 4 - Học viện Tài chính

  Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng cầu, chính sách tài khóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p hce 28/01/2019 5 0

 • Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 5 - Học viện Tài chính

  Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 5 - Học viện Tài chính

  Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiền tệ, thị trường tiền tệ, ngân hàng trung gian và sự tạo ra các khoản tiền gửi, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, mô hình IS – LM. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p hce 28/01/2019 5 0

 • Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 1 - Học viện Tài chính

  Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 1 - Học viện Tài chính

  Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 1: Nhập môn kinh tế học vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc trưng và phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học; những vấn đề về tổ chức kinh tế; một số khái niệm và quy luật cơ bản trong kinh tế học, phân tích cung – cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hce 28/01/2019 5 0

 • Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 3 - Học viện Tài chính

  Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 3 - Học viện Tài chính

  Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 3: Hoạch toán tổng sản phẩm quốc dân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm quốc nội, các phương pháp đo lường tổng sản phẩm quốc nội, một số chỉ tiêu liên quan đến GDP, các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hce 28/01/2019 8 0

 • Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 6 - Học viện Tài chính

  Bài giảng môn Kinh tế công cộng: Chương 6 - Học viện Tài chính

  Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 6: Tổng cung - Tổng cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng cầu, tổng cung (AS), cân bằng kinh tế vĩ mô, thị trường lao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p hce 28/01/2019 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số