• Ebook Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế" cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái quát về vận đơn đường biển và nguồn luật điều chỉnh vận đơn đường biển , hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong thương mại trong thương mại và hàng hải quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   176 p hce 31/03/2018 25 1

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế", phần 2 trình bày các nội dung phần "Một số tranh chấp thường phát sinh và hướng giải quyết trong quá trình sử dụng vận hành đường biển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p hce 31/03/2018 23 1

 • Giáo trình: Mô phỏng sàn giao dịch chứng khoán: Phần 1 - ĐH Kỹ thuật Công nghệ

  Giáo trình: Mô phỏng sàn giao dịch chứng khoán: Phần 1 - ĐH Kỹ thuật Công nghệ

  Giáo trình: Mô phỏng sàn giao dịch chứng khoán: Phần 1 gồm 3 chương đầu của giáo trình, 3 chương này giới thiệu với người học tổng quan về thị trường chứng khoán; chứng khoán và thị trường sơ cấp; chứng khoán và thị trường thứ cấp. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

   28 p hce 31/03/2018 27 3

 • Giáo trình: Mô phỏng sàn giao dịch chứng khoán: Phần 2 - ĐH Kỹ thuật Công nghệ

  Giáo trình: Mô phỏng sàn giao dịch chứng khoán: Phần 2 - ĐH Kỹ thuật Công nghệ

  Giáo trình: Mô phỏng sàn giao dịch chứng khoán: Phần 2 gồm nôi dương chương 4, 5 và chương 6. Nội dung 3 chương này trình bày về các sự kiện nổi bật của thị trường chứng khoán Việt Nam; các chứng từ giao dịch chứng khoán niêm yết;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   30 p hce 31/03/2018 25 1

 • Giáo trình Pháp luật về hợp đồng (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Pháp luật về hợp đồng (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Pháp luật về hợp đồng (Giáo trình đào tạo từ xa) phần 1 gồm các chương sau: Những vấn đề lý luận chung về hợp đồng, các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, trách nhiệm dân sự về vi phạm hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu.

   25 p hce 31/03/2018 21 0

 • Giáo trình Pháp luật về hợp đồng (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Pháp luật về hợp đồng (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Phần 2 giáo trình đề cập đến các nội dung sau: Một số loại hợp đồng thông dụng, các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng, kỹ thuật soạn thảo hợp đồng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiệu rõ hơn về pháp luật về hợp đồng.

   35 p hce 31/03/2018 7 0

 • Bài giảng The economics of money, banking, and financial markets: Chương 9 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The economics of money, banking, and financial markets: Chương 9 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng Khủng hoảng tài chính ở các quốc gia phát triển - Chương 9 trình bày khủng hoảng tài chính, các yếu tố nguyên nhân của khủng hoảng, khủng hoảng ở các quốc gia phát triển, tín dụng trong giai đoạn đại khủng hoảng, thảo luận về lý do của Bong bóng giá nhà đất, lãi suất và khủng hoảng tài chính 2007-2009,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hce 31/03/2018 4 0

 • Bài giảng The economics of money, banking, and financial markets: Chương 16 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The economics of money, banking, and financial markets: Chương 16 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng Các công cụ của chính sách tiền tệ - Chương 16 trình bày thị trường dự trữ và lãi suất vốn Liêng Bang, cung trên thị trường của dự trữ, tác động của những thay đổi trong 3 công cụ cụ của chính sách tiền tệ tới lãi suất Liên Bang, Vận dụng các công cụ chính sách tiền tệ, nghiệp vị thị trường mở, ưu điểm của nghiệp vụ thị...

   30 p hce 31/03/2018 6 0

 • Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets: Chương 4 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets: Chương 4 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets :Chương 4 trình bày đo lường lãi suất, chiết khấu dòng tiền tương lai, giá trị hiện tại đơn và dòng thời gian, các loại công cụ nợ, lãi suất đáo hạn, nợ thanh toán cố định, trái phiếu chiết khấu, lãi suất và lợi tức, rủi ro lãi suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hce 31/03/2018 8 0

 • Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets: Chương 5 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets: Chương 5 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets :Chương 5 trình bày các nội dung về các yếu tố quyết định cầu tài sản, lý thuyết lựa chọn danh mục đầu tư. Cung - cầu trong thị trường trái phiếu, thị trường cân bằng, sự thay đổi trong lãi suất cân bằng, dịch chuyển đường cung trái phiếu, hiệu ứng mức giá và hiệu ứng lạm phát kỳ...

   33 p hce 31/03/2018 9 0

 • Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets: Chương 6 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets: Chương 6 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets :Chương 6 trình bày cấu trúc rủi ro của lãi suất, cấu trúc kỳ hạn của lãi suất, Các đặc điểm của đường công lãi suất, các lý thuyết kì vọng,... Mời các bạn cùng tham khảo

   22 p hce 31/03/2018 8 0

 • Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets: Chương 11 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets: Chương 11 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets :Chương 11 trình bày bảng cân đối tài sản của ngân hàng, các nguyên lý quản trị ngân hàng cơ bản, Quản lý nợ, Quản trị vốn, Quản trị rủi ro tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p hce 31/03/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số