• Ebook Giới thiệu thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: Phần 2

  Ebook Giới thiệu thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Giới thiệu thị trường Thổ Nhĩ Kỳ" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số ngành hàng chủ lực của Thổ Nhĩ Kỳ, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, những điều cần biết trong kinh doanh với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, văn hóa kinh doanh của người Thổ Nhĩ Kỳ. Mời các bạn cùng tham...

   97 p hce 28/08/2019 6 0

 • Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam: Phần 2

  Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam, kết luận và những kiến nghị chính sách.

   66 p hce 28/08/2019 7 0

 • Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam: Phần 1

  Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam: Phần 1

  Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam được biên soạn nhằm cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài, phân tích thực trạng đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong những năm qua. Từ đó thấy được những tác động của nó đến năng suất...

   128 p hce 28/08/2019 8 0

 • Ebook Phong trào "mỗi làng, một sản phẩm" - Một chiến lược phát triển nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa: Phần 1

  Ebook Phong trào "mỗi làng, một sản phẩm" - Một chiến lược phát triển nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa: Phần 1

  Ebook Phong trào "mỗi làng, một sản phẩm" - Một chiến lược phát triển nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khu vực nông thôn trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh nghiệm tiến hành công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn ở một số nước châu Á, một số lý thuyết và khuynh hướng phát triển nông...

   58 p hce 28/08/2019 7 1

 • Ebook Giới thiệu thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: Phần 1

  Ebook Giới thiệu thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: Phần 1

  Ebook Giới thiệu thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây và triển vọng thời gian tới, chính sách thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động ngoại thương và đầu tư của Thổ Nhĩ Kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   103 p hce 28/08/2019 6 0

 • Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế, tranh chấp thương mại quốc tế và tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   174 p hce 28/08/2019 8 0

 • Ebook Phong trào "mỗi làng, một sản phẩm" - Một chiến lược phát triển nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa: Phần 2

  Ebook Phong trào "mỗi làng, một sản phẩm" - Một chiến lược phát triển nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Phong trào "mỗi làng, một sản phẩm" - Một chiến lược phát triển nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về phong trào "mỗi làng, một sản phẩm" ở Nhật Bản, sự lan tỏa của phong trào "mỗi làng, một sản phẩm" trên thế giới, chương trình "mỗi làng, một sản phẩm" của Việt Nam....

   121 p hce 28/08/2019 8 1

 • Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chính sách, giải pháp nhằm bảo vệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong thương mại quốc tế, kiến nghị nhằm bảo vệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong...

   118 p hce 28/08/2019 6 0

 • Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị: Phần 1

  Giáo trình "Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị" trình bày những nội dung sau đây định giá các sản phẩm hàng hóa công cộng đô thị, những khái niệm cơ bản, phân loại các sản phẩm hàng hóa công cộng và sản phẩm dịch vụ công cộng; phương pháp định giá sản phẩm hàng hóa dịch vụ công cộng;...

   49 p hce 28/08/2019 7 0

 • Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị: Phần 2

  Giáo trình phần 2 giới thiệu tới các bạn những nội dung về định giá sản phẩm xây dựng, những khái niệm chung, giá xây dựng trong từng giai đoạn của một dự án đầu tư xây dựng, tổng dự toán xây dựng công trình, phương pháp định giá sản phẩm xây dựng của doanh nghiệp xây dựng.

   44 p hce 28/08/2019 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Hợp đồng mua bán quốc tế

  Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Hợp đồng mua bán quốc tế

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài giảng kinh tế học, kinh tế học, hợp đồng mua bán quốc tế, mua bán hàng hoá, luật Việt Nam, luật quốc tế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   138 p hce 28/08/2019 4 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới

  Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài giảng kinh tế học, kinh tế học, phương thức giao dịch, thị trường thế giới, phương thức giao dịch trực tiếp, phân loại giao dịch,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   64 p hce 28/08/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số