• Ebook Những chiến lược sáng tạo về quản lý rủi ro trong tài chính nông nghiệp và nông thôn

  Ebook Những chiến lược sáng tạo về quản lý rủi ro trong tài chính nông nghiệp và nông thôn

  Nội dung ebook trình bày Phân tích về những xu hướng cấp vĩ mô này được bổ sung bằng các nghiên cứu cấp vi mô từ Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines, nơi những đổi mới này được xem xét chi tiết hơn. Các nghiên cứu về trường hợp thực tế tại những quốc gia này chỉ ra cách thức mà các mô hình kinh doanh sáng tạo này giúp cung cấp các dịch...

   150 p hce 25/02/2021 2 0

 • Ebook Hợp đồng thương mại quốc tế

  Ebook Hợp đồng thương mại quốc tế

  "Ebook Hợp đồng thương mại quốc tế" được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn bạn về quan hệ giữa luật với hợp đồng; ngôn ngữ hợp đồng bằng tiếng Anh; diễn giải các điều khoản của hợp đồng và các bên tham gia hợp đồng; giá cả trong hợp đồng và phương pháp thanh toán; vi phạm hợp đồng và cách xử lý.

   448 p hce 25/02/2021 2 0

 • Ebook Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số: Thực trạng, biến động và những thách thức

  Ebook Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số: Thực trạng, biến động và những thách thức

  "Ebook Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số: Thực trạng, biến động và những thách thức" tập trung tìm hiểu về thực trạng nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số; các yếu tố ảnh hưởng và chính sách giảm nghèo cho trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số.

   132 p hce 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 6 - ThS. Lê Thùy Dương

  Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 6 - ThS. Lê Thùy Dương

  "Bài giảng Kinh tế thương mại - Bài 6: Thương mại điện tử" với các nội dung quan niệm và lợi ích của thương mại điện tử; hình thức hoạt động thương mại điện tử; cơ sở đảm bảo hoạt động thương mại điện tử; thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

   53 p hce 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 5 - ThS. Lê Thùy Dương

  Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 5 - ThS. Lê Thùy Dương

  "Bài giảng Kinh tế thương mại - Bài 5: Thương mại doanh nghiệp" với các nội dung tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp; mua sắm vật tư ở doanh nghiệp. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   61 p hce 25/02/2021 3 0

 • Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 4 - ThS. Lê Thùy Dương

  Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 4 - ThS. Lê Thùy Dương

  "Bài giảng Kinh tế thương mại - Bài 4: Dịch vụ thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về đặc điểm sản phẩm dịch vụ; các loại dịch vụ thương mại; đánh giá kết quả và chất lượng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   35 p hce 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thanh Phong

  Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thanh Phong

  "Bài giảng Kinh tế thương mại - Bài 3: Tổ chức kinh doanh hàng hóa theo cơ chế thị trường" cung cấp cho người học kiến thức về tổ chức thương mại giữa các doanh nghiệp; loại hình kinh doanh hàng hóa; nội dung kinh doanh hàng hóa; quản trị các yếu tố trong kinh doanh hàng hóa.

   45 p hce 25/02/2021 3 0

 • Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thanh Phong

  Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thanh Phong

  "Bài giảng Kinh tế thương mại - Bài 2: Quản lý nhà nước về thương mại" thông tin đến người học về vai trò và nội dung quản lý nhà nước về thương mại; các phương pháp quản lý thương mại; hệ thống các công cụ quản lý thương mại.

   44 p hce 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thanh Phong

  Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thanh Phong

  Bài giảng Kinh tế thương mại - Bài 1: Bản chất của kinh tế thương mại" trình bày nhập môn kinh tế thương mại; cơ sở ra đời và đặc trưng cơ bản của thương mại; chức năng và nhiệm vụ của thương mại; vai trò của thương mại.

   25 p hce 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Bộ máy nhà nước trong quản lý kinh tế

  Bài giảng Bộ máy nhà nước trong quản lý kinh tế

  Nội dung của bài giảng trình bày khái quát chung về nhà nước, khái niệm, đặc trưng của nhà nước, hình thức nhà nước, các loại cơ quan cơ bản trong bộ máy nhà nước, bộ máy nhà nước trong quản lý kinh tế, các cơ quan chủ yếu trong bộ máy nhà nước, mối quan hệ giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các cơ quan quản lý chuyên ngành.

   23 p hce 25/02/2021 2 0

 • Kỷ yếu Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam

  Kỷ yếu Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam

  Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam do tạp chí Hoạt động Khoa học - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cùng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức thực hiện với 150 đại biểu cho các cơ quan quản lý, tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp trong nước và nhiều đại biểu đến từ các nước khác. Tập kỷ yếu hội...

   119 p hce 25/02/2021 2 0

 • Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Đắc Nông đến năm 2020 - Lê Đăng Lăng

  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Đắc Nông đến năm 2020 - Lê Đăng Lăng

  Với kết cấu nội dung gồm 3 phần, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Đắc Nông đến năm 2020" giới thiệu đến các bạn những nội dung về thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Đắk Nông và một số địa phương, nghiên cứu thị trường tiêu thụ nông sản ứng...

   64 p hce 25/02/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số