• Bài giảng Toán kinh tế: Mô hình giải tích nhiều biến phân tích kinh tế - Kinh doanh - ThS. Ngô Văn Phong

  Bài giảng Toán kinh tế: Mô hình giải tích nhiều biến phân tích kinh tế - Kinh doanh - ThS. Ngô Văn Phong

  Bài giảng "Toán kinh tế: Mô hình giải tích nhiều biến phân tích kinh tế - Kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Công cụ toán, các bài toán kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hce 25/09/2019 38 0

 • Bài giảng Toán kinh tế: Mô hình tuyến tính phân tích kinh tế - Kinh doanh - ThS. Ngô Văn Phong

  Bài giảng Toán kinh tế: Mô hình tuyến tính phân tích kinh tế - Kinh doanh - ThS. Ngô Văn Phong

  Bài giảng "Toán kinh tế: Mô hình tuyến tính phân tích kinh tế - Kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình cân đối liên ngành, các mô hình cân bằng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p hce 25/09/2019 31 0

 • Bài giảng Dự báo: Các phương pháp dự báo đơn giản - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Dự báo: Các phương pháp dự báo đơn giản - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Dự báo: Các phương pháp dự báo đơn giản" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp làm mịn dữ liệu, các phương pháp dự báo đơn giản, phương pháp phân tích chuỗi thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p hce 25/09/2019 37 1

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 3 - Tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chung, cơ sở lý thuyết của chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Mô hình 2 khu vực của Authur Lewis, mô hình 2 khu vực của trường phái Tân Cổ Điển, mô hình 2 khu vực của Harry Oshima. Mời...

   33 p hce 25/09/2019 33 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 2 - Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế, chỉ tiêu đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chỉ tiêu đánh giá nhu cầu phúc lợi xã hội cho con người, các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

   32 p hce 25/09/2019 34 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương 1 gồm có những nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của kinh tế phát triển, các nước LDCs và sự lựa chọn con đường phát triển, các mô hình phát triển kinh tế. Mời các bạn tham khảo.

   17 p hce 25/09/2019 36 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 4 - Phát triển kinh tế với phúc lợi xã hội cho con người. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Tăng trưởng kinh tế và mức độ đáp ứng phúc lợi cho con người trong phát triển kinh tế, phát triển con người và phát triển kinh tế, bất bình đẳng và phát triển kinh tế, nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

   26 p hce 25/09/2019 23 0

 • Bài giảng Tổng cung trong ngắn hạn - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Tổng cung trong ngắn hạn - Trương Quang Hùng

  Nội dung bài giảng trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tổng cung trong ngắn hạn", cụ thể như: Thảo luận các mô hình tổng cung ngắn hạn, giới thiệu đường Phillips, vấn đề chi phí cắt giảm lạm phát, lý thuyết tổng cung mới,...

   22 p hce 25/09/2019 28 0

 • Bài giảng Chương 7: Thị trường các yếu tố sản xuất

  Bài giảng Chương 7: Thị trường các yếu tố sản xuất

  Bài giảng Chương 7 "Thị trường các yếu tố sản xuất", trình bày các nội dung sau: Thị trường yếu tố cạnh tranh, thị trường trong đó người mua có sức mạnh độc quyền mua, thị trường trong đó người bán các yếu tố có sức mạnh độc quyền bán,...

   20 p hce 25/09/2019 22 0

 • Bài giảng Nền kinh tế mở - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Nền kinh tế mở - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Nền kinh tế mở cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái, xác định tỷ giá hối đoái danh nghĩa, tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn, tiền, lãi suất và tỷ giá hối đối,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p hce 25/09/2019 18 0

 • Bài giảng Chương 8: Cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế

  Bài giảng Chương 8: Cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế

  Bài giảng Chương 8 "Cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiệu quả trong trao đổi, đường hợp đồng, cân bằng cạnh tranh, công bằng và hiệu quả, đường giới hạn khả năng thỏa dụng.

   32 p hce 25/09/2019 15 0

 • Bài giảng Chương 9: Thị trường với thông tin không cân xứng

  Bài giảng Chương 9: Thị trường với thông tin không cân xứng

  Nội dung chương 9 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thị trường với thông tin không cân xứng", cụ thể như: Thông tin không hoàn hảo, thông tin bất cân xứng, lựa chọn ngược, rủi ro đạo đức – tâm lý ỷ lại, giải pháp khắc phục tình trạng thông tin bất cân xứng,...

   29 p hce 25/09/2019 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số