• Ebook Hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam: Phần 1 có nội dung gồm 2 phần đầu, trình bày về: Thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam; mô hình đánh giá hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 của giáo trình!

   103 p hce 26/11/2022 5 0

 • Ebook Hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook tham khảo "Hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam" có nội dung gồm các phần sau, trình bày về: Đánh giá hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam; bối cảnh quốc tế, trong nước, quan điểm và định hướng thu hút và sử dụng hiệu quả...

   146 p hce 26/11/2022 5 0

 • Ebook Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews: Phần 1

  Ebook Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews: Phần 1

  Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập tốt môn Kinh tế lượng, tổ bộ môn Toán kinh tế - Khoa Toán Thống kê đã tổ chức biên soạn cuốn “Bài tập kinh tế lượng”. Qua cuốn sách này hy vọng sẽ giúp các bạn sinh viên hiểu được...

   137 p hce 26/11/2022 11 0

 • Ebook Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews: Phần 2

  Ebook Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bài tập thực hành với sự trợ giúp của EViews; Đề thi môn Kinh tế lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   107 p hce 26/11/2022 3 0

 • Ebook Natural resource and environmental economics (4th edition): Part 1

  Ebook Natural resource and environmental economics (4th edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Natural resource and environmental economics (4th edition)" provide readers with content about: an introduction to natural resource and environmental economics; the origins of the sustainability problem; ethics, economics and the environment; welfare economics and the environment; environmental pollution; pollution control targets;... Please refer to the ebook for details!

   395 p hce 26/11/2022 3 0

 • Ebook Natural resource and environmental economics (4th edition): Part 2

  Ebook Natural resource and environmental economics (4th edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Natural resource and environmental economics (4th edition)" provide readers with content about: project appraisal; cost–benefit analysis; valuing the environment; natural resource exploitation; the efficient and optimal use of natural resources; the theory of optimal resource extraction: non-renewable resources;... Please refer to the ebook for details!

   350 p hce 26/11/2022 3 0

 • Ebook Trade and green economy: A handbook (Third edition) - Part 1

  Ebook Trade and green economy: A handbook (Third edition) - Part 1

  Part 1 of ebook "Trade and green economy: A handbook (Third edition)" provide readers with content about: global trends; international environmental governance; international trade law; multilateral trade negotiations – WTO & Doha round;... Please refer to the part 1 of ebook for details!

   83 p hce 26/11/2022 1 0

 • Ebook Trade and green economy: A handbook (Third edition) - Part 2

  Ebook Trade and green economy: A handbook (Third edition) - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Trade and green economy: A handbook (Third edition)" provide readers with content about: legal and policy linkages; regional and bilateral trade agreements; support and capacity building for trade in a green economy; trade facilitation;... Please refer to the part 2 of ebook for details!

   81 p hce 26/11/2022 2 0

 • Giáo trình Kinh tế học quản lý: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế học quản lý: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Kinh tế học quản lý" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan kinh tế học quản lý; nội dung và phương pháp nghiên cứu kinh tế học quản lý; ước lượng và dự báo cầu; ước lượng sản lượng và chi phí sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   182 p hce 26/11/2022 4 0

 • Giáo trình Kinh tế học quản lý: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế học quản lý: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Kinh tế học quản lý" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: lựa chọn trong điều kiện rủi ro và bất định; quyết định của nhà quản lý trong các cấu trúc thị trường; phương pháp và kỹ thuật ra quyết định tối đa hóa lợi nhuận;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   198 p hce 26/11/2022 3 0

 • Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa

  Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa

  Bài viết Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa được nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 1986 – 2010, từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế một cách hiệu quả.

   6 p hce 24/10/2022 8 0

 • Cải cách tài khóa xanh nhằm gắn kết các mục tiêu kinh tế và bảo vệ môi trường vì phát triển bền vững ở Việt Nam

  Cải cách tài khóa xanh nhằm gắn kết các mục tiêu kinh tế và bảo vệ môi trường vì phát triển bền vững ở Việt Nam

  Bài viết Cải cách tài khóa xanh nhằm gắn kết các mục tiêu kinh tế và bảo vệ môi trường vì phát triển bền vững ở Việt Nam làm rõ về cơ sở lý luận của “cải cách tài khóa xanh” và khái quát về những thay đổi trong cơ cấu thu chi ngân sách nhà nước theo hướng “xanh hóa” ở Việt Nam những năm gần đây với mục tiêu tăng cường nguồn tài...

   5 p hce 24/10/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số