• Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 1

  Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 1

  Mục tiêu của cuốn "Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I" là nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô. Phần 1 của tài liệu gồm 3 chương trình bày: tổng quan về Kinh tế...

   144 p hce 26/06/2022 5 0

 • Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 2

  Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 2

  Mục tiêu của cuốn "Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I" là nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô. Phần 2 của tài liệu gồm 4 chương trình bày: lý thuyết về hành vi...

   164 p hce 26/06/2022 5 0

 • Ebook Bài tập kinh tế học vi mô II: Phần 2

  Ebook Bài tập kinh tế học vi mô II: Phần 2

  Ebook "Bài tập Kinh tế học vi mô II" được biên soạn với mục tiêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô trung cấp và cao cấp. Phần 2 trình bày đáp án và hướng dẫn giải các...

   79 p hce 26/06/2022 3 0

 • Ebook Bài tập kinh tế học vi mô II: Phần 1

  Ebook Bài tập kinh tế học vi mô II: Phần 1

  Ebook "Bài tập Kinh tế học vi mô II" được biên soạn với mục tiêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô trung cấp và cao cấp. Phần 1 trình bày các câu hỏi và bài tập về: phân...

   99 p hce 26/06/2022 3 0

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô 2 - TS. Nguyễn Tất Thắng

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô 2 - TS. Nguyễn Tất Thắng

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô 2 được chủ biên bởi TS. Nguyễn Tất Thắng, được thiết kế gồm 5 chương, với nội dung cụ thể như sau: Tăng trưởng kinh tế; Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính; Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở; Thị trường lao động: thất nghiệp, tiền lương; Chính sách ổn định kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p hce 26/06/2022 3 0

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 1: Tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 1: Tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 1: Tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế. Chương này có nội dung trình bày về: khái niệm, bản chất và mục tiêu của hội nhập kinh tế quốc tế; nội dung của hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế; các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế; cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế;... Mời...

   12 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 2: Lý thuyết về hội nhập kinh tế quốc tế

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 2: Lý thuyết về hội nhập kinh tế quốc tế

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 2: Lý thuyết về hội nhập kinh tế quốc tế. Chương này có nội dung trình bày về: lý thuyết liên minh hải quan; lý thuyết về khu vực thương mại tự do; lý thuyết về thị trường chung;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p hce 26/06/2022 1 0

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 3: Hội nhập trong khuôn khổ WTO

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 3: Hội nhập trong khuôn khổ WTO

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 3: Hội nhập trong khuôn khổ WTO. Chương này có nội dung trình bày: khái quát về WTO; nội dung hợp tác trong WTO; cơ chế đàm phán gia nhập WTO và nghĩa vụ cam kết của các thành viên trong WTO;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hce 26/06/2022 3 0

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 4: Hội nhập trong khuôn khổ ASEAN

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 4: Hội nhập trong khuôn khổ ASEAN

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 4: Hội nhập trong khuôn khổ ASEAN. Chương này có nội dung trình bày về: lịch sử ra đời ASEAN và quá trình hội nhập kinh tế trong khuôn khổ ASEAN; quá trình hình thành khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) và cộng đồng ASEAN (AEC); quá trình liên kết với ASEAN của các quốc gia ngoài khu vực;... Mời các bạn cùng...

   14 p hce 26/06/2022 3 0

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 5: Hội nhập trong khuôn khổ EU

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 5: Hội nhập trong khuôn khổ EU

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 5: Hội nhập trong khuôn khổ EU. Chương này có nội dung trình bày về: lịch sử hình thành liên minh EU; cơ cấu tổ chức, mục tiêu hoạt động và nội dung hợp tác trong liên minh châu Âu; đồng tiền chung châu Âu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p hce 26/06/2022 1 0

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 6: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 6: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 6: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Chương này có nội dung trình bày về: quan điểm, đường lối hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam qua các thời kỳ; một số hiệp định thương mại tự do có Việt Nam tham gia; cơ hội và thách thức của hội...

   17 p hce 26/06/2022 3 0

 • Ebook Triết Giang thương đạo: Thương nhân Triết Giang đã được tôi luyện như thế nào? - Phần 2

  Ebook Triết Giang thương đạo: Thương nhân Triết Giang đã được tôi luyện như thế nào? - Phần 2

  "Triết Giang thương đạo: Thương nhân Triết Giang đã được tôi luyện như thế nào?" đề cập đến những bí quyết kinh doanh của người Triết Giang Trung Quốc. Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách tiếp tục trình bày những nội dung về: khiến người khác kiếm tiền vì mình; phát triển mới là đạo lý vững vàng; từ ưu tú đến siêu việt;... Mời các...

   188 p hce 24/05/2022 56 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số