• Khoa học Việt Nam trong năm 2013: Phần 1

  Khoa học Việt Nam trong năm 2013: Phần 1

  "Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013: Phần 1" với các nội dung định hướng phát triển khoa học và công nghệ; hệ thống văn bản pháp luật, hệ thống tổ chức và công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tiềm lực khoa học và công nghệ.

   113 p hce 27/11/2020 6 0

 • Khoa học Việt Nam trong năm 2013: Phần 2

  Khoa học Việt Nam trong năm 2013: Phần 2

  Được nối tiếp phần 1, phần 2 của Ebook "Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013" trình bày nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ.

   235 p hce 27/11/2020 4 0

 • Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019

  Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019

  "Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019" gồm 3 chương với các nội dung Nghiên cứu và phát triển giới thiệu hiện trạng và quá trình phát triển qua các năm của nguồn lực cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (nhân lực, đầu tư); đổi mới sáng tạo giới thiệu môi trường đổi mới sáng tạo, đặc biệt là hoạt động...

   168 p hce 27/11/2020 6 0

 • Ebook WTO thường thức: Phần 2

  Ebook WTO thường thức: Phần 2

  Phần 2 của cuốn "WTO thường thức" được nối tiếp phần 1 trình bày các nội dung chính sau: WTO - Quy trình kết nạp thành viên, tư cách thành WTO, gia nhập WTO, WTO - Việt Nam trên con đường hội nhập, WTO - những tác động ảnh hưởng đến chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong những năm sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p hce 27/11/2020 5 0

 • Ebook WTO thường thức: Phần 1

  Ebook WTO thường thức: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "WTO thường thức" trình bày các nội dung về: WTO - Lược sử hình thành và phát triển, khung khổ pháp lý, WTO - Những đặc trưng cơ bản, nguyên tắc hoạt động của WTO, cơ cấu hoạt động của WTO, cơ chế vận hành của WTO. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   91 p hce 27/11/2020 4 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 26/2019

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 26/2019

  Tạp chí với các nội dung ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đến sự hài lòng của người bệnh tại trung tâm Y tế thị xã Thuận An; tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công an Thành...

   126 p hce 27/11/2020 5 0

 • Giáo trình Lịch sử kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử kinh tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa, kinh tế nước Mỹ, kinh tế Nhật Bản, kinh tế các nước chủ nghĩa xã hội, kinh tế Liên Xô, kinh tế Trung Quốc, kinh tế các nước ASEAN. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, phục vụ cho học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo giáo...

   249 p hce 27/11/2020 4 0

 • Giáo trình Lịch sử kinh tế: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử kinh tế: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Lịch sử kinh tế" sẽ trình bày về lịch sử kinh tế Việt Nam: Kinh tế việt Nam thời kỳ phong kiến, kinh tế Việt Nam trong thời kỳ thực dân Pháp thống trị (1858-1945), kinh tế Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền (1976-1985),...

   184 p hce 27/11/2020 5 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 4: Tăng trưởng kinh tế

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 4: Tăng trưởng kinh tế

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 4: Tăng trưởng kinh tế được biên soạn bởi giảng viên Trần Mỹ Minh Châu nhằm cung cấp đến người học khái niệm tăng trưởng kinh tế; nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế; mô hình tăng trưởng Solow, lý thuyết tăng trưởng nội sinh.

   30 p hce 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 3: Nền kinh tế mở

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 3: Nền kinh tế mở

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 3: Nền kinh tế mở" được biên soạn với các nội dung mô hình của nền kinh tế nhỏ và mở cửa, thị trường vốn, thị trường ngoại hối; mô hình của nền kinh tế lớn và mở cửa, thị trường vốn, thị trường ngoại hối. Để nắm chi tiết hơn kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   43 p hce 27/11/2020 2 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 2: Sản xuất và phân phối thu nhập quốc dân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 2: Sản xuất và phân phối thu nhập quốc dân

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 2: Sản xuất và phân phối thu nhập quốc dân" cung cấp các kiến thức về dòng chu chuyển của tiền, các yếu tố sản xuất, cung hàng hóa và dịch vụ, phân phối thu nhập quốc gia, giá cả yếu tố sản xuất, quyết định của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo, phân bố thu nhập quốc gia, cầu về hàng hóa dịch vụ...

   28 p hce 27/11/2020 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 1: Tổng quan về kinh tế vĩ mô

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 1: Tổng quan về kinh tế vĩ mô

  "Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 1: Tổng quan về kinh tế vĩ mô" cung cấp đến người học với những kiến thức bao gồm: đối tượng và mục tiêu nghiên cứu của kinh tế vĩ mô, phương pháp tư duy của các nhà kinh tế, dữ liệu của kinh tế vĩ mô, đo lường sản lượng của nền kinh tế, đo lường lạm phát, đo lường thất nghiệp. Mời các bạn cùng...

   31 p hce 27/11/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số