• Bàn về việc vận dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán mới đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

  Bàn về việc vận dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán mới đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

  Chế độ kế toán mới ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và là một cột mốc đánh dấu sự hội nhập của kế toán nước ta với quốc tế. Việc vận dụng TT 200/TT- BTC đối với DNNVV là tất yếu và cần thiết, góp phần hoàn thiện khung pháp lý về...

   7 p hce 25/04/2019 9 0

 • Một số vấn đề về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước qua kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán nhà nước

  Một số vấn đề về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước qua kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán nhà nước

  Bài viết nêu lên thực trạng doanh nghiệp nhà nước qua kết quả kiểm toán của cơ quan Kiểm toán nhà nước. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

   11 p hce 25/04/2019 7 0

 • Độ nhạy cảm tỷ giá và tỷ suất sinh lợi chứng khoán

  Độ nhạy cảm tỷ giá và tỷ suất sinh lợi chứng khoán

  Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của biến động tỷ giá đến tỷ suất sinh lợi (TSSL) chứng khoán ở thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2009-2014. Bằng việc sử dụng tỷ giá hối đoái thực để xem xét tác động của lạm phát đến sức mua của đồng Việt Nam, bài viết đã tìm thấy được bằng chứng về sự tồn tại của độ nhạy cảm tỷ giá...

   6 p hce 25/04/2019 3 0

 • Bộ công thức và bài tập phần chi phí vốn doanh nghiệp

  Bộ công thức và bài tập phần chi phí vốn doanh nghiệp

  Bộ công thức và bài tập phần chi phí vốn doanh nghiệp trình bày công thức tính về chi phí Nợ trước thuế gồm có chi phí vốn cổ phiếu ưu tiên, chi phiếu vốn cổ phiếu thường mới và các bài tập liên quan giúp các bạn thực hành. Mời các bạn tham khảo

   8 p hce 25/04/2019 7 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán - Trần Thị Vinh

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày được khái niệm về Bằng chứng kiểm toán, giải thích được các yêu cầu của bằng chứng kiểm toán; mô tả được các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hce 25/02/2019 19 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Bài giảng Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ trong một tổ chức; đánh giá vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p hce 25/02/2019 26 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Kiểm toán 1: Báo cáo tài chính

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Báo cáo tài chính" trình bày các nội dung: Mục đích của BCTC, các giả định cơ bản, các yêu cầu chất lượng, ghi nhận và đánh giá các yếu tố của BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p hce 25/02/2019 25 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán" trình bày các nội dung: Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p hce 25/02/2019 23 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán

  Mục tiêu của bài giảng "Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán" là giới thiệu khái niệm kiểm toán và phân biệt các loại hình kiểm toán; cung cấp kiến thức cơ bản về môi trường kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p hce 25/02/2019 25 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán có cấu trúc gồm 5 phần trình bày cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu trong kiểm toán, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hce 25/02/2019 18 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về bằng chứng kiểm toán, phương pháp lựa chọn các phần tử thử nghiệm, hồ sơ kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p hce 25/02/2019 17 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ - Trần Thị Vinh

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa KSNB và hạn chế tiềm tàng, các bộ phận hợp thành của hệ thống kiểm soát nội bộ; mục đích và trình tự tìm hiểu KSNB của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hce 25/02/2019 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số