• Ebook Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã): Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã)" trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về ngân sách xã; Quản lý tài chính, ngân sách xã;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p hce 26/11/2022 11 0

 • Ebook Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã): Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã):" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tài chính, ngân sách xã; Chứng từ kế toán; Tài khoản kế toán; Hạch toán các nghiệp vụ thường phát sinh ở xã; Báo cáo tài chính xã; Quản...

   148 p hce 26/11/2022 11 0

 • Giáo trình Thư tín thương mại Hoa Việt: Phần 1

  Giáo trình Thư tín thương mại Hoa Việt: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Thư tín thương mại Hoa Việt" cung cấp cho học viên những nội dung về: thư từ thường dùng trong giao dịch ngoại thương như thư mời, thư cảm ơn, thư giới thiệu, thư xin lỗi, thư chúc mừng; tuyên truyền sản phẩm; quảng cáo bằng lời nói; bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm; đọc lời phát biểu, lời chào mừng, lời đưa tiễn;......

   127 p hce 26/11/2022 3 0

 • Giáo trình Thư tín thương mại Hoa Việt: Phần 2

  Giáo trình Thư tín thương mại Hoa Việt: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Thư tín thương mại Hoa Việt" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thư tín nghiệp vụ ngoại thương; cách viết thư nghiệp vụ ngoại thương; điều tra tín dụng; thiết lập quan hệ nghiệp vụ; phúc đáp báo giá và chấp nhận; thúc giục mở tín dụng thư; góp vốn kinh doanh (liên doanh); mậu dịch hoàn trả; mậu dịch hàng...

   313 p hce 26/11/2022 2 0

 • Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 5 - Dopson, Hayes

  Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 5 - Dopson, Hayes

  Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 5 - The statement of cash flows. In this chapter you will learn about the Statement of Cash Flows (SCF). The SCF is a report that tells its readers about increases (inflows) and decreases (outflows) of cash of a business during a specific accounting period.

   46 p hce 26/11/2022 3 0

 • Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 7 - Dopson, Hayes

  Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 7 - Dopson, Hayes

  Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 7 - Food and beverage pricing. In this chapter, you will learn about the important relationship between the costs of the products you will sell and the prices you must charge your guests. If your prices are too low, your profits may be too low also.

   57 p hce 26/11/2022 2 0

 • Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 9 - Dopson, Hayes

  Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 9 - Dopson, Hayes

  Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 9 - Managerial accounting for costs. This chapter will teach you how to recognize the different types or categories of costs that managerial accountants consider when they analyze the total costs incurred by a hospitality business. The most important of these various types include fixed, variable, step, mixed, direct, indirect, controllable, and non-controllable costs.

   59 p hce 26/11/2022 3 0

 • Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 2 - Dopson, Hayes

  Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 2 - Dopson, Hayes

  Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 2 - Accounting fundamentals review. This chapter is a review of some accounting fundamentals that must be understood before you can begin to actually study managerial accounting. It can be helpful even if you have recently completed one or more introductions to accounting courses.

   45 p hce 26/11/2022 3 0

 • Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 10 - Dopson, Hayes

  Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 10 - Dopson, Hayes

  Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 10 - Forecasting in the hospitality industry. In this chapter, you will learn how managerial accountants can accurately forecast revenues as well as how they utilize this information to maximize profit and increase operational efficiency.

   47 p hce 26/11/2022 3 0

 • Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 1 - Dopson, Hayes

  Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 1 - Dopson, Hayes

  Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 1 - Hospitality industry accounting. In this chapter, you will review some important ways in which the hospitality industry is unique. You will also learn the definition of accounting and how accounting helps managers like you use financial information to make good decisions.

   25 p hce 26/11/2022 3 0

 • Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 3 - Dopson, Hayes

  Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 3 - Dopson, Hayes

  Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 3 - The income statement. In this chapter you will learn why the income statement is so important to all those who will typically review and analyze it. You will also see why it is so critical for the manager who is actually operating the business to be able to read and correctly analyze and interpret the income statement.

   56 p hce 26/11/2022 3 0

 • Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 11 - Dopson, Hayes

  Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 11 - Dopson, Hayes

  Lecture Managerial Accounting for the hospitality industry: Chapter 11 - Budgeting and internal controls. In this chapter you will learn about the variety of ways hospitality managers utilize budgets and the budgeting process to better operate their businesses. In fact, as you will discover, managers most often prepare not one, but several types of budgets. You will learn about the various types of budgets most hospitality operators prepare...

   72 p hce 26/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số