• Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán tài sản cố định công cụ dụng cụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về TSCĐ - CCDC, phương pháp kế toán TSCĐ, phương pháp kế toán CCDC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p hce 27/06/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và đầu tư chứng khoán" trình bày các nội dung phần 1 - Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ bao gồm: Khái quát về các nghiệp vụ ngoại tệ, các nguyên tắc kế toán ngoại tệ, kế toán kinh doanh ngoại tệ, kế toán chuyển tiền – Thanh toán QT.

   87 p hce 27/06/2017 7 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nghiệp vụ tín dụng, nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán, kế toán nghiệp vụ cho vay từng lần,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p hce 27/06/2017 7 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hình thức huy động vốn, các phương pháp tính và trả lãi, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p hce 27/06/2017 8 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Bài mở đầu - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Bài mở đầu - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Bài mở đầu giới thiệu tới người đọc mục tiêu và những nội dung chính của môn học, các yêu cầu cầu đối với học sinh khi học môn học và phương pháp giảng dạy của giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo

   10 p hce 27/06/2017 5 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 6: Kế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàng" trình bày các nội dung: Khái quát về thanh toán vốn qua NH, các dịch vụ thanh toán qua NH, quy trình các thể thức thanh toán chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p hce 27/06/2017 5 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán kết quả kinh doanh - Phân phối lợi nhuận" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về thu nhập, chi phí, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận, nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p hce 27/06/2017 7 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng" được biên soạn nhằm mục tiêu: Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến KTNH, giúp sinh viên xác định được đối tượng trong KTNH, cung cấp thông tin về tổ chức hệ thống tài khoản trong KTNH,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p hce 27/06/2017 14 0

 • Ebook Giới thiệu năng lực đơn vị hoạt động tư vấn thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1 - Sở Khoa khọc và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Giới thiệu năng lực đơn vị hoạt động tư vấn thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1 - Sở Khoa khọc và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

  Cuốn sách Giới thiệu năng lực đơn vị hoạt động tư vấn thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu một cách hệ thống đơn vị doanh nghiệp có hoạt động tư vấn thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ và quản lý. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các chi cục, công ty, doanh nghiệp tư nhân, Goodland, IIBC,.... hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tại...

   189 p hce 31/05/2017 4 0

 • Ebook Giới thiệu năng lực đơn vị hoạt động tư vấn thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2 - Sở Khoa khọc và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Giới thiệu năng lực đơn vị hoạt động tư vấn thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2 - Sở Khoa khọc và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

  "Giới thiệu năng lực đơn vị hoạt động tư vấn thành phố Hồ Chí Minh" là cẩm nang tra cứu cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu tư vấn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các ngân hàng tư vấn, các tổ chức tư vấn, các trung tâm tư vấn, cá trường tư vấn,... Mời các bạn cùng tham...

   235 p hce 31/05/2017 6 0

 • Giáo trình Tổ chức công tác kế toán: Phần 1

  Giáo trình Tổ chức công tác kế toán: Phần 1

  Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập của đông đảo học viên,Viện Đại học Mở Hà Nội tố chức biên soạn giáo trình Tổ chức công tác kế toán. Nội dung giáo trình gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây trình bày bày 3 chương đầu, đó là: những vấn đề chúng của tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán,...

   98 p hce 30/04/2017 29 0

 • Giáo trình Tổ chức công tác kế toán: Phần 2

  Giáo trình Tổ chức công tác kế toán: Phần 2

  Giáo trình Tổ chức công tác kế toán - Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức về tổ chức hệ thống tài khoản kế toán và sổ kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán và công tác kiểm tra kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   107 p hce 30/04/2017 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số