• Bài giảng Tài chính công: Chương 2.2 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2.2 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Chương 2.2 giúp người học hiểu về "Hiệu quả và công bằng trong phân phối". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phúc lợi xã hội, hiệu quả Pareto trong tiêu dùng, các định lý trong kinh tế học phúc lợi xã hội, mối quan hệ giữa hiệu quả và công bằng, thất bại thị trường trong phân bổ nguồn lực,...

   39 p hce 25/07/2019 39 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm ngoại tác, phân tích tác động của các loại ngoại tác, phững giải pháp của khu vực tư cho vấn đề ngoại tác, những giải pháp của khu vực công cho vấn đề ngoại tác,...

   59 p hce 25/07/2019 48 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Chương 5 giúp người học hiểu về "Phân tích lợi ích - Chi phí dự án công". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm phương pháp phân tích chi phí – lợi ích, các kỹ thuật trong phân tích dự án, đo lường chi phí, đo lường lợi ích,...

   40 p hce 25/07/2019 45 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Chương 1 trình bày về "Khu vực công và tài chính công". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khu vực công, khái niệm và đặc điểm tài chính công, sự phát triển tài chính công, bản chất và chức năng tài chính công,...

   29 p hce 25/07/2019 46 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về thuế, thuế và sự phân phối thu nhập, thuế và hiệu quả kinh tế, phân tích thuế tối ưu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p hce 25/07/2019 43 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 0 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 0 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 0 do TS. Nguyễn Thành Đạt biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu về tài chính công, giúp các bạn nắm được bốn câu hỏi lớn của Tài chính công, tại sao càn học Tài chính công.

   36 p hce 25/07/2019 42 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 2.1 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2.1 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Nội dung chương 2.1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hiệu quả và công bằng trong phân phối", cụ thể như: Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc, tối đa hóa thỏa dụng trong điều kiện giới hạn nguồn lực,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p hce 25/07/2019 42 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hàng hóa công và chi tiêu công", cụ thể như: Khái niệm và phân loại của hàng hoá công, xác định mức cung cấp hàng hoá công tối ưu, chủ thể cung cấp hàng hóa công, các vấn đề liên quan đến chi tiêu công,...

   40 p hce 25/07/2019 41 0

 • Sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam trong tiến trình đổi mới kinh tế

  Sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam trong tiến trình đổi mới kinh tế

  Bài viết tổng kết sự hình thành và phát triển của thị trường bất động sản (BĐS) ở VN trong tiến trình đổi mới kinh tế, trình bày thực trạng của thị trường và những vấn đề đặt ra, phân tích các nguyên nhân của các hạn chế và khuyến nghị chính sách.

   9 p hce 25/07/2019 46 0

 • Độ nhạy cảm tỷ giá bất cân xứng: Nghiên cứu tại các nước Đông Nam Á

  Độ nhạy cảm tỷ giá bất cân xứng: Nghiên cứu tại các nước Đông Nam Á

  Nghiên cứu nhằm phân tích ảnh hưởng của độ nhạy cảm tỷ giá đến tỷ suất sinh lợi (TSSL) chứng khoán tại sáu quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và VN từ năm 2009 đến 2014. Nghiên cứu sử dụng tỷ giá danh nghĩa và tỷ giá thực để đo lường biến động tỷ giá.

   11 p hce 25/07/2019 39 0

 • Kiểm soát tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

  Kiểm soát tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

  Nội dung bài viết trình bày sự phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ có một vị trí quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế quốc gia. Để khu vực này tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững thì việc kiểm soát tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa to lớn. Kiểm soát tài chính giúp chủ sở hữu doanh...

   15 p hce 25/07/2019 45 0

 • Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tài chính đến bong bóng bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh

  Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tài chính đến bong bóng bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh

  Dựa trên quan điểm của thuyết tài chính hành vi và thuyết ABC, tác giả vận dụng mô hình VAR để phân tích ảnh hưởng của những nhân tố tài chính – tiền tệ đến bong bóng bất động sản nhà đất để ở trên địa bàn TP.HCM.

   7 p hce 25/07/2019 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số