• Bài giảng Chương 2: Chi phí, phân loại chi phí

  Bài giảng Chương 2: Chi phí, phân loại chi phí

  Mục tiêu chính được trình bày như sau: Giải thích được ảnh hưởng của chi phí đến hoạt động của doanh nghiệp, trình bày ảnh hưởng của các cách phân loại chi phí khác nhau tác động đến quyết định, phân biệt được các loại chi phí khác nhau đứng dưới những góc nhìn khác nhau; đặc biệt là theo cách thức ứng xử của chi phí.

   9 p hce 28/12/2018 22 0

 • Bài giảng Chương 3: Phân tích quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận

  Bài giảng Chương 3: Phân tích quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận

  Mục tiêu của chương 3 là: Giải thích được khái niệm số dư đảm phí và lập BCKQHĐKD theo số dư đảm phí, trình bày quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận (CVP), vận dụng quan hệ CVP vào các bài toán quản trị, giải thích các hạn chế của việc phân tích CVP.

   9 p hce 28/12/2018 21 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính quốc tế - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính quốc tế gồm có 9 chương được trình bày như sau: Tổng quan về Tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối, thanh toán quốc tế, đầu tư quốc tế, tín dụng quốc tế, viện trợ phát triển chính thức, thị trường tài chính quốc tế, thuế quan và liên minh thuế quan, cán cân thanh toán quốc tế.

   259 p hce 28/12/2018 24 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu gồm có 6 chương được trình bày như sau: Tổng quan về thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu, các phương tiện thanh toán quốc tế, các điều kiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, tín dụng xuất nhập khẩu, bảo lãnh Xuất Nhập Khẩu,...

   97 p hce 28/12/2018 21 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thị trường chứng khoán - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của "Bài giảng Thị trường chứng khoán" được trình bày như sau: Những vẫn đề cơ bản về Thị trường chứng khoán, chứng khoán, hoạt động giao dịch trên Thị trường chứng khoán, hệ thống lưu lí, thanh toán bù trừ và thông tin thị trường chứng khoán, đầu tư và phân tích đầu tư chứng khoán, quản lí nhà nước đối với thị trường...

   128 p hce 28/12/2018 24 0

 • Bài giảng Chương 1: Giới thiệu Kế toán quản trị

  Bài giảng Chương 1: Giới thiệu Kế toán quản trị

  Mục tiêu của chương 1 là: Giải thích được chức năng quản lý trong tổ chức, nêu vai trò của thông tin trong việc giúp nhà quản lý thực hiện chức năng của mình, giải thích được bản chất của kế toán quản trị là hệ thống thông tin phục vụ cho quyết định quản lý,...

   8 p hce 28/12/2018 18 0

 • Bài giảng Chương 4: Lập dự toán ngân sách

  Bài giảng Chương 4: Lập dự toán ngân sách

  Mục tiêu của chương 4 là: Giải thích được vai trò của công việc lập dự toán ngân sách của doanh nghiệp, triển khai việc lập dự toán tổng thể của một doanh nghiệp, nhận thức các vấn đề cần chú ý nhằm bảo đảm sự thành công của dự toán ngân sách.

   15 p hce 28/12/2018 19 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3.1 - HV Ngân Hàng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3.1 - HV Ngân Hàng

  Chương 3.1 giúp người học hiểu về "Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Chi phí của doanh nghiệp, doanh thu và thu nhập khác của DN, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của DN, những loại thuế của yếu đối với doanh nghiệp.

   30 p hce 28/12/2018 22 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - HV Ngân Hàng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - HV Ngân Hàng

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Giá trị thời gian của tiền", cụ thể như: Chuỗi thời gian và chuỗi tiền tệ, lãi đơn, lãi kép và giá trị tương lai của tiền, giá trị hiện tại của tiền, một số ứng dụng giá trị thời gian của tiền,...

   32 p hce 28/12/2018 18 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - Nguyễn Xuân Trường

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - Nguyễn Xuân Trường

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 3: Mô hình cung cầu ngoại tệ và cơ chế xác định tỷ giá" cung cấp các kiến thức giúp cho người học có thể nắm bắt quá trình hình thành mô hình cung, cầu ngoại tệ; các yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu ngoại tệ, cơ chế xác định tỷ giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hce 28/12/2018 23 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Xuân Trường

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Xuân Trường

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 1: Tổng quan về tài chính quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức về: Đối tượng nghiên cứu tài chính quốc tế, nội dung tài chính quốc tế, hoạt động tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p hce 28/12/2018 21 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - Nguyễn Xuân Trường

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - Nguyễn Xuân Trường

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 2: Thị trường ngoại hối" được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể làm quen các khái niệm cơ bản, các đặc điểm của FX, các chủ thể chủ yếu tham gia trên FX; giới thiệu các giao dịch ngoại hối cơ bản, giao ngay và kỳ hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p hce 28/12/2018 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số