Nghệ thuật giao tiếp trên bàn tiệc: Bài 2 - Nguyễn Tiến Tuyến

Video Chiêu thức giúp bạn thành công qua nghệ thuật bàn tiệc do thầy Nguyễn Tiến Tuyển trình bày với nội dung chia sẻ là kinh nghiệm khi di dự tiệc, Các chiêu thức giúp bạn thành công qua nghệ thuật trên bàn tiệc cách giao tiếp và những nội dung phù hợp khi dự tiệc, Mời các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của thầy để có 1 buổi dự tiệc thật hoàn hảo.