Bộ sưu tập tài liệu Quản trị dự án

Quản trị dự án là một môn học quan trọng không thể thiếu cho sinh viên các khối ngành Kinh tế. Chính vì vậy Bộ sưu tập tài liệu Quản trị dự án sau đây sẽ tổng hợp các tài liệu học tập và tham khảo hay, bổ ích cho sinh viên các khối ngành Kinh tế đang học môn học này. Mời bạn đọc tham khảo.