Bộ sưu tập tài liệu về Kinh tế học

Bộ sưu tập tài liệu về Kinh tế học sau đây tổng hợp các tài liệu hay về kinh tế học như kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, kinh tế phát triển, kinh tế quốc tế, ....nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập cho sinh viên, giảng viên của trường Đại học Kinh tế Huế.