Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ĐH Thương mại

Chương 10 - Xu thế phát triển của marketing. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Xây dựng mối quan hệ với khách và trách nhiệm xã hội của marketing, mở rộng các ứng dụng và triển vọng của marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.