• Ebook Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế: Phần 1

  Ebook "Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thủ tục khai thuế; Thuế môn bài; Thuế thu nhập cá nhân; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Tiền sử dụng đất; Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Lệ phí trước bạ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   188 p hce 26/11/2022 6 0

 • Ebook Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thủ tục miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế; Thủ tục nộp thuế, khiếu nại về thuế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   41 p hce 26/11/2022 5 0

 • Ebook Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã): Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã)" trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về ngân sách xã; Quản lý tài chính, ngân sách xã;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p hce 26/11/2022 11 0

 • Ebook Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã): Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán (Dành cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã):" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tài chính, ngân sách xã; Chứng từ kế toán; Tài khoản kế toán; Hạch toán các nghiệp vụ thường phát sinh ở xã; Báo cáo tài chính xã; Quản...

   148 p hce 26/11/2022 11 0

 • Ebook Hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam: Phần 1 có nội dung gồm 2 phần đầu, trình bày về: Thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam; mô hình đánh giá hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 của giáo trình!

   103 p hce 26/11/2022 5 0

 • Ebook Hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook tham khảo "Hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam" có nội dung gồm các phần sau, trình bày về: Đánh giá hiệu quả dự án FDI theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam; bối cảnh quốc tế, trong nước, quan điểm và định hướng thu hút và sử dụng hiệu quả...

   146 p hce 26/11/2022 5 0

 • Ebook Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews: Phần 1

  Ebook Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews: Phần 1

  Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập tốt môn Kinh tế lượng, tổ bộ môn Toán kinh tế - Khoa Toán Thống kê đã tổ chức biên soạn cuốn “Bài tập kinh tế lượng”. Qua cuốn sách này hy vọng sẽ giúp các bạn sinh viên hiểu được...

   137 p hce 26/11/2022 11 0

 • Ebook Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews: Phần 2

  Ebook Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của EViews" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bài tập thực hành với sự trợ giúp của EViews; Đề thi môn Kinh tế lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   107 p hce 26/11/2022 3 0

 • Ebook Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế): Phần 1

  Ebook Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề lý luận cơ bản của Luật kinh tế ở Việt Nam; địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước; địa vị pháp lý của hợp tác xã; địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân; chế độ pháp lý về người kinh doanh; địa vị pháp lý của công ty; địa...

   319 p hce 26/11/2022 3 0

 • Ebook Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế): Phần 2

  Ebook Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế; cơ quan giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam; thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế; Luật doanh nghiệp nhà nước; Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (12/11/1996); Luật khuyến khích đầu tư trong...

   407 p hce 26/11/2022 3 0

 • Ebook Natural resource and environmental economics (4th edition): Part 1

  Ebook Natural resource and environmental economics (4th edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Natural resource and environmental economics (4th edition)" provide readers with content about: an introduction to natural resource and environmental economics; the origins of the sustainability problem; ethics, economics and the environment; welfare economics and the environment; environmental pollution; pollution control targets;... Please refer to the ebook for details!

   395 p hce 26/11/2022 3 0

 • Ebook Natural resource and environmental economics (4th edition): Part 2

  Ebook Natural resource and environmental economics (4th edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Natural resource and environmental economics (4th edition)" provide readers with content about: project appraisal; cost–benefit analysis; valuing the environment; natural resource exploitation; the efficient and optimal use of natural resources; the theory of optimal resource extraction: non-renewable resources;... Please refer to the ebook for details!

   350 p hce 26/11/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số