Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ĐH Thương mại

Chương 2 - Môi trường marketing. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Khái niệm môi trường marketing, môi trường marketing vĩ mô, môi trường marketing vi mô, sự ảnh hưởng của các yếu tố trường đến hoạt động marketing của doanh nghiệp.