Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ĐH Thương mại

Chương 3 - Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Hệ thống thông tin marketing là gì? Nghiên cứu marketing? Quy trình nghiên cứu marketing? Mời các bạn cùng tham khảo.