Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ĐH Thương mại

Chương 7 - Chính sách giá. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Một số khái niệm cơ bản liên quan đến chính sách giá, quy trình định giá cơ bản, các chính sách giá. Mời các bạn cùng tham khảo.