Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ĐH Thương mại

Chương 8 - Chính sách phân phối. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Một số vấn đề cơ bản về phân phối, nội dung cơ bản của chính sách phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.