Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ĐH Thương mại

Chương 9 - Chính sách xúc tiến. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Một số vấn đề cơ bản về xúc tiến, nội dung chính sách xúc tiến. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.