Đề tài nghiên cứu: Tìm hiểu tình hình xuất khẩu may mặc của công ty TNHH May Nam Việt

Đề tài nghiên cứu: Tìm hiểu tình hình xuất khẩu may mặc của công ty TNHH May Nam Việt tập trung nghiên cứu thông tin tổng quan về công ty TNHH May Nam Việt; tình hình xuất khẩu của công ty TNHH May Nam Việt. Mời các bạn tham khảo đề tài nghiên cứu này để nắm bắt nội dung chi tiết.