Luận văn thạc sĩ kinh tế: Điều kiện giao dịch chung trong hoạt động kinh doanh quốc tế và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Đề tài Điều kiện giao dịch chung trong hoạt động kinh doanh quốc tế và khả năng áp dụng tại Việt Nam trình bày việc thực tiễn áp dụng điều kiện giao dịch chung trong hoạt động kinh doanh. Giải pháp tăng cường sử dụng điều kiện giao dịch chung tại Việt Nam.